Komunikat

  • /A

Magnezium Vigor - nawóz do stosowania w szerokim zakresie upraw

Aby zapewnić roślinom uprawnym prawidłowy rozwój, konieczne jest ich stałe nadzorowanie i odpowiednie reagowanie, adekwatne do zaistniałej sytuacji. Poza czynnikami pogodowymi, patogenami i organizmami konkurującymi, które w oczywisty sposób wpływają na rozwój roślin i plonowanie, nie można zapominać również o właściwym odżywianiu. W porównaniu z pozostałymi czynnikami, zawartość składników pokarmowych zawartych w glebie nie jest widoczna gołym okiem, co czyni jej ocenę trudniejszą. Jednak jej kontrola na podstawie objawów zaobserwowanych na roślinach, nie powinna stanowić wielkiego problemu dla doświadczonego plantatora, co pozwoli na podjęcie odpowiednich działań. Obecnie mamy do dyspozycji ogromną ilość różnego typu nawozów czy to mineralnych, organicznych, czy też stanowiących ich połączenie nawozów organiczno-mineralnych. Dzięki temu można szybko i skutecznie zareagować zaraz bo zaobserwowaniu niedoborów, lub zapobiegawczo, dzięki czemu unikniemy sytuacji stresowych dla roślin. Zwłaszcza przy glebach mocno eksploatowanych i nowoczesnych metodach upraw, które zapewniają coraz to większe zbiory z jednego hektara, może dochodzić do wyjaławiania i zmniejszania warstwy próchniczej. Rośliny, tak jak wszystkie organizmy żywe potrzebują do prawidłowego funkcjonowania sporej liczby makro- i mikroskładników pokarmowych, które umożliwiają im utrzymanie homeostazy.

Magnezium Vigor  to mineralny nawóz WE zawierający w swoim składnie magnez i żelazo w postaci łatwo przyswajalnych soli siarczanowych. Pierwszy ze składników jest podstawowym elementem chlorofilu w roślinach, przez co jego niedobory mogą mieć poważne skutki. Dodatkowo magnez bierze udział w syntezie węglowodanów, białek i lipidów, a także uczestniczy w transporcie komórkowym. Jego odpowiednio wysoki poziom jest więc konieczny aby zapewnić roślinie odpowiednie warunki wegetacyjne. Żelazo natomiast jest niezbędnym składnikiem w procesie oddychania oraz przyswajania azotu ze środowiska.

Magnezium Vigor może być stosowany w szerokim zakresie upraw, zarówno roślin jedno- jak i dwuliściennych, co przedstawiono w tabeli poniżej:

 

UprawaDawka [kg/ha]Uwagi
Zboża jare i ozime1,0 do 2,0Stosować kilka razy w okresie od początku krzewienia do pojawienia się liścia flagowego włącznie. Dawkę 2,5 kg stosować w okresie ochrony liścia flagowego i kłosa w celu poprawy jakości ziarniaków.
Ziemniaki2,0Stosować do dwóch razy w okresie wegetacyjnym. Pierwszy zabieg około 7dni po pełni wschodów. Drugi po 10 - 14 dniach.
Buraki cukrowe2,0Stosować raz lub dwa razy w okresie od 2 do 8 liści właściwych.
Rzepak1,5Stosować dwa razy w okresie wegetacji. Raz w fazie pomiędzy 4 a 8 liściem właściwym drugi raz w momencie wydłużania się pędów.
Kukurydza1,0 do 2,0Stosować raz lub dwa razy w okresie od 2 do 8 liści właściwych.
Rośliny strączkowe1,0 do 2,0Stosować raz lub dwa razy w okresie od 6 do 8 liści właściwych.
Warzywa w polu1,0 do 2,0Po stwierdzeniu niedoborów magnezu 3 -5 oprysków co kilka dni.
Jabłonie2,0 do 3,0Po kwitnieniu 3-4 razy co 10 dni.
Pozostałe drzewa owocowe1,0 do 2,0Po kwitnieniu 3-4 razy co 10 dni.
Truskawki1,0 do 2,0Po kwitnieniu 3-4 razy co 10 dni.

 

Jak widać na podstawie zawartych w tabeli informacji, nawóz stosowany jest w różnych fazach rozwojowych, co wskazuje, że magnez jest potrzebny rośliną na każdym etapie wegetacji.

Niskie dawki zalecane do zastosowania, nawet biorąc pod uwagę kilkukrotną aplikację w ciągu roku sprawiają, że stosowanie tego nawozu jest bardzo korzystne ekonomicznie, zwłaszcza jeśli wie się, jakie straty w plonowaniu mogą spowodować niedobory magnezu. Dodatkowo dostępny jest on w formie sypkiej, łatwej do przechowywania i transportu, a także doskonale rozpuszczalnej w wodzie, dzięki czemu przygotowanie mieszaniny zbiornikowej przeznaczonej do oprysku jest wyjątkowo proste. Kolejną niewątpliwą zaletą jest możliwość stosowania go w połączeniu z innymi dostępnymi na rynku agrochemikaliami jak środki ochrony roślin, adjuwanty czy inne nawozy. Pozwala to na ograniczenie ilości wykonywanych zabiegów. Dzięki swojej zdolności do kondycjonownia i zakwaszania wody może on ułatwiać przygotowanie właściwej mieszaniny roboczej i nieznacznie wpływać na skuteczność zabiegu.

Należy jednak pamiętać, że przed każdym zabiegiem łącznym z innymi produktami, przed przygotowaniem właściwej mieszaniny, zaleca się przygotowanie niewielkiej próbki, w celu oceny, czy nie zachodzą niepożądane reakcje, które mogły by zaszkodzić roślinom, lub nawet uszkodzić elementy opryskiwacza. Jeśli zmieszane produkty po około godzinie tworzą, jednorodny roztwór to można uznać, że mogą być one stosowane równocześnie.

Mimo, że wspomniany nawóz nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny dla człowieka ani środowiska, należy jednak zachować podstawowe środki ostrożności podczas korzystania z niego, oraz stosować się do wszystkim wymienionych w etykiecie produktu zaleceń. Dodatkowo, jeśli jest on stosowany z innymi produktami, należy zawsze brać również pod uwagę informacje zawarte w ich etykietach.

 

Autor: Paweł Bąk – Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO

© 2021 Synthos. All rights reserved.