Komunikat

  • /A

Obowiązki podczas wykonywania zabiegów chemicznych

Środki ochrony roślin są skuteczną i opłacalną bronią w walce z chorobami, szkodnikami i chwastami, ale ich stosowanie wymaga gruntownych umiejętności i ostrożności! ☝ Wszyscy użytkownicy profesjonalni – sadownicy i rolnicy stosujący środki ochrony roślin są zobligowani przestrzegać wymogów integrowanej ochrony roślin (IO). Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Zabiegi środkami ochrony roślin należy stosować z uwzględnieniem w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

© 2017 Synthos. All rights reserved.