Aktualność

  • /A

Tores 250 EC- zastosowanie interwencyjne w sadach oraz zastosowanie w uprawach małoobszarowych

Na rynku dostępne są produkty cechujące się działaniem zapobiegawczym oraz interwencyjnym, fungicydy te mają zdolność zahamowania rozwoju patogena bądź niszczenia go nawet wtedy, gdy zostaną zastosowane w początkowej fazie rozwoju procesu chorobowego tj. podczas infekcji lub nawet po jej zakończeniu. Jednym z takich produktów jest środek firmy Synthos Agro - TORES 250 EC (difenokonazol 250 g/l). Środek ten zawiera substancję czynną difenokonazol, związek triazolowy, należący do grupy inhibitorów syntezy steroli - SBI (wg FRAC Grupa 3). Substancja aktywna szybko wnika do wnętrza tkanek roślin i przez wiązki przewodzące jest rozprowadzany po roślinie. Mechanizm działania polega na blokowaniu syntezy ergosterolu, który odgrywa ważną rolę w budowaniu błon cytoplazmatycznych w komórkach grzybów. TORES 250 EC stosuje się w uprawach wielkoobszarowych tj. jabłoń zwalczając groźną chorobę jaką jest parch jabłoni. Preparat ten w roślinie przemieszcza się systemicznie (wnika głęboko w tkankę roślin i oddziałuje na poszczególne ich układy), zapewniając długie działanie zapobiegawcze oraz interwencyjne (do 120 godzin po infekcji). Warto również wiedzieć, że jest to najdłuższe działanie interwencyjne ze wszystkich dostępnych na rynku preparatów. Ma to szczególne znaczenie, gdy występują kilkudniowe, ciągłe opady. TORES 250 EC znajduje również zastosowanie w uprawach małoobszarowych.

Rośliny małoobszarowe to rośliny uprawne, których areał uprawy zajmuje mniej niż 1% gruntów ornych. Rośliny te nie są powszechnie uprawiane w Polsce, ale niejednokrotnie cechują się dużym znaczeniem gospodarczym (zioła, niektóre warzywa i owoce, rośliny ozdobne czy szkółki). Do roślin małoobszarowych możemy zaliczyć:

- rośliny warzywne: marchew, rzodkiew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan, topinambur, salsefia, burak ćwikłowy

- rośliny sadownicze: wiśnia, czereśnia, grusza

- rośliny ozdobne czy rośliny zielarskie.

Pełna lista upraw małoobszarowych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z 22 maja 2013 r. w sprawie zastosowań małoobszarowych środków ochrony roślin ( z późn. zmianami z dnia 15 marca 2017 r.).

Zarówno uprawy wielkoobszarowe jak i małoobszarowe podatne są na niekorzystny wpływ wielu czynników tj. choroby, chwasty czy szkodniki. Niekiedy gdy wszystkie znane nam nie-chemiczne metody ochrony roślin zawodzą niezbędne jest zastosowanie środków ochrony roślin. Lista pestycydów i substancji czynnych zarejestrowanych do ochrony upraw małoobszarowych dynamicznie się zmienia, co roku można zaobserwować nowe rejestracje w tych uprawach. Na liście środków ochrony roślin do stosowania w uprawach małoobszarowych od lutego 2019 roku znajduje się również produkt Synthos AGRO - TORES 250 EC. Produkt ten występuje w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek ten stosuje się w takich uprawach jak: wiśnia, grusza, czereśnia, marchew, rzodkiew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan, topinambur, salsefia, burak ćwikłowy czy róża uprawiana w polu. TORES 250 ECjest bardzo szybko pobierany przez liście opryskiwanych roślin i równomiernie w nich rozprowadzany, charakteryzuje się długim działaniem zapobiegawczym i leczniczym (hamuje kiełkowanie zarodników i rozwój choroby grzybowej). Polecany jest do stosowania w uprawach gruszy przeciwko jednej z najważniejszych chorób- parchowi gruszy zapobiegawczo co 10-14 dni lub interwencyjnie, wykonując zabiegi od początku fazy białego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce osiągają wielkość 20 mm (BBCH 57-72).

W przypadku parcha gruszy (Venturia pyrina) źródłem infekcji są porażone w poprzednim sezonie liście, które leżą w sadzie lub w jego otoczeniu oraz grzybnia zimująca na porażonych pędach lub w pąkach. Objawami choroby są początkowo aksamitne, oliwkowe, nieregularne plamy znajdujące się na spodniej stronie liści. Przy intensywnej infekcji plamy zlewają się obejmując większą powierzchnie liścia. Na porażonych zawiązkach plamy są większe w kolorze ciemnobrązowym aż do czarnego o charakterystycznie nieregularnych brzegach. Porażone owoce pękają w miejscu plam, tworząc szczeliny. W przypadku infekcji które zachodzą późnym latem na porażonych owocach pojawiają się mała czarne plamki, które nie powodują pękania skórki. Silne porażenie liści prowadzi zwykle do defoliacji drzew, powodując wzrost podatności na uszkodzenia mrozowe. Straty plonów na podatnych odmianach gruszy mogą osiągać nawet kilkudziesięciu procent.

W uprawie wiśni oraz czereśni w celu ochrony uprawy przed najczęściej występującą chorobą - drobną plamistością liści drzew pestkowych zaleca się stosowanie środka TORES 250 EC od początku fazy zasychania kwiatów do końca fazy, gdy owoce osiągają 80% typowej wielkości (BBCH 71-78).

Pierwszymi objawami drobnej plamistości liści drzew pestkowych (Blumeriella jaapii)- są nieliczne bladozielone, następnie brunatno-czerwone plamy, które pojawiają się na liściach pod koniec maja. Po dolnej stronie liści, w miejscu plam, widoczne są małe wzniesienia, na których zauważyć można białokremowe skupiska zarodników konidialnych (źródło infekcji wtórnych). Najliczniej plamy występują na obrzeżach liści i mogą zlewać się w większe skupienia. Porażone liście żółknął i opadają. Całkowita defoliacja może wystąpić już przed zbiorem. Czasami objawy choroby mogą również pojawić się na szypułkach oraz owocach. Wczesna defoliacja skutkuje zakłóceniem dojrzewania owoców, które nie wybarwiają się i tracą wartość handlową. Ponadto wpływa również na zawiązywanie pąków kwiatowych, co skutkuje zmniejszeniem plonu i wzrostem podatności na przemarzanie.

Chroniąc plantację marchwi, rzodkwi, pietruszki korzeniowej, selera korzeniowego, pasternaka, chrzanu, topinamburu, salsefii, rzepy, brukwi czy buraka ćwikłowego zaleca się stosowanie środka TORES 250 EC zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, nie później niż 14 dni przed zbiorem (BBCH 20-89). Produkt TORES 250 EC zwalcza najgroźniejsze choroby marchwi, rzodkwi, pietruszki korzeniowej, selera korzeniowego, pasternaka, salsefi, rzepy, brukwi oraz chrzanu tj. alternariozę oraz mączniaka prawdziwego.

W przypadku alternariozy (Alternaria spp.) zarodniki przenoszone są wraz z wiatrem, wodą oraz na sprzęcie mechanicznym. Sprzyjającymi warunkami do zarodnikowania jest wysoka wilgotność oraz temperatura w okolicach 20-30 °C. Infekcje mogą nastąpić również w warunkach niskiej temperatury, poniżej 8 °C. Patogen zimuje na resztkach pożniwnych oraz w podłożu.

Alternariozę naci marchwi (Alternaria dauci) charakteryzują drobne brązowo-czarne plamy na liściach i ogonkach liściowych. W miarę rozwoju choroby plamki rozrastają się, łącząc się ze sobą. Blaszka liściowa wokół plam szybko żółknie. Choroba najpierw infekuje dolne najstarsze liście, kierując się ku górze. Porażone liście tracą zdolność asymilacji, a w przypadku silnej infekcji, dochodzi do zasychania naci, co skutkuje obniżeniem jakości i wielkości plonu. Zaschnięte liście natomiast utrudniają mechaniczny zbiór marchwi. Największe jednak straty choroba powoduje na plantacjach nasiennych (zamieranie korzeni w okresie tworzenia kwiatostanów). Porażone zostają też nasiona, które stają się pierwotnym źródłem infekcji na plantacjach marchwi w pierwszym roku uprawy.

Mączniak prawdziwy baldaszkowatych (Erysiphe heraclei)to patogen zimujący w postaci zamkniętej otoczni na resztkach roślin z rodziny selerowatych (wiosną choroba rozwija się na chwastach z tej samej rodziny). Wytworzone zarodniki konidialne z chwastów przenoszone są wraz z prądem powietrza na pobliskie uprawy (baldaszkowate: marchew, pietruszka, seler, pasternak itp.) powodując infekcję roślin. Patogen może również rozprzestrzeniać się poprzez wysiewanie zakażonych nasion. Podczas chłodnej i wilgotnej pogody, przy dużym nasileniu choroby może nastąpić wtórne zakażenie roślin przez inne grzyby i bakterie patogeniczne. Do infekcji zazwyczaj dochodzi podczas niskiej wilgotności i wysokiej temperatury powietrza, lecz do zakażenia konieczny jest krótki okres zwilżenia liści (nocne oraz poranne mgły). Pierwsze objawy pojawiają się na najmłodszych liściach oraz ogonkach liściowych. Są to pojedyncze, białe plamy pokryte mączastym nalotem grzybni, na której widoczne są drobne, czarne zarodniki. Przy optymalnych warunkach do rozwoju choroby, plamy zwiększają swoje rozmiary, w rezultacie pokrywając całą roślinę. Porażone rośliny żółkną i stopniowo obumierają, co prowadzi do zahamowania ich wzrostu i zmniejszenia plonu korzeni.

Należy pamiętać iż najwyższą skuteczność TORES 250 EC osiąga w temperaturze powietrza przekraczającej 12°C. Im niższa temperatura, tym wolniejszy jest przebieg procesów fizjologicznych zachodzących  w komórce rośliny i tym samym  gorsza jest skuteczność produktu.

W ramach strategii przeciwdziałania odporności zaleca się m in. stosowanie środka:

• w terminie i dawce zgodnie z etykietą,

• przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup,o odmiennym mechanizmie działania.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy przeczytać informacje umieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Autor - Aleksandra Mirocha - Ekspert ŚOR Synthos AGRO

© 2021 Synthos. All rights reserved.