Komunikat - Synthos AgroKomunikat |

Komunikat

  • /A

EKSPERT RADZI - etapy kalibracji opryskiwacza

Kalibrację (regulację) opryskiwacza można podzielić na kilka etapów. Kolejno należy:
- Określić dawkę cieczy, którą chcemy wykorzystać na jednostce powierzchni. 
- Dokonać pomiaru prędkości opryskiwacza na wybranym biegu ciągnika i ustalonych obrotach silnika. W tym celu opryskiwaczem ze zbiornikiem wypełnionym w około 50 procentach wodą przejeżdżamy 100-metrowy odcinek (na polu lub na obszarze o podobnej fakturze), mierząc czas przejazdu w sekundach. Następnie określamy rzeczywistą prędkość opryskiwacza korzystając z wzoru: V (km/h) = 360/T, gdzie:
V - prędkość jazdy opryskiwacza w km/godz.
T - czas przejazdu odcinka 100 m w sekundach
- Obliczyć, jaki wypływ z rozpylacza zapewni zaplanowaną dawkę cieczy na hektar. Wydatek cieczy z jednego rozpylacza (l/min) obliczamy z wzoru: q = (Q • V • s)/(600), gdzie: Q – zaplanowany wydatek cieczy (l/ha), V – prędkość jazdy ciągnika (km/h), s – rozstaw rozpylaczy na belce polowej (m).
- Mając informację dotyczącą wydatku cieczy, należy przystąpić do doboru kompletu rozpylaczy. Podczas wybierania dysz należy wybierać te, których natężenie wypływu zbliżone jest do obliczonego.
- Znając typ rozpylaczy, należy przystąpić do pomiaru natężenia wypływu cieczy z poszczególnych rozpylaczy. Do tego celu używamy specjalnych naczyń miarowych. Naczynie podstawia się na określony czas pod rozpylacze, a po przeprowadzeniu pomiaru wartości odczytuje się z umieszczonej na nim skali. Należy pamiętać, aby sprawdzić wydatek z co najmniej kilku rozpylaczy. Ważne jest, aby odchylenie w wydatkowaniu pomiędzy poszczególnymi rozpylaczami nie było większe niż 5%. Jeżeli rzeczywiste zużycie cieczy jest niższe od zakładanego, należy nieznacznie zwiększyć wartość ciśnienia.

Podane zasady regulacji opryskiwacza obowiązują podczas wykonywania wszystkich zabiegów ochronnych wykonywanych w uprawach polowych niezależnie, czy stosowane są środki ochrony roślin, nawozy płynne, czy stosuje się je pojedynczo lub łącznie z innymi preparatami.

© 2017 Synthos. All rights reserved.