Aktualność

  • /A

Ostatnia szansa na zakup środka Kaptan Plus 71,5 WP

 Ze względu na niezatwierdzenie substancji aktywnej triadimenol przez Komisję Europejską, zakupienie środka ochrony roślin Kaptan Plus 71,5 WP możliwe będzie jedynie do dnia 28 lutego 2020 roku. Należy również pamiętać, że termin na przechowywanie, stosowanie oraz unieszkodliwianie tego środka ochrony roślin upływa 28 lutego 2021 roku.

Od wielu lat środek Kaptan Plus 71,5 WP jest cenionym preparatem pozwalającym skutecznie chronić uprawę drzew ziarnkowych i pestkowych przed najgroźniejszymi chorobami pochodzenia grzybowego. To dzięki obecności w preparacie dwóch substancji czynnych, o różnych mechanizmach działania: kontaktowym (kaptan) jak i układowym (triadimenol), stosowanie Kaptan Plus 71,5 WP w znaczny sposób obniża ryzyko powstawania form odpornych zwalczanych patogenów, a tym samym wpisuje się w strategię zarządzania odpornością.

Kaptan Plus 71,5 WP stosuje się w ochronie drzew owocowych takich jak: jabłoń, grusza oraz wiśnia.

Jedną z najbardziej niebezpiecznych chorób owoców ziarnkowych jest parch jabłoni oraz parch gruszy wywoływany przez Venturia inaequalis. Choroba ta prowadzi do dużych strat w wielkości oraz jakości plonu. Grzyb powoduje porażenie liści oraz owoców, a pierwsze objawy tej choroby pojawiają się w postaci małych brunatnooliwkowych plamek, które wraz z rozwojem rośliny zwiększają się. Kolejną bardzo groźną chorobą w uprawie jabłoni jest mączniak jabłoni, powodowany przez grzyb Podosphaera leucotricha. Skutkiem tej choroby są znaczne straty ekonomiczne w wyniku osłabienia wigoru drzew, obniżenie zdolności zawiązywania pąków kwiatowych, a w konsekwencji zmniejszenie ilości oraz jakości owoców. Charakterystycznym objawem tej choroby grzybowej jest występowanie białego nalotu na liściach, a także czasami na owocach.  Zastosowanie środka Kaptan Plus 71,5 WP w uprawie jabłoni oraz gruszy może skutecznie pomóc w zwalczaniu tych chorób grzybowych. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania środka wynosi 2,0 kg/ha. Środek należy stosować w odstępach mniej więcej 7-10 dni oraz nie częściej niż 2-3 razy w sezonie. W przypadku zwalczania parcha jabłoni lub gruszy optymalnym terminem zastosowania preparatu jest początek fazy, gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę i aż do fazy owocowania, gdy owoc osiąga wielkość do 20 mm (BBCH 59-72) w przypadku jabłoni lub w przypadku gruszy do początku opadania owoców (BBCH 59-73). Jeżeli chcemy środek zastosować zapobiegawczo lub w celu ograniczenia rozwoju mączniaka jabłoni, to najlepszym terminem stosowania Kaptanu Plus 71,5 WP jest początek fazy różowego pąka do początku opadania owoców (BBCH 59-73).

Środek Kaptan Plus 71,5 WP jest również cennym „narzędziem” w walce z chorobami grzybowymi w uprawie wiśni, takimi jak: drobna plamistość drzew pestkowych, gorzka zgnilizna wiśni oraz brunatna zgnilizna drzew pestkowych. Drobna plamistość drzew pestkowych wywoływana jest przez grzyb Blumeriella jappi, a jej charakterystycznymi objawami jest pojawienie się na dolnej stronie liści małych szarozielonych przebarwień. Najczęściej na samym początku grzyb atakuje starsze liście na roślinie, a w czasie nasilenia choroby również poraża liście młode. Wskutek tej choroby drzewa są bardziej osłabione oraz wydają o wiele niższy plon. Aby zapobiec tej chorobie w sadach, zaleca się stosowanie Kaptanu Plus 71,5 WP w jednorazowej dawce 2,0 kg/ha od początku fazy zasychania kwiatów, aż do końca fazy gdy owoc osiąga około połowę typowej wielkości (BBCH 67-75). Środek Kaptan Plus 71,5 WP również wykazuje dobrą skuteczność w zapobieganiu lub ograniczeniu rozwoju gorzkiej zgnilizny wiśni. Sprawcą tej choroby jest grzyb Glomerella cingulata, który może porażać owoce w różnym stadium ich rozwoju. Charakterystycznymi objawami gorzkiej zgnilizny wiśni jest pojawienie się gnilnych plam na powierzchni owoców, co w konsekwencji prowadzi do ich całkowitego zasychania. Choroba ta może atakować owoce wiśni nie tylko w sadach, ale już i na dalszych etapach transportu lub przechowywania owoców. Dlatego warto zadbać o ochronę roślin przed tą chorobą jeszcze na wczesnych etapach. Pomocny w walce może być Kaptan Plus 71,5 WP, stosowany w takiej samej dawce, jak i w przypadku drobnej plamistości, ale od początku fazy rozrastania zalążni do początku fazy dojrzewania oraz wybarwiania owoców wiśni (BBCH 72-81). W przypadku jednej, tak i drugiej choroby środek zaleca się stosować nie częściej niż 2-3 razy w sezonie w odstępach co najmniej 7 dni. Jednorazowe zastosowanie Kaptanu Plus 71,5 WP w dawce 2,0 kg/ha powoduje również znaczne ograniczenie rozwoju brunatnej zgnilizny drzew pestkowych, która najczęściej obserwuje się właśnie na wiśniach. Objawy tej choroby mogą pojawiać się na kwiatach, owocach, a także pędach rośliny. Rozwój brunatnej zgnilizny powoduje zamieranie kwiatów, a następnie ich brunatnienie, natomiast na owocach przejawia się pojawieniem gnilnych plam. W przypadku walki z brunatna zgnilizną wiśni, środek Kaptan Plus 71,5 WP należy zastosować od początku fazy kwitnienia, gdy otwartych jest 10% kwiatów i aż do pełni fazy kwitnienia, gdy przynajmniej 50% kwiatów jest otwartych (BBCH 61-61).

W celu zapewnienia skutecznej ochrony sadów w nadchodzącym sezonie wegetacyjnym, pamiętajmy aby zakupić Kaptan Plus 71,5 WP przed 28 lutym aby móc go zastosować,  a tym samym skutecznie chronić  nasz sad.

 

Autor: Mariya Halka - Specjalista ds. Rejestracji AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.