Jesienne nawożenie - Magnezium Vigor

          Jesień w rolnictwie to okres tylko na pozór spokojny. Mimo, że większość upraw już dojrzała, a upragniony plon został zebrany, to praca wciąż trwa. Okres jesienny jest czasem szczególnie ważnym nie tylko w przypadku upraw zbóż ozimych, dla których przypada termin siewu, ale również dla większości roślin, ponieważ to właśnie teraz należy przygotować pole lub sad przed kolejnym sezonem, aby zapewnić uprawom jak najkorzystniejsze warunki do rozwoju i wzrostu wegetacyjnego. Jesień jest czasem, kiedy należy przeprowadzić szereg niezbędnych zabiegów mechanicznych i chemicznych. Do tych pierwszych należy między innym orka, która ma na celu spulchnienie gleby, do drugiego typu zabiegów należy stosowanie nawożenia.

Znane od stuleci i wciąż cieszące się ogromną popularnością nawozy naturalne, takie jak: obornik, gnojówka czy gnojowica, mimo dostarczaniu wielu potrzebnych składników pokarmowych, w tym przede wszystkim azotu organicznego, nie mogą w całości zaspokoić zapotrzebowania roślin na wszystkie niezbędne makro- i mikroelementy. W tym celu stworzone zostały nawozy sztuczne, organiczne, mineralne i powstałe z ich połączenia nawozy organiczno-mineralne.

Do zalet nawozów organicznych należą przede wszystkim niskie ryzyko wystąpienia niekorzystnych zmian po ich zastosowaniu oraz pozytywny wpływ na zwiększenie zawartości próchnicy w glebie, która odgrywa decydującą rolę w jej żyzności. Nawozy organiczne zawierają mnóstwo substancji pochodzenia naturalnego, symulując tym samym obieg materii organicznej w przyrodzie, jednak ich skład rzadko pozwala na całkowite zaspokojenie potrzeb roślin w pierwiastki niezbędne dla wzrostu i rozwoju roślin.

Aby uzupełnić potrzebne dla roślin składniki pokarmowe często stosowane są nawozy mineralne. Są to nawozy zawierające pierwiastki takie jak azot, potas, magnez, fosfor, a także inne składniki, m.in. mikroelementy, w postaci związków chemicznych, przede wszystkim soli. Taka forma wprowadzania składników do gleby sprawia, że aplikowane związki są łatwiej rozpuszczalne w wodzie, a ich dysocjacja na formy jonowe umożliwia łatwiejsze pobieranie wspomnianych składników pokarmowych przez system korzeniowy rośliny. Z tego powodu niezbędne pierwiastki są łatwo dostępne i można w szybki sposób uzupełnić niedobory, reagując na pojawiające się i widoczne na roślinie charakterystyczne objawy. Należy jednak wspomnieć, że w przypadku nawozów mineralnych bardzo istotne jest dawkowanie i sposób aplikacji produktu. Ze tego względu często wstępnie przeprowadza się badania chemiczne gleby, a następnie dobiera się odpowiednią dawkę nawozu mineralnego. Bardzo często z powodu nieprawidłowo obliczonej dawki nawozu, a także ze względu na łatwo dostępną formę zawartych związków łatwo może dojść do przedawkowania, co wpływa negatywnie na rozwój rośliny. Nadmiar składników pokarmowych w glebie w skrajnych przypadkach może prowadzić do jej zasolenia, które uniemożliwia roślinie pobieranie wody z otoczenia, a w niektórych przypadkach może bezpośrednio działać toksycznie na rośliny.

Często również stosowane są nawozy mineralno-organiczne, które są połączeniem nawozu mineralnego oraz organicznego. Zapewniają one uprawom niezbędne substancje mineralne, a także przyczyniają się do tworzenia warstwy próchniczej. Ze względu na swój skład, są również bezpieczniejsze dla roślin i zmniejszają szansę na przenawożenie gleby, co stanowi sporą przewagę nad nawozami mineralnymi. Jednak czynnikiem, który decyduje o tym, że nie podbiły one rynku produktów nawozowych jest ich cena, która przy stosowaniu na większym areale zdecydowanie przewyższa koszty wykorzystania tańszych nawozów mineralnych.

Jednym ze składników pokarmowych, który zwykle nie jest wymieniany jako kluczowy dla wzrostu na tle innych makroelementów – jest magnez. Pierwszym i kluczowym czynnikiem wpływającym na istotność tego pierwiastka jest fakt, że wchodzi on w skład chlorofilu, który bierze bezpośredni udział w fotosyntezie, czyli procesie przekształcania dwutlenku węgla w glukozę, przy udziale energii słonecznej. Dodatkowo magnez posiada kilka innych bardzo ważnych funkcji. Odpowiada między innymi za prawidłowy rozwój systemu korzeniowego i pobieranie substancji mineralnych z gleby lub podłoża. Stanowi to kluczową rolę zwłaszcza w przypadku roślin kiełkujących, dla których brak prawidłowego ukorzenienia i ograniczenie pobierania substancji pokarmowych oznacza poważne zahamowanie wzrostu i rozwoju we wczesnym stadium , co przekłada się na cały cykl życiowy rośliny i ostateczny spadek plonu. Jednak również dla roślin wieloletnich, jak drzewa, pierwiastek ten jest niezwykle ważny. Jego obecność koordynuje wiele procesów życiowych, wpływając chociażby na poprawę odporności roślin, transport wewnątrzkomórkowy, czy syntezę innych ważnych związków organicznych.

W warunkach polskich nie można o nim zapomnieć o dodatkowym nawożeniu magnezem. Według statystyk, aż 60% gleb uprawnych w Polsce charakteryzuje się niskim stężeniem tego pierwiastka w glebie, która jest niewystarczająca aby zaspokoić potrzeby upraw. W tym celu niedobory tego składnika należy uzupełnić stosując nawozy doglebowe lub dolistne.

Uzupełnić niedobory magnezu, a także innych składników pokarmowych, takich jak żelazo i siarka, można dzięki produktowi Magnezium Vigor. Produkt ten jest nawozem mineralnym stosowanym dolistnie w uprawach rolniczych i ogrodniczych, zawierającym 20% MgO, 41% SO3 oraz 0,42% Fe. Nawóz zaleca się stosować w celu wyrównania niedoborów magnezu w okresach największej wrażliwości roślin na brak dostępności tego składnika. Magnezium Vigor jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie oraz  nie tworzy osadów, a całość zbilansowanych optymalnie zawartych w nim składników pokarmowych jest w maksymalnym stopniu wykorzystywana przez rośliny. Zaletą tego produktu jest także fakt, że może on być łącznie stosowany z większością dostępnych agrochemikaliów, a także że produkt ten stwarza mniejsze ryzyko uszkodzenia roślin w stosunku do roztworów soli, np. siarczanów. Należy jednak pamiętać, że nawozu nie należy stosować na rośliny, których wzrost został zahamowany przez mróz, suszę, choroby lub szkodniki. Trzeba również podkreślić, że odpowiednie nawożenie oraz dobranie właściwej dawki zapewni prawidłowy rozwój oraz wzrost roślin, co również przełoży się na uzyskanie plonu o dobrej jakości i uniknięcie strat ekonomicznych.

Autor: Paweł Bąk – Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO