Komunikat - Synthos AgroKomunikat |

Komunikat

  • /A

Dokarmianie drzew magnezem

Cechą charakterystyczną współczesnego sadownictwa jest kontrolowane nawożenie sadów. Co to oznacza w praktyce? Tylko tyle, że dostarczamy składników pokarmowych wówczas, gdy drzewa owocowe tego potrzebują, bazując na analizie gleby która pozwala określić czy składniki mineralne w niej zawarte znajdują się w dostatecznej ilości i drzewa mogą je pobrać w takich ilościach, w jakich potrzebują do dobrego wzrostu i obfitego plonowania. Skuteczność i celowość nawożenia można ocenić w pierwszej kolejności na podstawie ogólnego wyglądu roślin i ich plonowania. Obserwując roślinę można zauważyć u niej objawy niedoboru lub nadmiaru pewnych składników mineralnych i na tej podstawie odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć dawki poszczególnych nawozów. Jest to metoda najprostsza i dostępna dla każdego sadownika, jednak może być zawodna. Zdecydowanie precyzyjniej możemy określić potrzeby nawozowe drzew w sadzie na podstawie analizy chemicznej gleby oraz na podstawie składników mineralnych zawartych w liściach.

Podstawowym sposobem dostarczania roślinie składników mineralnych jest nawożenie nimi gleby, skąd rośliny pobierają je za pomocą rozbudowanego systemu korzeniowego. Często jednak makro i mikroskładniki są pobierane z gleby w bardzo małych ilościach co powoduje, że doglebowe ich dostarczanie jest mało efektywne. Dlatego też koniecznym staje się dokarmianie pozakorzeniowe.

Dolistne stosowanie nawozów w uprawach ogrodniczych pozwala na szybkie usunięcie nagłych niedoborów składników pokarmowych spowodowanych np. suszą, uszkodzeniem systemu korzeniowego, kiedy to procesy pobierania i przemieszczania składników mineralnych ulegają znacznemu ograniczeniu i może dojść do niedoborów pokarmowych.

Przenikanie składników mineralnych stosowanych dolistnie jest szybkie, straty są mniejsze a okres od chwili opryskiwania do pobierania przez rośliny znacznie krótszy niż w przypadku nawożenia doglebowego. Nawożenie dolistne nie może jednak zastąpić nawożenia doglebowego, gdy chodzi o dostarczenie drzewom podstawowych składników mineralnych, niemniej jednak umożliwia szybkie dostarczanie makro- i mikroelementów w przypadku wystąpienia w okresie wegetacji objawów niedoboru któregoś ze składników. Składniki mineralne pełnią wiele różnych funkcji w czasie wzrostu drzew i krzewów owocowych, a ich brak lub nadmiar ma często odzwierciedlenie w wyglądzie rośliny. I tak niektóre składniki wpływają na zdrowotność i wzrost rośliny, inne – na zawiązywanie, wykształcanie się i jakość owoców, jeszcze inne na przebieg wegetacji. Poprzez nawożenie dolistne najczęściej dostarczamy roślinom sadowniczym takie składniki jak azot, żelazo, wapń, magnez oraz mikroelementy (bor, miedź, molibden, cynk). Na intensywność pobierania składników mineralnych przez liście duży wpływ ma temperatura oraz wilgotność powietrza. Regułą jest, że nawożenie dolistne najkorzystniej jest przeprowadzić w dni pochmurne, wkrótce po opadach deszczu, wczesnym rankiem lub późnym popołudniem. Do cieczy roboczej dobrze jest dodać środek zmniejszający napięcie powierzchniowe. Ułatwi to kontakt cieczy roboczej z całą powierzchnią liścia i tym samym zwiększy pobieranie składników. Za najskuteczniejszy termin nawożenia dolistnego uważa się okres po kwitnieniu drzew.

Racjonalne nawożenie drzew i krzewów owocowych zależy przede wszystkim od znajomości ich zapotrzebowania na poszczególne składniki mineralne .

Jednym z głównych makroelementów najczęściej stosowanym dolistnie jest magnez (Mg). Magnez wchodzi w skład chlorofilu, zielonego barwnika odpowiedzialnego za fotosyntezę. Pełni również wiele ważnych funkcji w komórce. Aktywuje enzymy biorące udział w procesie oddychania i syntezy tłuszczów i białek, czy też w regulowaniu gospodarki wodnej. Największe zapotrzebowanie na magnez (Mg) ma miejsce tuż po kwitnieniu i trwa przez ok. 3 lub 4 tygodnie, kiedy to w zawiązkach owoców intensywnie dzielą się komórki.

Objawy niedoboru magnezu w przypadku sadów owocowych w Polsce występują powszechnie. Niedobór magnezu objawia się zahamowaniem wzrostu i chlorozą liści między nerwami. Pierwsze objawy można zauważyć już nawet w końcu czerwca, najpierw na liściach najstarszych, a później również na liściach młodszych. Niedobór magnezu odbija się również na owocowaniu. Owoce są drobniejsze, słabo zabarwione, zmniejsza się ich wartość przechowalnicza. Brak magnezu występuje głównie na glebach lekkich o małym kompleksie sorbcyjnym, w glebach kwaśnych, gdzie magnez przechodzi w związki niedostępne dla roślin. Również przy intensywnym nawożeniu potasem, zawartość dostępnego magnezu może się zmniejszyć.

Po zauważeniu niedoboru magnezu najczęściej dostarcza się go drzewom dolistnie, stosując odpowiednie nawożenie. Na zróżnicowanym rynku nawozów mineralnych zawierających w swym składzie magnez dostępny jest nawóz mineralny Magnezium Vigor, czyli nawóz WE zawierający drugorzędne składnik pokarmowe stosowany dolistnie (MgO-SO3-Fe: 20-41-0,42). Wyrób Magnezium Vigor posiada certyfikat zgodności, który potwierdza spełnienie wymagań Rozrządzenia (WE) Nr 20003/2003 w sprawie nawozów, a tym samym zgodność Magnezium Vigor z typem nawozu oznaczonym znakiem „NAWÓZ WE”. Magnezium Vigor jest nowoczesnym nawozem dolistnym, dostarczającym roślinom w sposób pełny wszystkich zawartych w nim mineralnych składników pokarmowych. Na rynku występuje w postaci sypkiej. Oprócz magnezu w formie tlenku (MgO) - 20,00% (m/m), zawiera też siarkę w postaci trójtlenku (SO3) - 41,00% (m/m), oraz chelat żelaza (Fe) - 0,42% (m/m) (substancją chelatującą jony żelaza po rozpuszczeniu w wodzie w zbiorniku opryskiwacza jest EDTA- kwas etylenodiaminotetraoctowy). Chelaty zapewniają stopniowe uwalnianie jonów, dzięki czemu jony żelaza są bardziej dostępne dla roślin, są łatwo pobierane i przemieszczane w roślinie. Chelaty jako połączenia mineralno-organiczne, chronią zawarte w związku pierwiastki przed wytrąceniem i przejściem z formy przyswajalnej w nieprzyswajalną.

Najważniejszą zaletąMagnezium Vigorjestjego całkowita rozpuszczalność w wodzie i brak chlorków. Nawóz nie tworzy osadów, nie powoduje wytrącania się mikroelementów w gotowej cieczy roboczej i nie powoduje fitotoksyczności roślin.

Ze względu na swój składMagnezium Vigorzaleca się więc stosować nie tylko w celu likwidacji niedoborów magnezu, ale także w celu wyrównywania niedoborów siarki w okresach największej wrażliwości drzew na brak dostępności tych składników.

Pierwszy oprysk w dawce 1-2 kg/ha należy przeprowadzić po kwitnieniu drzew, zaś kolejne zabiegi (3-4) w odstępach co 10 dni. W przypadku jabłoni zaleca się zwiększyć dawkę nawozu do 2-3 kg/ha. Opryskiwanie drzew po kwitnieniu nawozem Magnezium Vigor ma znaczący wpływ na wzrost efektywności fotosyntezy i zwiększenie wydajności asymilacyjnej roślin co w efekcie zapewni wysoką jakość owoców.

 

Autor: Małgorzata Dulska – Ekspert ŚOR Synthos AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.