Aktualność

  • /A

Podsumowanie sezonu sadowniczego 2020

Polska jest jednym z globalnych producentów owoców sadowniczych w Europie oraz na świecie. Biorąc pod uwagę produkcję jabłek, Polska zajmuje trzecie miejsce na świecie oraz jest największym producentem w Unii Europejskiej. Produkcja gruszek w Polsce stanowi również znaczny udział na świecie oraz Unii Europejskiej, co rocznie przekłada się na zbiory mniej więcej 70 ton tych owoców. Nasz kraj znajduje się również w czołówce światowych producentów wiśni oraz śliwek. Unia owocowa podkreśla, że pomimo panującej sytuacji, związanej z epidemią COVID-19, popyt na owoce znacznie się zwiększa, m.in., wiąże się to ze zmianą nawyków żywieniowych populacji. Z informacji GUS wynika, że zbiory owoców z upraw sadowniczych w Polsce w tym roku ocenia się mniej więcej na 3,7 mln ton, co stanowi o 8% więcej w stosunku do ubiegłego roku.

Obecnie intensywnie trwają zbiory jabłek, ale niestety są one w dużej mierze utrudnione z powodu deszczowej pogody. Na danym etapie można stwierdzić, że sadownicy w większej mierze są zadowoleni z uzyskanych plonów. Jednak w wielu przypadkach zbiory są mniej satysfakcjonujące, ze względu na uszkodzenie owoców oraz odpowiednie straty z powodu przymrozków występujących na przełomie kwietnia i maja. Negatywną rolę w tym sezonie wegetacyjnym odegrał również deficyt wody na początku wiosny, a następnie intensywne opady w maju oraz czerwcu. Znaczna liczba opadów w tym okresie spowodowała wypłukiwanie składników pokarmowych, niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin, do głębszych poziomów gleby, z tego względu niezbędnym było zastosowanie nawożenia doglebowego lub dolistnego. Część sadowników twierdzi, że straty w plonie w wielu częściach kraju również były spowodowane poprzez oparzenia słoneczne owoców jabłoni. Poparzeniom słonecznym najczęściej niestety ulegają owoce po zewnętrznej części korony drzewa, które ze względu na powstające czerwone zabarwienie mają największą wartość handlową. Znaczą rolę w obniżeniu ilości i jakości plonów w wielu przypadkach miały również czynniki chorobotwórcze, takie jak: parch, zaraza ogniowa oraz mączniak jabłoni. Wielu sadowników utraciło swoją czujność w stosunku do tych patogenów ze względu na suche i ciepłe warunki pogodowe na początku sezonu, jednak presja tych chorób w sadach była znaczna. Wielkość oraz jakość plonu zbieranego w danym sezonie różni się nieco w zależności od uprawianej odmiany jabłek. Niektórzy sadownicy twierdzą, że dany sezon jest jednym z najtrudniejszych w ciągu wielu ostatnich lat, a wielkość plonów uzyskanych w tym roku znacznie odbiega od średniej w stosunku do ubiegłych lat.

Firma Synthos Agro cały czas pracuje nad nowymi produktami oraz rozwija swoją wiedzę w zakresie skuteczności i bezpieczeństwa oferowanych produktów agrochemicznych. Jak co roku, również i w tym sezonie wegetacyjnym, przeprowadziliśmy kilka doświadczeń w sadach jabłoniowych, stosując nowe produkty, w tym te które ukażą się w katalogu Synthos Agro w przyszłym roku – Active Calcium XT oraz Bombardier.

Active Calcium XT jest nawozem uzupełniającym niedobory wapnia w roślinach. W uprawie jabłoni te niedobory bardzo często mogą skutkować pojawieniem się brązowych plam na powierzchni owoców, a co za tym idzie, obniżać jakość plonu. Nawóz Active Calcium XT  oprócz wapnia zawiera także inny pierwiastek - bor, który jest niezbędny roślinom w okresie wzrostu, a szczególnie podczas procesów kwitnienia i owocowania. Celem boru w nawozie Active Calcium XT, oprócz dostarczenia roślinom tego pierwiastka jest jego synergistyczne działanie na pobieranie i transport wapnia do górnych części roślin. Wyniki badań prowadzonych w jabłoniowym sadzie doświadczalnym w Przybrodzie, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pokazują, że pomimo uzupełnienia składników pokarmowych, nawóz Active Calcium XT wykazuje pozytywne działanie na jędrność owoców, a także zmniejsza podatność jabłoni na niektóre czynniki chorobotwórcze. 

Bombardier jest produktem o podwójnym działaniu - bionawozu oraz biostymulatora. Preparat ten zawiera szereg mikroelementów niezbędnych dla wzrostu i rozwoju roślin, a także naturalne związki o właściwościach biostymulujących. Jego dwukrotne zastosowanie w sadzie jabłoniowym w połowie maja oraz połowie sierpnia korzystnie wpłynęło na wybarwienie owoców oraz liści, a także odegrało wspomagającą rolę na regenerację roślin po przymrozkach w maju i oparzeniach słonecznych w okresie lata.

Patrząc na dotychczasowe zbiory oraz podsumowując cały sezon wegetacyjny w sadach należy podkreślić, że warto przemyśleć strategię działania jeszcze na samym początku sezonu, pod względem nawożenia oraz ochrony roślin sadowniczych przed czynnikami chorobotwórczymi i niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.

Zapraszamy do obejrzenia materiałów video podsumowujących sezon sadowniczy:

- sad Pana Lucjana Młynarczyka w miejscowości Felicjan

- sad doświadczalny w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym w Przybrodzie

 

Autor: Mariya Halka – Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.