Aktualność

  • /A

Legalne środki ochrony roślin - artykuł

Z raportu Unii Europejskiej wynika, że co 7 środek ochrony roślin w Europie pochodzi z nielegalnego źródła. Kuszące oferty na aukcjach internetowych, od sąsiadów czy obwożonych sprzedawców powinny zwrócić uwagę rolnika  i obudzić czujność, zwłaszcza jeśli pochodzą one zza granicy i wyróżnia je bardzo atrakcyjna cena. Podrobione ŚOR niestety są łudząco podobne do oryginalnych produktów. Podobieństwo dotyczy nie tylko wyglądu zewnętrznego, produkty te zaopatrywane są również w podrobione etykiety i oznaczenia łudząco przypominające te od legalnych producentów. Nie mają one jednak nic wspólnego z oryginalnymi pestycydami. Skład takich produktów zawsze się różni, należy pamiętać, że każda nawet najmniejsza zmiana w przypadku ŚOR czyni poważną różnicę.

Legalne środki ochrony roślin są zarejestrowane w Polsce przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wykaz można znaleźć na stronie ministerstwa), posiadają etykietę w języku polskim- trwale przytwierdzoną do opakowania, a przy ich zakupie otrzymuje się paragon lub fakturę VAT (dowód zakupu). Opakowanie powinno być oryginalne, nieuszkodzone, zaopatrzone w numer serii, datę produkcji, numer zezwolenia na wprowadzenie do obrotu oraz dane firmy, która to zezwolenie posiada. Oryginalne opakowanie produktu posiada dodatkowe zabezpieczenia – każda firma, również Synthos AGRO, posiada własne zabezpieczenia przed fałszerzami. Środki ochrony roślin zanim zostaną dopuszczone do sprzedaży muszą zostać przebadane pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa w odniesieniu do użytkownika, konsumenta, upraw oraz środowiska naturalnego. Legalne środki ochrony roślin mają pewny, przebadany skład i charakteryzują się wysoką jakością. Środki ochron roślin można kupić na terenie całej Polski w sklepie stacjonarnym lub internetowym posiadającym zezwolenie na sprzedaż środków ochrony roślin, wydane przez WIORiN (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa). Wszystkie wątpliwości związanie z naruszeniami w obrocie z pestycydami można zgłaszać na adres e-mail: nielegalnesrodki@remove-this.piorin.gov.pl lub od najbliższej jednostki PIORiN (Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa).

Nielegalne ŚOR to często środki o nieprzebadanym składzie, o nieznanym działaniu i wpływie na plony, środowisko czy zdrowie ludzkie (kancerogenność, mutagenność). Nielegalne ŚOR nie są poddawane żadnej kontroli pod kątem ich działa, i z tego powodu nie ma pewności, co do ich skuteczności oraz toksycznego wpływu na organizmy żywe. Mogą odznaczać się zarówno niewystarczającą skutecznością oraz potrzebą powtórzenia zabiegu innym środkiem, jak również wzmożoną fitotoksycznością, prowadzącą do poważnych uszkodzeń roślin uprawnych. Ryzyko jest więc bardzo duże i wiąże się nie tylko ze stratą finansową ale również z utratą ilościową i jakościową plonów. Ponadto, stosując nielegalne ŚOR możemy stracić dotacje czy też certyfikaty. Nieprawidłowości bowiem bardzo łatwo wykryć podczas wyrywkowej kontroli. Stosowanie niezarejestrowanych, w tym, podrobionych środków ochrony roślin to naruszenie zasad wzajemnej zgodności. W produktach mogą wystąpić przekroczenia poziomu pozostałości substancji aktywnych, przez co rolnik może stracić odbiorców, gdyż dla przetwórców i producentów żywności liczy się jakość.

Co może świadczyć o tym, że środek jest podrobiony?

- nie znajduje się w rejestrze MRiRW jako środek dopuszczony do obrotu i stosowania w Polsce,

- jego opakowanie jest słabej jakości, nieszczelne, uszkodzone lub zastępcze,

- nie posiada polskiej etykiety,

- zaopatrzony jest w etykietę słabej jakości, nietrwale przymocowaną do opakowania,

- nie posiada daty produkcji lub numeru partii,

- sprzedawany jest poza zarejestrowanymi punktami obrotu,

- sprzedawany jest za pośrednictwem internetu bez podania pełnych danych sprzedającego tj. nazwy firmy/ przedsiębiorcy, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), siedziby i adresu przedsiębiorcy,

- ma podejrzanie niską cenę.

SPRAWDŹ ZABEZPIECZENIA PRODUKTÓW SYNTHOS AGRO.

Nigdy nie kupuj: spod lady, z bagażnika, od pośrednika zza granicy, na straganie.

Stosowanie nielegalnych środków ochrony roślin, zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu odbiorców, kondycji upraw oraz wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne. Konsekwencje używania środków z nielegalnych źródeł to: straty w plonach, zanieczyszczenie wody i gleby ale również straty finansowe w postaci grzywny, odebrania dotacji unijnych, a nawet odpowiedzialności karnej od 5 do 8 lat pozbawienia wolności. Należy więc być czujnym i kupować środki ochrony roślin tylko z zaufanych źródeł.

 

Autor: Aleksandra Nowakowicz - Specjalista ds. Rejestracji AGRO

 

© 2017 Synthos. All rights reserved.