Nawożenie w sadach po zbiorach

Jedną z charakterystycznych cech współczesnego sadownictwa jest kontrolowane nawożenie. Składniki pokarmowe są dostarczane roślinom w momencie kiedy tego potrzebują. W trakcie sezonu wegetacyjnego obserwując rośliny jesteśmy w stanie określić objawy niedoboru lub nadmiaru niektórych składników i na tej podstawie odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć dawki poszczególnych nawozów. Jest to metoda najprostsza i dostępna dla wszystkich, jednak czasami bywa zawodna. Zdecydowanie precyzyjniej jesteśmy w stanie określić potrzeby nawozowe upraw bazując na analizie chemicznej gleby oraz na podstawie składników mineralnych zawartych w liściach.

Podstawowym sposobem dokarmiania roślin jest nawożenie doglebowe, skąd rośliny pobierają substancje pokarmowe za pomocą rozbudowanego systemu korzeniowego. Często jednak makro i mikroskładniki są pobierane z gleby w bardzo małych ilościach co powoduje, że doglebowe ich dostarczanie jest mało efektywne. Dlatego też koniecznym staje się dokarmianie pozakorzeniowe. Dolistne stosowanie nawozów pomaga w szybki sposób usunąć niedobry składników pokarmowych spowodowane np. suszą czy uszkodzeniem systemu korzeniowego, kiedy to procesy pobierania i przemieszczania składników mineralnych ulegają znacznemu ograniczeniu, co może skutkować niedoborem pokarmowym u roślin uprawnych. Przenikanie składników mineralnych stosowanych dolistnie jest szybkie, straty są mniejsze a okres od chwili opryskiwania do pobierania przez rośliny znacznie krótszy niż w przypadku nawożenia doglebowego. Należy jednak pamiętać iż nawożenie dolistne nie może zastąpić nawożenia doglebowego, jeśli chodzi o dostarczenie roślinom podstawowych składników mineralnych. Umożliwia jednak szybkie dostarczenie drzewom makro- i mikroelementów w momencie wystąpienia objawów niedoboru któregoś ze składników. Poprzez nawożenie dolistne dostarczane są rośliną takie składniki jak azot, magnez, wapń, żelazo oraz mikroelementy tj. miedź, bor, cynk czy molibden.

W ostatnim czasie coraz popularniejsze staje się wykonywanie zabiegów pozbiorczych w sadach. Jest to dobry moment na dokarmianie roślin. Dzięki temu rośliny lepiej przetrwaj zimę, a wiosną sprawniej pobiorą przez korzenie składniki pokarmowe. Jesień to najlepszy czas na pobieranie próbek glebowych, których analiza dostarczy niezbędnych informacji na temat stanu zawartości poszczególnych pierwiastków w glebie oraz jej odczynu pH. Nawożenie opierające się na wynikach analiz glebowych jest ekonomiczne, ponieważ stosowane są tylko nawozy uzupełniające niedobory substancji potrzebne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin sadowniczych. Po wykonaniu badań można przystąpić do regulacji niedoborów stosując nawozy magnezowo-wapniowe czy zawierające bor, wapń, srebro, azot oraz cynk. Tuż po zbiorze owoców należy przeprowadzić zabieg nawożenia dolistnego. Nie powinno się czekać z zabiegiem do końca zbiorów w całym gospodarstwie, tylko wykonywać zabiegi na bieżąco. Należy również pamiętać iż zabieg dokarmiania dolistnego będzie najskuteczniejszy gdy liście w naszym sadzie będą zdrowe (zdolne do asymilacji).

W celu lepszej ochrony roślin w sadzie firma Synthos Agro poleca sięgać po dolistne nawozy miedziowe tj. KUPROSAL 25, KUPROSAL 50 oraz MAGIC MIEDŹ 50. Produkty te zastosowane jesienią dają roślinie sygnał do transportowania składników pokarmowych z liści do pędów, pozwalając na lepsze przygotowanie rośliny do spoczynku zimowego. Jabłonie nawożone miedzią są lepiej odżywione i łatwiej gubią liście, dzięki czemu prościej jest zabezpieczyć rany po liściach, co przyczynia się do ograniczenia miejsc wnikania patogenów. Sama miedź jest pierwiastkiem posiadającym wielokierunkowe działanie: zachowuje się jak bakteriocyd oraz fungicyd, wpływa również na odżywienie roślin oraz na ich rozwój, procesy oddychania czy też bierze udział w przemianach związków żelaza i w syntezie witaminy C. W sadach najczęściej niedobory miedzi występują na glebach torfowych, piaszczystych, kwaśnych lub zasadowych, a ich występowaniu sprzyja intensywne nawożenie azotem i fosforem, oraz sucha i ciepła pogoda. Warto zatem pamiętać, że prawidłowe nawożenie jest jednym z czynników, który decyduje o plonie i jego jakości.

Im krótszy jest okres od zbiorów do nadejścia niskich temperatur, tym mniej czasu mają drzewa do przygotowania się do przetrwania tego trudnego dla roślin okresu jakim jest zima. Tylko zdrowe i odpowiednio dokarmione drzewa mają szanse na bezstresowe przezimowanie i wydanie w przyszłym roku obfitego i dorodnego plonu wysokiej jakości. Należy więc pamiętać iż okres po zbiorach owoców powinno przeznaczyć się na odpowiednie przygotowanie drzew do spoczynku zimowego. Wpłynie to dodatnio na rozwój upraw (plonotwórczość) w przyszłym sezonie wegetacyjnym.

Autor: Aleksandra Mirocha – Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO