Komunikat

  • /A

Nawożenie rzepaku - SADFOS K i Magnezium Vigor

Rzepak ozimy należy do roślin o wysokich wymaganiach pokarmowych, stąd prawidłowe odżywienie w okresie jesiennym jest jednym z podstawowych czynników odpowiadających zarówno za rozwój roślin oraz ich przygotowanie do okresu zimowego. Nieodpowiednio zbilansowane nawożenie mineralne rzepaku powoduje duże ryzyko występowania objawów niedoboru składników pokarmowych w roślinie oraz może skutkować obniżeniem ilości i jakości plonu.

Rzepak ozimy najczęściej uprawiany jest na obszarach po uprawie zbóż, więc bardzo często wymagane jest dodatkowe nawożenie podstawowymi makroelementami, takimi jak NPK.  W okresie jesiennym nawożenie rzepaku azotem, zazwyczaj przeprowadza się doglebowo oraz w niewielkich dawkach. Nadmierne dostarczenie azotu jesienią może prowadzić do wzmożonego wzrostu i rozwoju roślin rzepaku, co negatywnie wpływa na jego zimnotrwałość.

Bardzo ważnym aspektem dla rzepaku w okresie jesiennym jest wykształcenie silnego systemu korzeniowego, w którym są gromadzone substancje zapasowe, niezbędne dla przezimowania rośliny oraz jej regeneracji wiosną. Dla prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego wymagane jest właściwe nawożenie fosforem. Dostępność fosforu w glebie w okresie jesiennym gwałtownie maleje, ze względu na wyższą wilgotność gleby oraz spadek jej temperatury poniżej 15°C.  Z tego względu zalecane jest dokarmianie dolistne roślin fosforem.

W okresie jesiennym konieczne jest również nawożenie potasem, a w przypadku gleb polskich także siarką i magnezem. Potas w roślinie odpowiada za prawidłowy rozwój tkanek mechanicznych, dzięki czemu zmniejsza podatność rośliny na uszkodzenia oraz choroby. Nawożenie potasem powinno zazwyczaj być poprzedzone badaniami gleby pod kątem zasobności w ten pierwiastek, ze względu na zdolność roślin do luksusowego pobierania potasu i jednocześnie blokowanie pobierania innych składników pokarmowych, np. takich jak: magnez i wapń. Podczas jesiennego nawożenia część potasu najlepiej jest dostarczyć dolistnie. Dokarmianie dolistne jest bardzo często nieuniknione w uprawie rzepaku ozimego, a jego zastosowanie  pozwala na natychmiastowe pobranie niezbędnych składników pokarmowych podczas pierwszych objawów niedoboru.

Nawozem, który bardzo dobrze wpisuje się w koncepcję dostarczenia fosforu oraz potasu do roślin rzepaku jest płynny preparat mineralny do stosowania dolistnego SADFOS K, zawierający pięciotlenek fosforu P2O5 26% (m/m) oraz tlenek potasu K2O 17% (m/m). Zalecana dawka stosowania nawozu dla rzepaku wynosi 1-2 l/ha. W przypadku uprawy rzepaku zaleca się opryskiwanie roślin nawozem SADFOS K: jesienią – w czasie formowania rozety: faza 4–8 liścia (BBCH 14–18) oraz wiosną – po ruszeniu wegetacji: początek rozwoju pędów bocznych – widoczne 6 międzywęźli (BBCH 21–36). Nawóz ten oprócz dostarczenia składników pokarmowych ma na celu również stymulację naturalnej odporności roślin na niekorzystne warunki w okresie wegetacji. Nawóz można stosować łącznie z innymi nawozami lub agrochemikaliami po uprzednim przeprowadzeniu testu sprawdzającego możliwość wykonania i stosowania roztworu wieloskładnikowego.

Rzepak ozimy wykazuje również wysokie zapotrzebowanie na magnez i siarkę. Zapotrzebowanie tej uprawy na magnez jesienią wynosi około 20 kg MgO/ha, zaś na siarkę około 35-45 kg SO3/ha.  Rzepak przyswaja siarkę równolegle z magnezem, więc ważne jest jednoczesne aplikowanie tych składników pokarmowych. W roślinie siarka wpływa na lepsze pobieranie i przyswajanie azotu, natomiast magnez wchodzi w skład chlorofilu i jest niezbędny w procesie fotosyntezy. W okresie jesiennym, gdy ilość opadów jest większa, magnez oraz siarka mogą ulegać wymywaniu poza system korzeniowy rośliny, szczególnie w przypadku gleb lekkich. W Polsce coraz częściej odnotowuje się niedobór siarki mineralnej w środowisku glebowym, głównie z powodu ograniczenia emisji SO2 w przemyśle. W celu pokrycia zapotrzebowania roślin rzepaku na siarkę i magnez oprócz nawożenia doglebowego należy rozważyć uzupełnienie tych składników pokarmowych również w sposób dolistny.

Zastosowanie dolistnego nawozu Magnezium Vigor w uprawie rzepaku ozimego pozwoli uzupełnić zapotrzebowania na magnez oraz siarkę, a także dodatkowo żelazo, które bierze udział w procesach fotosyntezy, oddychania i przemianach azotu. Magnezium Vior zawiera składniki w formie łatwo przyswajalnej dla roślin (m/m): 20,00% MgO, 41,00% SO3, 0,42% Fe. W uprawie rzepaku nawóz ten należy stosować w dawce 1,5 kg/ha dwa razy w okresie wegetacji – raz w fazie pomiędzy 4 a 8 liściem właściwym, drugi raz w momencie wydłużania się pędów. Wyjątkowo nowoczesny sposób kompleksowania jonów Mg i Fe oraz zdolność nawozu Magnezium Vigor do zakwaszania i kondycjonowania cieczy roboczej pozwala na optymalne wchłanianie składników pokarmowych i ich wykorzystanie przez roślinę. Nawóz ten może być stosowany łącznie z większością dostępnych agrochemikaliów przeznaczonych do zabiegów przy pomocy opryskiwacza polowego czy sadowniczego.

Podczas dokarmiania dolistnego roślin szczególną uwagę trzeba zwrócić na warunki pogodowe. Najlepiej zabieg przeprowadzić w pochmurny dzień, ale bez opadów. Należy również pamiętać, że dolistne stosowanie nawozów w temperaturze powyżej 20°C jest nieefektywne. Zbilansowane nawożenie rzepaku ozimego w okresie jesiennym gwarantuje prawidłowy rozwój rośliny i decyduje o możliwości jej późniejszego plonowania.

Autor: Mariya Halka - Młodszy Specjalista ds. Rejestracji AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.