Komunikat - Synthos AgroKomunikat |

Komunikat

  • /A

EKSPERT RADZI - Integrowana ochrona roślin - ważny obowiązek

Do obowiązku osób stosujących środki ochrony roślin należy przede wszystkim dbanie o to, by nie stwarzać zagrożenia dla środowiska, a szczególnie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Użytkownicy profesjonalni są zobligowani do stosowania zasad integrowanej ochrony, w myśl której przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin należy wykorzystać wszystkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami, do których należą: 
- stosowanie płodozmianu i odpowiednich odmian,
- przestrzeganie optymalnych terminów siewu i sadzenia, 
- stosowanie właściwej agrotechniki

© 2017 Synthos. All rights reserved.