Komunikat

  • /A

Jak minimalizować wpływ suszy na uprawy?

Polska należy do strefy klimatu umiarkowanego, który wciąż się ociepla. Skutkuje to zmniejszoną oraz nierównomierną liczba opadów, a w efekcie okresowym niedoborem wody. Susza to niewątpliwie główny czynnik mający negatywny wpływ na uprawę roślin. Co roku  w wyniku niedoboru wody w podłożu można zauważyć znaczne straty w plonie wielu gatunków uprawnych.

Analizując negatywne skutki warunków pogodowych (susza), objawiające się słabszym wzrostem i plonowaniem roślin, powinno się pamiętać o jej wpływie na samą glebę, a w szczególności na:

- strukturę gruzełkowatą gleby,

- żyzność gleby,

- dostępność wody dla roślin uprawnych,

- aktywność biologiczną mikroorganizmów glebowych odpowiedzialnych za przemiany materii organicznej gleby,

- dostępność składników pokarmowych dla roślin oraz ich produktywność,

- rozwój systemu korzeniowego drzew i krzewów owocowych.

Zabiegi oraz siew

Spory wpływ na zatrzymanie wody w glebie ma racjonalne zastosowanie zabiegów agrotechnicznych, każdy z nich bowiem, wysusza glebę. Głębokość jej wysuszenia jest zależna od rodzaju wykonywanej uprawki. Niekiedy warto więc zrezygnować z wykonywania orki wiosennej. Należy jednak pamiętać aby wszystko wykonywać z umiarem, niekorzystne byłoby całkowite odstępowanie od zabiegów, niektóre uprawki przyczyniają się do ograniczania parowania.

Jednym z najistotniejszych i często niedocenianych czynników, które pomagają w walce z suszą jest siew, a dokładniej jego termin. Dotyczy to w szczególności roślin jarych, których siew powinien nastąpić jak najwcześniej. Tylko taki termin umożliwia zachowanie w glebie jak największej ilości wody. Ilość wysiewu to również istotna kwestia, w przypadku zagrożenia suszą powinno się go ograniczyć. Im mniej roślin tym mniejsza konkurencja.

Materia organiczna

Wzbogacenie gleby o materie organiczną pozwala na zmagazynowanie większej ilości wody, dlatego niezwykle istotne jest stosowanie nawozów organicznych. Coraz popularniejsze na polach staje się pozostawianie tam słomy czy sianie poplonu. Zapobiega on wymywaniu składników pokarmowych, magazynuje wodę oraz ogranicza wywiewania śniegu w okresie zimowym. Nie należy jednak siać poplonu przed zasiewem zbóż ozimych, może skutkować to z wyciąganiem przez niego z gleby całej wody. 

Nawożenie oraz dokarmianie dolistne

Dzięki odpowiedniemu nawożeniu rośliny mogą lepiej poradzić sobie z uciążliwym niedoborem wody. Kluczowe znaczenie ma fosfor, potas oraz azot. Zadaniem potasu jest regulowanie gospodarki wodnej w roślinie. Niezwykle istotne są również azot i fosfor. Rośliny zaopatrzone w fosfor wytwarzają silny system korzeniowy. Nawożenie azotem (w odpowiednich dawkach i terminach) pozwala uzyskać silne rośliny. Ważnym czynnikiem jest również dostępność magnezu oraz odczyn gleby.

W okresie poprzedzającym niedobory wody na rośliny korzystnie wpływa dokarmianie dolistne. Przed suszą warto zapewnić roślinie dostęp do potasu, fosforu, azotu i magnezu. Coraz bardziej popularne staje się również wykorzystywanie  stymulatorów wzrostu, które wpływają na lepszą regenerację rośliny w sytuacjach stresowych (susza). Umiejętna agrotechnika jest bardzo ważna szczególnie w rejonach zagrożonych suszą oraz na glebach słabszego rodzaju, które charakteryzują się gorszą zdolnością zatrzymywania wody.

Wysoka zawartość próchnicy, prawidłowy odczyn gleby i właściwa struktura gruzełkowata to filary nawożenia i gwarancja wysokich plonów, nawet podczas ekstremalnych warunkach pogodowych.  Zarówno przemyślane stosowanie zabiegów, odpowiednie nawożenie czy właściwy wysiew mają duży wpływ na zapobieganie skutkom suszy. Nie są to jednak metody, które zapewniają maksymalną skuteczność plonowania roślin, a co najwyżej ograniczają straty.

 

Autor: Aleksandra Nowakowicz - Specjalista ds. Rejestracji AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.