EKSPERT RADZI - Adiuwanty - co daje ich stosowanie?

Działanie środków ochrony roślin można wspomagać dodając do cieczy roboczej adiuwanty czyli tzw. wspomagacze. Zalecamy stosowanie OLEO 84 EC. Preparat ten poprawia właściwości biologiczne substancji aktywnej, może także modyfikować parametry fizykochemiczne cieczy użytkowej.

Co daje stosowanie adiuwantów?
➡ Dokładniejsze pokrycie opryskiwanych roślin.
➡ Lepsze zwilżenie liści na skutek zmniejszenia napięcia powierzchniowego cieczy.
➡ Zmniejszenie strat substancji czynnej wskutek parowania, oraz zmniejszenie zmywania środków ochrony roślin z liści przez deszcz.
➡ Zmniejszenie zależności działania ŚOR od wahań temperatury i wilgotności powietrza.
➡ Przedłużenie okresu wysychania kropel cieczy użytkowej na powierzchni roślin.