Komunikat - Synthos AgroKomunikat |

Komunikat

  • /A

EKSPERT RADZI - czy warto stosować adiuwanty?

Działanie środków ochrony roślin można wspomagać dodając do cieczy roboczej adiuwanty czyli tzw. wspomagacze, które dodawane są do zbiornika opryskiwania w celu poprawienia właściwości biologicznych substancji aktywnej lub zmodyfikowania parametrów fizykochemicznych cieczy użytkowej.

Co zyskujemy?
- zmniejszenie strat substancji czynnej wskutek parowania, oraz zmniejszenie zmywania środków ochrony roślin z liści przez deszcz
- dokładniejsze pokrycie opryskiwanych roślin
-  lepsze zwilżenie liści na skutek zmniejszenia napięcia powierzchniowego cieczy
-  zredukowanie zależności działania ŚOR od wahań temperatury i wilgotności powietrza
- przedłużenie okresu wysychania kropel cieczy użytkowej na powierzchni roślin

© 2017 Synthos. All rights reserved.