Aktualność

  • /A

Powszechny spis rolny 2020

Już od 1 września bieżącego roku, będzie można wziąć udział w Powszechnym Spisie Rolnym (PSR). Zgodnie z Ustawą z dnia 31 lipca 2019 o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. każda działalność rolnicza związana z rolnictwem oraz gospodarstwa indywidualne powyżej 1 ha (w szczególnych przypadkach uwzględnionych w Ustawie, również mniejsze) muszą zostać zewidencjonowane. Każdy zarejestrowany rolnik ma obowiązek w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2020 r. podać szczegółowe informacje na temat swojej działalności.

Powszechny Spis Rolny jest ogólnoeuropejskim przedsięwzięciem mającym na celu zebranie jak największej ilości informacji na temat stanu rolnictwa w danym kraju, co pozwala ocenić zmieniające się trendy, rozwój i mechanizację gospodarstw rolnych, wielkość terenów wchodzących w ich skład, wydajność uzyskiwanych z nich plonów oraz wiele, wiele innych. Poza prowadzeniem statystyk umożliwia to podejmowanie kolejnych kroków działania i przygotowanie strategii rozwojowej na przyszłe lata.

Do głównych informacji, które należy podać należą m.in. rodzaj działalności gospodarczej wraz ze stopniem aktywności ekonomicznej, główne źródło dochodów, powierzchnia gruntów, powierzchnia zasiewów z wyszczególnieniem gatunków, liczba oraz rodzaj zwierząt gospodarczych i ryb, rodzaje i częstotliwość stosowanych nawozów i środków ochrony roślin, charakterystyka budynków gospodarczych, liczba i rodzaj maszyn rolniczych.

Obecnie odpowiedzieć na te pytania będzie można poprzez wypełnienie ankiety internetowej, lub podając je przez telefon. Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie skontaktuje się spisowy rachmistrz. Natomiast niewzięcie udziału w spisie może się wiązać nawet z karą grzywny. Należy zaznaczyć, że wszystkie informacje objęte są ochroną danych osobowych i zgodnie z zapewnieniami organizatorów, posłużą wyłącznie do opracowania odpowiednich statystyk.

Obowiązek podawania wspomnianych wyżej informacji wyniki bezpośrednio z unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zaleceń FAO (Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa). W Polsce, która jest członkiem Unii Europejskiej, taki spis przeprowadzono po raz pierwszy w 2010 r. Wcześniej wykonywane spisy na naszym terenie miały charakter wyłącznie krajowy.

Uzyskane informacje porównywane z wynikami z poprzedniego PSR z roku 2002 pokazały zdecydowane centralizowanie się gospodarstw rolnych. Ogólna ich liczba spadła, zmniejszyła się jednak przede wszystkim liczba małych gospodarstw, poniżej 1 ha. W pozostałych przypadkach zarówno areał, liczba maszyn czy liczba zwierząt hodowlanych, przypadających na dane gospodarstwo zwiększyła się. Dodatkową informacją był zdecydowany wzrost popularności rzepaku i rzepiku. Ich wzrost przełożył się na spadki w powierzchni upraw zbóż, ziemniaków i buraków.

Trend związany ze wzrostem pojedynczych gospodarstw wciąż się utrzymuje. Z roku na rok średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie sukcesywnie się zwiększa i dotyczy to wszystkich województw w Polsce. W roku 2019 średnia krajowa osiągnęła poziom 10,95 ha/gospodarstwo. Najgorzej pod tym względem wypada województwo małopolskie z zaledwie 4,13 ha a najlepiej województwo zachodniopomorskie z 31,44 ha/gospodarstwo.

Wskazuje to, że nasza gospodarka wciąż przechodzi transformację. Znikają mali lokalni rolnicy, a na ich miejsce wchodzą więksi przedsiębiorcy, niejednokrotnie reprezentowani przez wielkie ogólnoświatowe organizacje. Jest to związane z postępem i rozwojem rolnictwa. Ciągłe unowocześnianie maszyn rolniczych, zdecydowanie zwiększające wydajność pracy; coraz nowsze środki ochrony roślin i nawozy, które sprawiają, że z jednego hektara można zebrać coraz więcej ton upraw; wszystko to sprawia, że coraz mniej opłacalne staje się prowadzenie małej działalności, gdzie przy niskich kosztach nie można wyprodukować odpowiedniej ilości produktu o konkurencyjnej cenie i jakości. To samo dotyczy żywego inwentarza. Dzięki mechanizacji zdecydowanie wzrosła ilość sztuk zwierząt na ha gospodarstwa. Pomimo tego od paru lat obserwowano spadek całkowitej liczby zwierząt w Polsce i prawdopodobnie w tym roku ten trend się utrzyma. Dodatkowo z roku na rok liczba hodowanych w naszym kraju świń spada pozostawiając miejsce dla rosnącej liczby bydła.

Z wyników rzetelnie przeprowadzonego Powszechnego Spisu Rolniczego mogą skorzystać wszyscy, również przedsiębiorcy, którzy dostaną dokładny wgląd w obecną sytuację w kraju i za granicą. Zachęcamy do poważnego potraktowania tego wydarzenia i jak najdokładniejsze przekazanie wymaganych danych.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku prowadzenia rejestru wykorzystanych środków ochrony roślin, które podlegają również wielu innym obostrzeniom, warto zaopatrzyć się w Zeszyt Ewidencji Zabiegów, do pobrania za darmo ze strony internetowej https://www.synthosagro.com/. Pomoże on w dokładnym i bieżącym monitorowaniu ilości wykorzystywanych produktów, co ułatwia kontrole nad stanem gospodarstwa, zwłaszcza przy dużym areale.

 

Autor: Paweł Bąk – Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.