Komunikat

  • /A

Fasola - cenne źródło białka - chrońmy skutecznie.

Fasolę często porażają grzyby patogeniczne, bakterie czy wirusy, które mogą doprowadzić do  istotnego obniżenia plonu. Do najważniejszych, z punktu widzenia gospodarczego, chorób grzybowych fasoli należą: bakterioza obwódkowa i szara pleśń. Antraknoza ze względu na wyselekcjonowanie odmian odpornych fasoli, coraz rzadziej pojawia się w uprawie.

Bakterioza obwódkowa jest to jedna z najgroźniejszych i najczęściej występujących chorób na plantacjach fasoli. Chorobie sprzyjają znaczna wilgotność oraz zacienienie roślin wskutek zbyt gęstego siewu. W takich warunkach patogen szybko obejmuje całą plantację. Silne porażenie powoduje zmniejszenie plonu strąków i nasion oraz pogorszenie ich jakości. Bakteria poraża siewki, pędy, liście, strąki i nasiona. Czasami na silnie porażonych plantacjach, porażone rośliny maja wygląd ugotowanych.

Szara pleśń na fasoli występuje często. Do infekcji dochodzi w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków, podczas zwilżenia roślin i kwiatostanów, przy wysokiej wilgotności powietrza, w temperaturze 10-25°C . Grzyb najobficiej rozwija się właśnie na kwiatostanach i zawiązkach strąków. Na całej roślinie pojawiają się wodniste plamy, pokryte szarym nalotem zarodników konidialnych. Czasami nie widać mokrych plam, a zawiązki strąków więdną i zamierają. Tkanka na liściach w miejscach plam, zasycha i pojawiają się na niej koncentrycznie ułożone pierścienie.

Podstawę w ochronie fasoli przed chorobami stanowi zapewnienie optymalnych warunków wzrostu poprzez właściwą profilaktykę, odpowiednie zabiegi agrotechniczne, dobór odmian odpornych i dostosowanych do lokalnych warunków.

Środki chemiczne należy stosować w oparciu o sygnalizację i prognozowanie, biorąc po uwagę aktualny poziom zagrożenia chorobami.

 

Dobór odpowiednich środków ochrony roślin.

 

Najlepsze w profilaktyce chorób grzybowych i bakteryjnych w fasoli są preparaty zawierające związki miedzi tj. Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC oraz na bazie kaptanu tj. Kaptan Zawiesinowy 50 WP.

W okresie od pełni fazy kwitnienia- kiedy 50 % kwiatów jest otwartych, do końca fazy kwitnienia- gdy 90 % kwiatów przekwitło i widoczne są pierwsze strąki (BBCH 65-69) należy zastosować MIEDZIAN 50 WP lub MIEDZIAN EXTRA 350 SC wykonując 2 zabiegi w odstępach co 7 dni,

Następny zabieg należy wykonać w okresie formowania się strąków (BBCH 69-71) stosując KAPTAN ZAWIESINOWY 50 WP. Opryski w tych terminach wykonane preparatami zawierającymi związki miedzi czy kaptan przeciwko bakteriozie obwódkowej fasoli skutecznie zabezpieczą rośliny także przed szarą pleśnią i antraknozą fasoli.

© 2017 Synthos. All rights reserved.