Komunikat

  • /A

Akarol 770 EC - preparat olejowy do niszczenia szkodników na iglastych roślinach ozdobnych

Wczesną wiosną, przed ruszeniem wegetacji, warto przeprowadzić dokładną lustrację wszystkich uprawianych iglaków takich jak np. ozdobne świerki, cisy, modrzewie, w których mogą zimować przetrwalnikowe formy szkodliwych owadów. Mogą to być jaja zimowe przędziorków, zimujące larwy ochojnika świerkowego czy np. larwy misecznika cisowca. Niezwalczanie tych szkodników lub zbyt późne rozpoczęcie zabiegów opryskiwania mogą prowadzić do niekontrolowanego ich rozwoju w dalszym okresie wegetacji i w konsekwencji do brązowienia i opadania igieł, a nawet zamierania całych roślin.

Na świerkach: pospolitym (Picea abies), białym (Picea glauca) ‘Conica’ i świerku kłującym (P. pungens) pospolicie występującym szkodnikiem jest przędziorek sosnowiec - roztocz z rodziny przędziorkowatych. Szkodnik ten zimuje w formie pomarańczowo-czerwonych jaj na korze ubiegłorocznych pędów. Objawy żerowania przędziorka sosnowca są widoczne wewnątrz korony, na igłach starszych pędów. Natomiast na odmianach karłowych świerka pospolitego 'Nidiformis' i 'Little Gem' oraz świerka białego 'Conica', także na igłach młodych pędów. Charakterystyczne jest, że u form karłowych świerka białego i pospolitego brązowienie igieł postępuje od dołu rośliny ku górze, zaś na świerku kłującym - od pnia w kierunku zewnętrznej części korony drzewka. Pewność, że to przędziorek, będziemy mieć po zauważeniu na igłach drobnych pajęczynek, pod którymi kryją się szkodniki. Niestety wówczas na przeprowadzenie skutecznych oprysków może być już za późno. Dlatego warto już wcześniej, najlepiej w okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji, dokładnie opryskiwać rośliny preparatami olejowymi np. Akarol 770 EC, bardzo skutecznymi środkami w zwalczaniu form zimujących tego szkodnika.

Inne iglaki ozdobne, w tym cisy i modrzewie należy po zimie bardzo dokładnie lustrować, szczególnie pod katem zimujących larw misecznika cisowca żerującego na cisach i ochojnika świerkowo-modrzewiowego występującego na modrzewiach. Larwy misecznika cisowca żerują na dolnej stronie igieł, wysysają z nich soki, co przejawia się żółknięciem, brązowieniem, a także opadaniem igieł. Podczas żerowania licznych larw i osobników dorosłych następuje obfite wydalanie rosy miodowej, na której rozwijają się grzyby sadzakowe, ograniczające powierzchnie asymilacyjną igieł oraz zmniejszające wartość zdobniczą krzewów.

Ochojnik świerkowo-modrzewiowy jest mszycą bytującą na modrzewiach i świerkach. Szkodnik ten tworzy na wierzchołkach pędów tzw. galasy (w nich osobniki młodociane). Są one owalne, kremowe, długości do 12 mm. Przypominają jakby malutkie szyszki czy ananasy. Galasy należy usuwać od wiosny do połowy czerwca, zanim się otworzą i uwolnią nimfy. W wyniku żerowania larw ochojnika świerkowo-modrzewiowego w maju igły modrzewia ulegają deformacji, kolankowato się wyginając. Latem zaś pędy pokrywają się obficie białym woskowym nalotem. Część ochojników uskrzydla się i przelatuje na świerki. W celu zniszczenia zimujących larw, drzewa należy opryskiwać wczesna wiosna preparatami olejowymi.

Aby ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin w sezonie wegetacyjnym, ze względu na zagrożenia przede wszystkim dla owadów pożytecznych, bardzo ważne jest też wykonywanie prewencyjnego oprysku przeciw przędziorkom, ochojnikom, misecznikom na iglakach na przedwiośniu, zanim ruszy wegetacja roślin. Do tego celu wykorzystuje się głównie  preparaty oparte na oleju parafinowym, jak np. Akarol 770 EC. Celem tego oprysku jest zniszczenie zimujących jaj przędziorka sosnowca, zimujących larw ochojnika świerkowo-modrzewiowego i misecznika cisowcabez szkody dla środowiska naturalnego.

Na przedwiośniu  gdy temperatura wzrasta do około 10°C najlepiej opryskiwać drzewa i krzewy ozdobne preparatami olejowymi. W tej grupie środków znajduje się Akarol 770 EC - preparat zawierający czysty olej parafinowy.

By zapewnić dobre działanie oleju zabiegi opryskiwania należy wykonywać bardzo starannie podczas ciepłej, słonecznej pogody przy pomocy specjalnego opryskiwacza, uważając aby preparat dotarł również pomiędzy gałęzie, a nie jedynie na zewnętrzne części roślin. W trakcie wykonywania zabiegu drzewa powinny być suche.

Ciecz roboczą należy dokładnie nanieść i pokryć nią zimujące formy szkodnika, tworząc nieprzepuszczalną dla powietrza warstwę, uniemożliwiającą wymianę gazową pomiędzy szkodnikiem a otoczeniem.

Mimo wczesnowiosennego stosowania, do zabiegów należy użyć dużej ilości wody. Zaleca się 900 - 1000 l cieczy użytkowej na hektar, tak by ciecz spływała z pni i gałęzi. Tylko dokładne pokrycie drzew cieczą roboczą  gwarantuje w dużej mierze efektywność wykonanego zabiegu. Wysoka skuteczność preparatów olejowych potwierdzona zarówno w badaniach jak i w praktyce powinna zachęcić do coraz powszechniejszego ich stosowania.

 

Preparaty olejowe AKAROL 770 EC w rolnictwie ekologicznym.

 

Zdaniem praktyków i specjalistów efektywność działania preparatów olejowych AKAROL 770 EC jest bardzo duża i porównywalna do standardowych akarycydów. Ze względu na brak powstawania odporności zwalczanych szkodników oraz bezpieczeństwo dla pożytecznych owadów (drapieżców i parazytoidów) mogą być stosowane w sadach ekologicznych ale też  powinny być szeroko wykorzystywane w powszechnej praktyce sadowniczej. AKAROL 770 EC jest zakwalifikowany przez Instytut Ochron Roślin - PIB  w Poznaniu do stosowania w rolnictwie ekologicznym i posiada stosowny certyfikat.

 

 

 

© 2017 Synthos. All rights reserved.