Komunikat

  • /A

K-PAK – zastosowanie w uprawie drzew owocowych

Uprawy drzew owocowych w Polsce stanowią znaczną powierzchnię, co powoduję, że nasz kraj jest największym producentem jabłek w Unii Europejskiej oraz jednym z liderów na świecie. Tegoroczne zbiory jabłek w Polsce sięgają nawet do 4,17 mln ton. Znaczne areały upraw sadowniczych w Polsce stanowią również inne drzewa owocowe, takie jak: wiśnie, śliwki, czereśnie oraz gruszki. Uprawa drzew owocowych wymaga dużych nakładów pracy oraz kosztów, a jednym z największych wyzwań w uprawie roślin sadowniczych jest ich ochrona przed różnego rodzaju szkodnikami.

Częstym powodem obniżenia plonów w uprawie drzew ziarnkowych i pestkowych mogą być takie szkodniki jak: mszyce, przędziorki oraz miseczniki.

Mszyce w uprawach sadowniczych mogą występować przez cały sezon wegetacyjny. Pierwsze osobniki mszyc pojawiają się już wczesną wiosną w obrębie rozwijających się pąków.  Z tego względu należy przeprowadzić lustrację sadu już na wczesnych etapach sezonu wegetacyjnego. Jeżeli nie przeprowadzono lustracji na początku sezonu, to obowiązkiem sadownika jest wykonanie zabiegów ochronnych jeszcze przed kwitnieniem. Szczególnie niebezpieczne te owady są w okresie jesiennym, ponieważ mogą odkładać jaja, które zimują na roślinach i mogą przetrwać do następnego sezonu wegetacyjnego.

Jednymi z najbardziej groźnych szkodników w uprawie roślin sadowniczych są również przędziorki. Agrofag ten wysysa sok komórkowy z liści roślin, powodując powstawanie na nich plam, a w konsekwencji zwiększenie transpiracji i zahamowanie procesu fotosyntezy. Przędziorki są szkodnikami, które szybko tworzą rasy odporne, stąd są trudne do zwalczenia.

Bardzo niebezpiecznymi agrofagami bytującymi w sadach owocowych są także miseczniki. W ostatnich latach w uprawie drzew owocowych obserwuje się bardzo wysoką presję misecznika śliwowego. Gatunek ten może występować zarówno na drzewach śliwkowych, ale także na innych drzewach i krzewach owocowych. Miseczniki wysysają soki, i jednocześnie wstrzykują ślinę do rośliny, co może skutkować uszkodzeniem tkanek, a następnie słabszym owocowaniem.

Do walki z mszycami, przędziorkami, a także larwami miseczników w uprawach drzew owocowych, firma Synthos Agro Sp. z o.o. rekomenduje zastosowanie produktu K-PAK, który charakteryzuje się fizycznym działaniem, polegającym na tworzeniu się struktury siatkowej, szczelnie pokrywającej szkodniki oraz powodującej ich neutralizację. Produkt K-PAK nie jest środkiem ochrony roślin w rozumieniu Rozporządzenia (WE) 1107/2009 i nie zawiera żadnej chemicznej substancji czynnej.

Badania skuteczności preparatu K-PAK, prowadzone przez Zespół Badawczy ds. Oceny Skuteczności Działania Zoocydów, Nematocydów, Bioregulatorów i Herbicydów Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, pokazują, że śmiertelność mszyc w uprawie jabłoni po zastosowaniu produktu K-PAK w dawce 0,2% wynosi 78% po 7 dniach oraz 79,1% po 14 dniach od momentu wykonania oprysku (wykres 1).

Badania skuteczności preparatu K-PAK przeciwko larwom misecznika śliwowego pokazują, że produkt K-PAK jest skuteczny zarówno w dawce 0,15%, jak i 0,1%, a śmiertelność szkodnika wynosi nawet do 78,9% po 14 dniach od zabiegu (wykres 3). Doświadczenia pokazują, że skuteczność produktu K-PAK zarówno w zwalczaniu mszyc, jak i larw miseczników jest porównywalna ze skutecznością analogicznych produktów referencyjnych dostępnych na rynku (wykres 2, wykres 4). Dodatkowym atutem jest to, że produkt może być stosowany wielokrotnie w sezonie wegetacyjnym, w zależności od zagrożenia i częstotliwości występowania szkodników. Właściwa ochrona drzew w sadach w okresie całego sezonu wegetacyjnego, będzie skutkować dobrymi plonami podczas zbiorów.

Wykres 1: Skuteczność produktu K-PAK w zwalczaniu mszycy jabłoniowej.

Wykres 2: Porównanie skuteczności produktu K-PAK z produktem referencyjnym w zwalczaniu mszycy jabłoniowej.

 

Wykres 3: Skuteczność produktu K-PAK w zwalczaniu larw misecznika śliwowego.

Wykres 4: Porównanie skuteczności produktu K-PAK z produktem referencyjnym w zwalczaniu larw misecznika śliwowego.

Autor: Maria Halka - Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO

© 2021 Synthos. All rights reserved.