Komunikat

 • /A

Mycie opryskiwaczy w myśl zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin

Czynności związane z myciem, płukaniem zbiornika i instalacji cieczowej opryskiwacza wykonuj w bezpiecznej odległości – nie mniejszej niż 30 m - od studni, zbiorników i cieków wodnych, studzienek kanalizacyjnych oraz obszarów wrażliwych na skażenie.

Do mycia aparatury po środkach ochrony roślin zalecane są specjalne stanowiska wyposażone w złoże biologicznie czynne z odpowiednimi szczepami mikroorganizmów. Stanowisko takie wypełnione jest mieszaniną rozdrobnionej słomy (50%), torfu (25%) i ziemi wybranej z wykopu (25%). Podłoże o takim składzie pełni funkcją biologicznego neutralizatora środków chemicznych. Tak bogata w materiał organiczny półmetrowa warstwa wykazuje silne właściwości wiążące cząsteczki substancji aktywnych oraz tworzy bardzo dobre warunki dla rozwoju mikroorganizmów niezbędnych do biodegradacji tych związków. Warstwa betonu na dnie stanowiska skutecznie powstrzymuje przenikanie środków ochrony roślin z podłoża do gleby, ograniczając ryzyko skażenia wód podziemnych. Na tego typu stanowisku dopuszczalne jest usuwanie:

 • resztek cieczy użytkowej oraz nagromadzonego osadu z dna zbiornika i filtrów,
 • mycie sprzętu po zakończeniu pracy, także mycie i płukanie naczyń pomocniczych,
 • utylizacja niewykorzystanych roztworów środków ochrony roślin. Na rynku dostępne są środki do mycia opryskiwaczy.

Procedura mycia powinna się odbywać w miejscu wyznaczonym do mycia sprzętu roślin zgodnie ze wskazaniami na opakowaniu. Ogólna zasada w postępowaniu z tymi preparatami jest następująca:

 • napełnić wodą zbiornik opryskiwacza do 15% objętości;
 • odmierzyć lub odważyć odpowiednią do tej objętości wody ilość środka do mycia opryskiwacza i wstępnie wymieszać w osobnym naczyniu z niewielką ilością wody;
 • przy włączonym mieszadle i zamkniętym dopływie do rozpylaczy wlać przygotowany wstępnie środek myjący do zbiornika opryskiwacza;
 • pozostawić środek myjący w cyrkulacji układu opryskiwacza przez co najmniej 10 minut;
 • podczas mycia opryskiwacza po zakończeniu sezonu zabiegów lub przy bardzo silnie zabrudzonym zbiorniku pozostawić ciecz myjącą na ok. 8 godzin z wyłączonym napędem opryskiwacza;
 • usunąć ciecz myjącą ze zbiornika i całego układu cieczowego opryskiwacza;
 • przepłukać opryskiwacz czystą wodą.

 

Sprzęt po zabiegu z zastosowaniem środków ochronny roślin należy umyć także z zewnątrz. Zaleca się umyć obudowę zewnętrzną opryskiwacza i cały ciągnik zarówno na obudowie zewnętrznej gdzie osadzała się stosowana ciecz robocza, jak i w środku gdzie sam operator mógł wnieść na odzieży ochronnej preparat. Czynności te wykonuje się we wcześniej wymienionych miejscach przeznaczonych do tego celu.

Nie należy pozostawiać nieumytego opryskiwacza z niewykorzystaną cieczą użytkową.

Po zakończonej pracy należy usunąć z opryskiwacza resztki cieczy użytkowej. W związku z tym zaleca się dolanie do zbiornika opryskiwacza wody (10-30% objętości zbiornika) i rozproszenie uzyskanej cieczy z większą prędkością roboczą na uprzednio opryskiwanej plantacji. Najlepiej czynność taką powtórzyć trzykrotnie. Umożliwia to oczyszczenie zbiornika i całego układu przewodzenia cieczy.

Uwaga: Czynności związane z myciem sprzętu można wykonywać na własnym terenie, pod warunkiem, że znajduje się z dala od ujęć wody pitnej, studzienek kanalizacyjnych i miejsc, na których mogą przebywać zwierzęta.

Autor: Małgorzata Dulska - Ekspert ŚOR Synthos AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.