Komunikat - Synthos AgroKomunikat |

Komunikat

  • /A

EKSPERT RADZI - przechowywanie środków ochrony roślin zgodnie z prawem

Pamiętajcie, aby przechowywać pestycydy zgodnie z prawem. W innym wypadku musicie liczyć się z sankcjami.

1. Środki chemiczne należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla osób nieupoważnionych, poza budynkiem mieszkalnym i inwentarskim. 


2. Magazyn powinien być zaopatrzony w trwałą informację o jego przeznaczeniu i rodzaju składowanych preparatów. 


3. W pomieszczeniu powinna znajdować się utwardzona posadzka z nieprzepuszczalnego materiału, umożliwiająca szybkie i dokładne usunięcie preparatu w przypadku jego rozlania.

 
4. Szafa lub skrzynia powinny być metalowe. Ważne, aby były one wytworzone z materiału, który jest odporny na nasiąkanie i ogień oraz posiadały stabilne dno. 


5. Magazyn musi być wentylowany. Ponadto trzeba w nim wyodrębnić specjalne pomieszczenie na puste opakowania oraz na środki ochrony roślin przeterminowane, aż do momentu ich bezpiecznego zagospodarowania przez wyspecjalizowane służby. 


6. W pomieszczeniu, w którym będą przechowywane środki ochrony roślin nie powinna znajdować się żywność, pasza ani środki łatwopalne, powinna również być zachowana odpowiednia odległość od źródeł ciepła i ujęć wody. 


7. Szafki ze środkami ochrony roślin musza być oznakowane, a oznakowania informować o zachowaniu szczególnej ostrożności.

© 2017 Synthos. All rights reserved.