Aktualność

  • /A

Skuteczne rozwiązanie problemu niechcianej roślinności – nowy produkt BALDRON 400 SL

Występowanie roślin w dużych ilościach najczęściej jest bardzo pożądanym zjawiskiem ze względów ekologicznych, jednak w niektórych miejscach obecność jakiejkolwiek roślinności jest niewskazana, a często również zagraża bezpieczeństwu. Tak jest w przypadku, gdy występuje ona w dużych ilościach na torach kolejowych, obszarach przemysłowych i placach magazynowych. Chwasty w takich miejscach nie tylko szpecą, ale również mogą doprowadzić do zniszczenia nawierzchni kostki brukowej, czy uszkodzenia struktury torowiska.

Rozwiązaniem problemu niechcianej roślinności jest stosowanie oprysków zwalczających chwasty na terenach nieużytkowanych rolniczo. Synthos AGRO oferuje nowość w swoim portfolio – produkt BALDRON 400 SL. Jest to herbicyd nieselektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL).

Produkt ten zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania. Pierwsza z nich – glifosat – pobierana jest przez zielone części roślin, przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej podziemnych części. W konsekwencji, w sposób układowy prowadzi do obumierania korzeni oraz nadziemnych części chwastów.

Druga z nich – 2,4-D – jest pobierana przez liście, a następnie szybko przemieszcza się do stożków wzrostu, co skutkuje deformacją liści i łodyg, zahamowaniem wzrostu, karłowaceniem, a następnie chlorozą, nekrozą i zasychaniem chwastów. Połączenie tych dwóch substancji zapewnia wysoką skuteczność w zwalczaniu niechcianej roślinności oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia zjawiska uodparniania się chwastów na działanie preparatu.

Pierwsze efekty działania środka w postaci deformacji liści i pędów są widoczne już po kilku dniach, następnie rośliny zaczynają żółknąć i więdnąć. Całkowite zamieranie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Szybkość działania produktu BALDRON 400 SL zwiększa wysoka temperatura i wilgotność oraz silne nasłonecznienie opryskiwanej powierzchni. Środek jest skuteczny w zwalczaniu wielu chwastów już w dawce 3 L/ha, a jednak maksymalna zalecana dawka to 5 L/ha.

Produkt BALDRON 400 SL ma udowodnioną skuteczność w  zwalczaniu chwastów, w tym wielu bardzo powszechnie występujących w Polsce, jak m.in.: babka lancetowata, bylica pospolita, komosa biała, mniszek lekarski, perz właściwy i wiele innych. Produkt można stosować w czasie całego sezonu wegetacyjnego, do zwalczania niechcianej roślinności na obszarach pokrytych kostką brukową, placach magazynowych, terenach przemysłowych, jak również innych stałych konstrukcjach o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których występuje silne zachwaszczenie i niezbędna jest całkowita eliminacja roślinności.

Produkt BALDRON 400 SL jest nowością w portfolio Synthos AGRO i jest dostępny w sprzedaży od sierpnia 2021.

Przypominamy, że produkt BALDRON 400 SL, jak każdy środek ochrony roślin należy stosować ze szczególną ostrożnością. W czasie pracy z preparatem należy stosować odzież ochronną, unikać wdychania par rozpylonej cieczy oraz kontaktu z oczami. Opakowanie zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, w szczególności chronić przed dziećmi.

ZOBACZ ANIMACJĘ PRODUKTOWĄ

PRZECZYTAJ ULOTKĘ

 

Autor: Karolina Bałuszyńska - Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO

© 2021 Synthos. All rights reserved.