Komunikat

  • /A

Kukurydza - fazy rozwojowe i zalecenia zabiegów

W czasie trwania całego sezonu wegetacyjnego niezbędna jest zrównoważona ochrona fungicydowa, herbicydowa, insektycydowa oraz odpowiednie dokarmianie roślin uprawnych, w celu osiągnięcia zdrowego plonu o wysokiej jakości. Kukurydza to bardzo cenna roślina uprawna, która charakteryzuje się wysoką plennością i wszechstronnym użytkowaniem. Niezależnie od jej przeznaczenia (ziarno czy kiszonka) jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, które wpływają na jakość i wielkość plonu jest zwalczanie chwastów.

Na załączonej infografice przedstawione są rekomendacje ochrony kukurydzy z zastosowaniem produktów Synthos AGRO:

MENTUM 040 OD/ TAMIZAN 040 OD/ VENTTO 040 OD produkty te przeznaczone są do powschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy. Środki stosuje się w fazie od 2 do 7 liści właściwych (BBCH 12-17) w dawce 1 L/ha. Zalecane są do zwalczania gwiazdnicy pospolitej, tasznika pospolitego, chwastnicy jednostronnej, przytuli czepnej, maruny nadmorskiej, komosy białej, fiołka polnego oraz rdestówki powojowatej. Należy pamiętać, iż najwyższą efektywność w zwalczaniu chwastów uzyskamy stosując te środki w czasie ciepłej i wilgotnej pogody. 

MAGNEZIUM VIGOR to nawóz, który podnosi efektywność fotosyntezy i zwiększa wydajność asymilacji roślin. Należy go stosować raz lub dwa razy w okresie od 2 do 8 liści właściwych.

Pamiętajmy, aby w  ramach strategii przeciwdziałania odporności stosować środki przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup, o odmiennym mechanizmie działania.

© 2017 Synthos. All rights reserved.