HYDRON

Adiuwant do zastosowania z herbicydami doglebowymi.

Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy roboczej, dzięki czemu ułatwia wnikanie roztworu do przestworów glebowych, zapewnia równomierne rozprowadzenie składnika aktywnego herbicydu, polepszając tym samym jego skuteczność, Zmniejsza szybkość parowania wody, co korzystnie wpływa na retencję wody w wierzchniej warstwie gleby jednocześnie poprawiając dostępność składników odżywczych.

Skład:

Zawiera mieszaniny surfaktantów niejonowych.

Stosowanie środka:

Produkt można stosować z herbicydami doglebowymi w każdej uprawie.

okres ważności:

2L

dostępne opakowania:

1L, 200 ml

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Napełnić zbiornik opryskiwacza do połowy objętości, dodać środek ochrony roślin zgodnie z etykieta stosowania. Następnie dodać odpowiednią ilość adiuwanta HYDRON. Uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do odpowiedniego poziomu przy włączonym mieszadle. Wypłukać opakowanie a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić próbę mieszalności w innym naczyniu.

Informacje

  • Przestrzegać zapisów treści etykiety środka ochrony roślin, z którym jest stosowany.

Sprawdź pozostałe produkty