Komunikat

  • /A

ESORIO 150 EC – zastosowanie w jesiennych uprawach

Rzepak ozimy należy do głównych upraw w Polsce, a także odgrywa ogromne znaczenie gospodarcze w naszym kraju. Roślina ta ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym i jest wykorzystywana m.in. do produkcji oleju, margaryny oraz majonezu. Produkty spożywcze powstałe z rzepaku są bogatym źródłem kwasów tłuszczowych w naszej diecie, w tym kwasów omega-3, które pozytywnie wpływają na utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Rzepak ma ogromne znaczenie również w sektorze maszynowym oraz w produkcji biodiesla, a w postaci śruty rzepakowej jest wykorzystywany także jako pasza dla zwierząt.

Powoli rozpoczyna się proces przygotowania do siewu rzepaku ozimego. Najwcześniej w naszym kraju rzepak ozimy wysiewa się w terminie około 15 sierpnia, w rejonie północno-wschodnim i wysiew trwa mniej więcej do końca sierpnia w rejonie zachodnim. Zwlekanie z wysiewem rzepaku ozimego może skutkować spadkiem plonu nawet do 15%.

Rzepak ozimy jest jedną z najbardziej wymagających roślin pod względem zapotrzebowania na składniki pokarmowe oraz warunki glebowe. Do czynników, które wpływają na jego plonowanie oraz pobieranie składników pokarmowych należą przede wszystkim: przedplon, termin siewu, nawożenie, stopień zachwaszczenia oraz obecność agrofagów.

Jednym z największych problemów w uprawie rzepaku, który może prowadzić do ograniczania pobierania składników pokarmowych oraz obniżenia plonu jest obecność chwastów. Stanowią one konkurencję o wodę, składniki pokarmowe, światło, a także owady zapylające. Na plantacjach rzepaku występuje kilkadziesiąt gatunków chwastów, zarówno jednorocznych, jak i wieloletnich. Do najbardziej powszechnych chwastów w uprawie rzepaku zaliczamy: miotłę zbożową, marunę bezwonną, perz właściwy, przytulię czepną, gwiazdnicę pospolitą, a także samosiewy zbóż. Szczególnie groźne są chwasty pojawiające się w okresie jesiennym, ze względu na to, że mogą one powodować osłabienie roślin rzepaku ozimego już na początkowych etapach wzrostu, w wyniku czego zmniejszają jego predyspozycje do przetrwania niesprzyjających warunków zimowych. Obecność chwastów na plantacjach prowadzi nie tylko do konkurencyjnego oddziaływania na rośliny rzepaku, ale także może być przyczyną rozwoju chorób grzybowych i występowania szkodników.

W celu zapobiegania rozwojowi chwastów, a także obniżeniu plonów należy dokładnie przemyśleć strategię działania. Zgodnie z integrowaną metodyką ochrony rzepaku ozimego należy przede wszystkim zastosować niechemiczne metody zapobiegania oraz zwalczania chwastów, takie jak: właściwe przygotowanie pola po przedplonie (np. orka), odpowiedni termin siewu, mechaniczne odchwaszczanie. Niestety jednak, odchwaszczanie mechaniczne (bronowanie) w uprawie rzepaku jest nie zawsze skuteczne, a także bardzo skomplikowane, ponieważ może prowadzić do znacznego uszkodzenia roślin. Z tego względu w większości przypadków należy zastosować chemiczne metody zwalczania chwastów.

W uprawie rzepaku ozimego herbicydy można stosować doglebowo przed siewem lub po siewie, a także nalistnie w okresie jesiennym, po wschodach chwastów oraz roślin rzepaku. Istnieje możliwość zastosowania zabiegów herbicydowych w uprawie rzepaku ozimego również na wiosnę, ale skuteczność tego zabiegu może być znacznie niższa w porównaniu do oprysków jesiennych. Do jesiennych zabiegów ochronnych rzepaku ozimego stosuje się najczęściej produkty na bazie takich substancji aktywnych, jak: chlopyralid, metazachlor, napropamid, propyzamid, chizalofop-p-etylu lub fluazyfop-p-butylu.

Skutecznym środkiem w walce z chwastami, rozpoczynając już od okresu jesiennego, jest produkt ESORIO 150 EC firmy Synthos AGRO sp. z o.o. ESORIO 150 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie. Środek zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów karboksylazy acetylokoenzymu A, która powoduje zahamowanie procesu biosyntezy lipidów. Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. W uprawie rzepaku ozimego środek skutecznie zwalcza takie chwasty, jak: samosiewy zbóż, perz właściwy oraz miotłę zbożową. Środek może być stosowany pojedynczo lub łącznie z adiuwantem OLEO 84 EC, który pozwala osiągnąć większą skuteczność przy użyciu mniejszej dawki środka ESORIO 150 EC. Środek dostępny jest również pod nazwą handlową FLUTAX 150 EC.

Warto podkreślić, że zabiegi herbicydowe wykonane w okresie jesiennym pozwolą na łatwiejsze przetrwanie roślin w warunkach zimowych, a także zapewnią lepszy wzrost i rozwój roślin rzepaku ozimego w okresie wiosennym, co z pewnością będzie skutkować zmniejszeniem ryzyka strat ekonomicznych, a zarazem uzyskaniem wysokiego plonu o jak najlepszej jakości. 

 

Autor: Maria Halka - Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO

© 2021 Synthos. All rights reserved.