Komunikat - Synthos Agro

Komunikat

  • /A

EKSPERT RADZI - warunki stosowania środków ochrony roślin

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Użytkownicy profesjonalni muszą przestrzegać warunków stosowania środków ochrony roślin, m.in. zachowywać minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów. Środki ochrony roślin na terenie otwartym można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

© 2017 Synthos. All rights reserved.