Komunikat - Synthos AgroKomunikat |

Komunikat

  • /A

EKSPERT RADZI - obowiązki podczas wykonywania zabiegów chemicznych

Zabiegi środkami ochrony roślin należy stosować z uwzględnieniem poniższych obowiązków:

- Opryskiwanie należy wykonać w odpowiednich terminach, najlepiej wyznaczonych na podstawie sygnalizacji, bezwzględnie przestrzegając okresów karencji i prewencji. 
- Zabiegi opryskiwania należy przeprowadzić z zachowaniem minimalnych odległości od miejsc i obiektów wynoszących co najmniej 20 m od pasiek, 3 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo (w przypadku opryskiwaczy sadowniczych), 1 m od zbiorników i cieków wodnych, oraz terenów nieużytkowanych rolniczo (w przypadku opryskiwaczy rolniczych), chyba że w etykiecie ŚOR podano większe odległości od tych miejsc lub obiektów.
- Środki ochrony roślin należy stosować w terenie otwartym, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.
- Zabiegi opryskiwania należy przeprowadzać sprawnymi technicznie i kalibrowanymi opryskiwaczami, które posiadają aktualne świadectwo okresowych badań stanu technicznego. 
- Sporządzanie cieczy użytkowej i mycie opryskiwacza powinno odbywać się w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni, ujęć wody oraz zbiorników i cieków wodnych, w taki sposób, by nie skazić gleby i wody.
- Wszelkie zabiegi mogą być wykonywane jedynie przy użyciu środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu na podstawie zezwoleń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub pozwoleń na handel równoległy.

© 2017 Synthos. All rights reserved.