Komunikat - Synthos AgroKomunikat |

Komunikat

  • /A

EKSPERT RADZI - wpływ temperatury na działanie fungicydów.

Warunki atmosferyczne, a w szczególności temperatura, mają bardzo duży wpływ na skuteczność działania środków ochrony roślin. Pełną efektywność uzyskamy stosując preparaty w temperaturach optymalnych. 


- Jeżeli fungicyd składa się tylko z substancji czynnych należących do triazoli, dla jego pełnej skuteczności najlepsza jest temperatura 10–12°C. 
- Jeżeli środek zawiera substancję czynną z grupy chemicznej morfolin, ditiokarbaminianów, strobiluryn, może być stosowany w temperaturze niższej niż 10°C, np. 6–7°C.
- W przypadku środków układowych, np. triazole, stwierdzono, że im niższa temperatura, tym wolniejsza jest reakcja chemiczna i przebieg procesów fizjologicznych w komórce rośliny. 

Zbyt wysoka temperatura także niekorzystnie wpływa na skuteczność zastosowanych fungicydów. Górna granica stosowania środka znana z literatury, wynosi 25°C.

Stosowanie środków powyżej tej temperatury może prowadzić np. do poparzenia roślin.
 

© 2017 Synthos. All rights reserved.