Komunikat

  • /A

Gospodarka opakowaniami w Synthos AGRO

Synthos AGRO jako odpowiedzialny producent środków ochrony roślin, nawozów i biocydów dba o najwyższą jakość produktów wprowadzanych na rynek.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, opakowanie to każdy wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału (np. folia PE, HDPE, COEX), przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych w tym środków ochrony roślin (Dz.U.2020.1114 t.j.). Taka definicja obejmuje ogromne ilości surowca, który musi być zagospodarowany. Synthos Agro z pełną dbałością o szczegóły dobiera do swoich produktów opakowania zapewniające nie tylko najwyższą jakość środków i wytrzymałość opakowania, ale przede wszystkim bezpieczeństwo ich stosowania dla użytkownika i środowiska.

Synthos Agro prowadzi szereg działań, mających na celu redukcję ilości opakowań, które po zużyciu przez finalnych odbiorców pozostają niezagospodarowane, a w konsekwencji, negatywnie oddziałują na ekosystem. W tym celu Synthos Agro współpracuje ze specjalistycznymi firmami zajmującymi się zbieraniem i gospodarką opakowaniami, dzięki czemu zapewnia zorganizowany system zbierania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych od przedsiębiorców prowadzących handel hurtowy i detaliczny, a następnie poddaje je procesowi odzysku lub recyklingu. Firma, zgodnie z obowiązującymi przepisami podlega wpisowi do Bazy Danych Odpadowych (BDO), zarządzanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto, regularnie informuje Marszałka Województwa Małopolskiego o ilości i masie opakowań wprowadzonych do obrotu i poddaje się cyklicznym kontrolom.

W celu zwiększenia świadomości ekologicznej wśród konsumentów, prowadzone są publiczne kampanie, w których użytkownicy są informowani o sposobach redukcji ilości odpadów opakowaniowych i sposobie ich legalnego gospodarowania oraz zachęcani do stosowania praktyk proekologicznych w ramach swoich działalności. Ponadto, na każdej etykiecie wprowadzanych do sprzedaży środków ochrony roślin, nawozów i biocydów znajduje się instrukcja, określająca najlepszy sposób postępowania z pozostałościami po zużyciu produktu. Przypomina się użytkownikom środków ochrony roślin, że zbędne opakowania powinni oddać sprzedawcy produktu lub specjalistycznej firmie zajmującej się gospodarką odpadami niebezpiecznymi. Pozyskane w ten sposób opakowania są następnie odzyskiwane lub poddawane procesowi recyklingu.

W celu dodatkowego zabezpieczenia swoich produktów Synthos AGRO od stycznia 2019 r. wprowadziło na opakowaniach kody QR. Kod QR na produkcie zawiera link do stron produktowych Synthos AGRO pozwalający użytkownikowi końcowemu na dostęp do szerszego zakresu informacji o danym produkcie. Zawiera również informacje o firmie, adres, NIP, telefon oraz e-mail.

Szczegółowe informacje na temat zabezpieczeń na opakowaniach znajdują się również na stronie www.synthosagro.com/produkty/legalne-srodki-ochrony-roslin.

Powyższe działania są również tożsame ze strategią zrównoważonego rozwoju, którą nasza firma sukcesywnie realizuje. Wszystkie produkty Synthos AGRO są poddawane obszernej i dokładnej ocenie, w tym badaniom polowym, toksykologicznym i ekotoksykologicznym aby zapewnić zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Szczegółowe informacje na temat strategii zrównoważonego rozwoju znajdują się na https://www.synthosagro.com/zrownowazony-rozwoj.

To od społecznej świadomości ekologicznej i naszej wspólnej determinacji zależy jak będzie wyglądało środowisko naturalne w przyszłości. Tylko codzienne dobre nawyki mogą spowodować, że na wysypiskach będzie zalegać mniej  śmieci, a niebezpieczne odpady będą systematycznie neutralizowane. Wspólne działanie przedsiębiorców i odbiorców końcowych może zapewnić czystsze i zdrowsze środowisko w przyszłości.

DEKLARACJA TOGETHER EVERGREEN

LEGALNE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

 

Autorki:

Katarzyna Kwiatkowska - Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Karolina Bałuszyńska - Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO

© 2021 Synthos. All rights reserved.