Komunikat

  • /A

Akarol 770 EC

Owady jako organizmy zmiennocieplne reagują na jakiekolwiek zmiany klimatu. Stałe wyższe temperatury wpływają na zwiększenie się liczebności agrofagów i przyspieszają ich metabolizm, co skutkuje zwiększonymi ilościami strat w uprawach. Ocieplenie się klimatu wpływa zarówno na wcześniejszy pojawienie się szkodników jak i na ich szybszy rozwój i dłuższe występowanie jesienią. Wpływ na wzrost aktywności i liczebności szkodników ma nie tylko ocieplenie klimatu ale również coraz większe obszary nieużytków sadowniczych czy rolniczych. Agrofagi przemieszczają się z niechronionych roślin na rośliny chronione. Dynamiczne zmiany warunków pogodowych mogą spowodować szybszy rozwój niektórych gatunków roślin, a co za tym idzie niektóre szkodniki zaczynają poszukiwać alternatywnych źródeł pożywienia (coraz częstsze występowanie szkodników rolniczych w sadach).

W skutek ocieplenia klimatu, zimy stają się coraz łagodniejsze, z każdym rokiem opady śniegu są coraz mniejsze. Takie warunki sprzyjają przetrwaniu form zimujących agrofagów. Brak ograniczenia ich liczebności w okresie zimowym, wiąże się z większą presją owadów i roztoczy w okresie wiosennym. Wylęganie się larw przędziorków z jaj zimowych przy ciepłej pogodzie trwa zalewie tydzień (w niższych temperaturach trwa około 3 tygodnie). Ciepła pogoda powoduje szybsze rozpoczęcie wegetacji, co za tym idzie, należy wcześniej pomyśleć o niezbędnych zabiegach przeciwko szkodnikom. Wczesną wiosną, tuż przed ruszeniem wegetacji, powinno się przeprowadzić dokładną lustrację w sadach w poszukiwaniu zimujących form (jaja) przędziorka owocowca. Niezwalczanie tych szkodników lub zbyt późne rozpoczęcie zabiegów opryskiwania mogą prowadzić do niekontrolowanego ich rozwoju w dalszym okresie wegetacji co odbije się na wysokości plonu rośliny.

Aby ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin w okresie wegetatywnym (mając na uwadze organizmy pożyteczne), bardzo ważne jest wykonanie prewencyjnego oprysku na przędziorki już na przedwiośniu, zanim ruszy wegetacja roślin. Do tego celu wykorzystuje się głównie preparaty oparte na oleju parafinowym takie jak Akarol 770 EC. Celem tego zabiegu jest zniszczenie zimujących jaj przędziorka owocowca bez szkody dla środowiska naturalnego. Na przedwiośniu gdy temperatura osiąga dopiero około 5-8oCnajlepiej, sprawdzą się preparaty olejowe. W tej grupie środków znajduje się Akarol 770 EC- preparat zawierający olej parafinowy.

By zapewnić dobre działanie oleju zabiegi opryskiwania należy wykonywać bardzo starannie podczas ciepłej, słonecznej pogody przy pomocy specjalnego opryskiwacza, uważając aby preparat dotarł również pomiędzy gałęzie, a nie jedynie na zewnętrzne części roślin. W trakcie wykonywania zabiegu drzewa powinny być suche. Ciecz roboczą należy dokładnie nanieść i pokryć nią zimujące formy szkodnika, tworząc nieprzepuszczalną dla powietrza warstwę, uniemożliwiającą wymianę gazową pomiędzy szkodnikiem a otoczeniem. Tylko dokładne pokrycie drzew cieczą roboczą gwarantuje w dużej mierze efektywność wykonanego zabiegu. Wysoka skuteczność preparatów olejowych potwierdzona zarówno w badaniach jak i w praktyce powinna zachęcić do coraz powszechniejszego ich stosowania.

 

Efektywność działania preparatu olejowego AKAROL 770 EC jest bardzo wysoka i porównywalna do standardowych akarycydów. Ze względu na brak powstawania odporności zwalczanych szkodników oraz bezpieczeństwo dla pożytecznych owadów (drapieżców i parazytoidów), AKAROL 770 EC może być stosowany w sadach ekologicznych, jak również powinien być szeroko wykorzystywany w powszechnej praktyce sadowniczej. AKAROL 770 EC jest zakwalifikowany przez Instytut Ochron Roślin - PIB w Poznaniu do stosowania w rolnictwie ekologicznym i posiada stosowny certyfikat.

 

Autor: Aleksandra Mirocha - Specjalista ds. Rejestracji AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.