Jabłko

Synthos AGRO jest wiodącym dostawcą środków ochrony roślin. Nasze produkty zapewniają pełną ochronę upraw oraz najwyższą jakość plonów.

Środki
Grzybobójcze

Środki
owadobójcze

Środki
chwastobójcze

Zaprawy
nasienne

Nawozy

Więcej

Środki
pomocnicze

Dom i ogród

Regulatory wzrostu

Pozostałe

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymaj dostęp do:

aktualnych informacji o zagrożeniach dla Twoich upraw

wartościowych opinii ekspertów

ciekawych artykułów i praktycznych porad

W moim gospodarstwie znajdują się uprawy:
Administratorem danych osobowych jest Synthos Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, adres: ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim (kontakt za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: synthos.agro@synthosgroup.com). W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: dpo@synthosgroup.com

Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

- przesyłania informacji dotyczących produktów i ofert Administratora danych drogą e-mail, w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera. Administrator przesyła informacje dotyczące swoich produktów i ofert osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Administrator przesyła takie informacje wyłącznie w przypadku, gdy wyraziła Pani/Pan na to zgodę, którą można wycofać w dowolnym momencie – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody bądź wniesienia skutecznego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Każdy newsletter na dole wiadomości, zawiera informacje dotyczące wypisania się z jego subskrypcji.

- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Synthos Agro Sp. z o.o. działaniami – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas przewidziany przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Synthos Agro Sp. z o.o. przy wysyłce Newslettera, w zakresie jego wysyłki oraz obsługi systemów teleinformatycznych i wsparcia IT, na mocy stosownej umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Ma Pani/Pan również prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać newslettera od Synthos Agro, prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu synthos.agro@synthosgroup.com w celu wypisania z newslettera.

© 2021 Synthos. All rights reserved.