Komunikat - Synthos AgroKomunikat |

Komunikat

  • /A

EKSPERT RADZI - jak prawidłowo wykonać kalibrację opryskiwacza?

Sezonowa kalibracja opryskiwaczy jest jednym z podstawowych elementów Integrowanej Ochrony Roślin. Oprócz sprawnego opryskiwacza ważnym czynnikiem decydującym o prawidłowym wykonaniu zabiegów ochrony roślin jest odpowiednia regulacja! Polega ona na umiejętnym doborze rozpylaczy, ciśnienia roboczego cieczy oraz prędkości jazdy.

Okresową kalibrację należy przeprowadzać co 3 lata podczas atestacji opryskiwacza, którą wykonuje uprawniony diagnosta. Do tego celu wykorzystuje on specjalistyczny sprzęt diagnostyczny.
Natomiast sezonową kalibracje powinien przeprowadzić sam rolnik. Zabieg ten należy wykonać przed każdym sezonem wegetacyjnym, po trwającej dłużej niż 4 miesiące przerwie postoju opryskiwacza, po każdej zmianie rozpylaczy, zmianie ciśnienia lub rodzaju ciągnika.
Przed przystąpieniem do pracy należy ocenić stan techniczny filtrów, pompy, punktów smarowania i przesmarowania, rozpylaczy, belki polowej, urządzeń pomiarowe sterujących, układu cieczowego i mieszadła.

Okresowa regulacja opryskiwacza i odpowiednie ustawienie jego parametrów eksploatacyjnych ma na celu: 
- precyzyjne wykorzystanie ustalonej dawki środków ochrony roślin
- zużycie zaplanowanej objętości cieczy użytkowej na opryskiwaną powierzchnię
- odpowiednią skuteczność zabiegu 
- unikanie nadwyżek cieczy użytkowej w zbiorniku po zakończeniu opryskiwania.

© 2017 Synthos. All rights reserved.