Jesienna ochrona rzepaku ozimego przed chwastami – ESORIO 150 EC + OLEO 84 EC

Rzepak ozimy należy do roślin o wysokiej wartości gospodarczej poprzez jego wykorzystanie jako surowca energetycznego, cennego źródła składników spożywczych dla ludzi oraz zwierząt, a także przez jego znaczną rolę w płodozmianie upraw. W Polsce w tym roku rzepak ozimy zasiano na powierzchni około 930 tys. ha, co w odniesieniu do poprzedniego roku stanowi więcej o około 10%  powierzchni uprawnej.

Pomimo wielu pozytywnych aspektów związanych z uprawą rzepaku, należy on jednak do roślin o wysokim zapotrzebowaniu pokarmowym a także wymaga szczególnej ochrony przed różnego rodzaju agrofagami. Ogromny problem w uprawie rzepaku bardzo często stanowią różnego rodzaju chwasty dwuliścienne oraz jednoliścienne. Najlepszym terminem walki z chwastami w rzepaku ozimym jest okres jesienny, z tego względu że w tym okresie kształtuje się jego potencjał plonotwórczy. Uważa się, że zabieg herbicydowy wykonany jesienią jest o wiele skuteczniejszy niż zabiegi wykonane na wiosnę. Pominięcie odchwaszczania rzepaku ozimego jesienią może skutkować obniżeniem plonu nawet do 25%. Zazwyczaj chwasty, które przetrwały przez okres jesienno-zimowy w bardzo szybkim tempie zaczynają swój rozwój w okresie wiosennym. Dla odmiany rośliny rzepaku ozimego na początku wiosny są bardziej osłabione i wymagają trochę więcej czasu do regeneracji po okresie zimowym, z tego względu podlegają dużej konkurencji ze strony chwastów. Przed wykonaniem zabiegu należy przeprowadzić dokładną lustrację pola w celu wytypowania chwastów które występują na danym obszarze oraz odpowiednio dobrać środek ochrony roślin. W celu zwalczania chwastów dwuliściennych najczęściej stosuje się preparaty zawierające takie substancje aktywne jak: metazachlor, napropamid, chlomazon, chlopyralid lub pikloram. Metazachlor jest substancją bardzo popularną w odchwaszczaniu rzepaku ozimego, a jej mechanizm działania polega na blokowaniu procesu biosyntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach w roślinach chwastów. Napropamid jest herbicydem selektywnym, który jest pobierany przez korzenie rośliny, skutkując zahamowaniem ich wzrostu i rozwoju. Chlomazon jest substancją aktywną zaliczaną do grupy izoksazolidionów, powodujących zakłócenie procesu syntezy chlorofilu oraz karotenoidów, wpływając w konsekwencji również na przebieg procesu fotosyntezy w roślinach chwastów. Substancje aktywne chlopyralid oraz pikloram należą do kwasów pirydynokarboksylowych, a ich mechanizm działania jest zbliżony do naturalnych hormonów roślinnych – auksyn, które powodują niekontrolowany wzrost chwastów oraz prowadzą do ich zamierania.

Znaczny problem w uprawie rzepaku ozimego jednak stanowią chwasty jednoliścienne, a w szczególności samosiewy zbóż, które pojawiają się na obszarach, gdzie przed wysiewem rzepaku były uprawiane rośliny zbożowe. Aby zwalczyć chwasty jednoliścienne w uprawie rzepaku, najlepiej zastosować preparaty na bazie np. chizalofopu-P-etylowego, propachizafopu lub fluazyfopu-P-butylowego. Wszystkie trzy substancje aktywne należą do grupy arylofenoksykwasów oraz posiadają zdolność do hamowania enzymu - karboksylazy acetylokoenzymu A, a za tym prowadzą do zaburzenia procesów metabolicznych w roślinach chwastów.

Skutecznym środkiem do zwalczania chwastów w rzepaku w okresie jesiennym jest produkt ESORIO 150 EC. Jest to herbicyd selektywny o działaniu układowym, zawierający substancję czynną fluazyfop-P-butylowy. Fluazyfop-P-butylowy należy do grupy inhibitorów karboksylazy acetylokoenzymu A, co powoduje zahamowanie procesu biosyntezy lipidów. Środek ochrony pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, co pozwala na zahamowanie ich wzrostu oraz rozwoju. Środek ESORIO 150 EC pozwala zwalczyć takie chwasty jak: samosiewy zbóż w dawce 0,75 L/ha, perz właściwy w dawce 2 L/ha oraz miotłę zbożową w dawce 1,5 L/ha, a zamieranie chwastów widoczne jest już po upływie 2-3 tygodni od momentu przeprowadzenia zabiegu.

Środek można stosować pojedynczo lub razem z adiuwantem olejowym OLEO 84 EC(1,5 L/ha), co pozwala na obniżenie dawki herbicydu oraz zachowanie wysokiej skuteczności w zwalczaniu uporczywych chwastów. Produkt ESORIO 150 EC tak pojedynczo, jak i z adiuwantem należy stosować od fazy 2 liści do fazy 4 liści właściwych rzepaku (BBCH 12 – 14).

Rolniku, pamiętaj, że zabiegi herbicydowe wykonane w okresie jesiennym pozwolą na lepszy wzrost i rozwój roślin rzepaku ozimego w okresie wiosennym, co z pewnością będzie skutkować mniejszymi stratami ekonomicznymi, a zarazem uzyskaniem plonu o jak najlepszej jakości. 

Autor: Mariya Halka – Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO