Komunikat

  • /A

Ochrona plonu przed zbiorami. Pewna osłona łuszczyn, kłosów i strąków.

Z całą pewnością jedną z najbardziej popularnych upraw w Polsce jest rzepak. Roślina pozostaje na polu przez kilkanaście miesięcy i narażona jest w tym czasie na szereg niekorzystnych czynników, między innymi takich jak warunki pogodowe, choroby, szkodniki i chwasty, które w znacznym stopniu mogą wpłynąć na wielkość i jakość plonów. W przypadku tej uprawy jest jeszcze jeden czynnik, który może zadecydować o plonach. Jest to nierównomierne dojrzewanie łuszczyn. To naturalna cecha genetyczna rzepaku, z którą wiąże się pękanie, a następnie osypywanie się nasion. Osypywanie się nasion przed zbiorem i w trakcie zbioru rzepaku stanowi poważny problem w jego uprawie i może prowadzić do znacznych strat. Jak twierdzą fachowcy, straty nasion podczas  zbioru rzepaku mogą wówczas sięgać do 15%, gdy panujące warunki są umiarkowane, a nawet do  30% gdy pogoda jest niekorzystna. Zdarza się także, że straty mogą dochodzić nawet do 90% utraconego plonu, tak się dzieje wtedy,  gdy deszczowa pogoda nie pozwala na terminowy zbiór rzepaku.

Zbiory  rzepaku są  ostatnim etapem w  produkcji nasion i jak pokazują statystyki nie da się zebrać  plonu bez strat, niezależnie od metod i techniki omłotów. Często zdarzają się takie sezony, gdy przed zbiorem rzepaku panuje bardzo zmienna pogoda; raz jest słonecznie, następnie deszczowo. W takich warunkach łuszczyny rzepaku dojrzewają nierównomiernie. Na skutek tych zmian powodujących raz wysychanie to znów nawilżanie, w łuszczynach rzepaku powstają naprężenia, które powodują otwarcie łuszczyn i osypywanie się nasion. Innymi czynnikami sprzyjającymi osypywaniu się nasion może być gradobicie i czynniki chorobotwórcze, z których najważniejszy to czerń krzyżowych- choroba, która jeśli wystąpi w końcowej fazie dojrzewania łuszczyn doprowadzi do ich obkurczania się wzdłuż szwu, zasychania i pękania.

 Każdy rolnik jest świadomy tych zagrożeń i w zależności od prognoz pogody i stanu plantacji często sięga po metody sklejania łuszczyn. Tzw. sklejacze są to najczęściej preparaty oparte na naturalnych żywicach lub syntetycznych związkach. Ich działanie polega na tym, że poprzez stworzenie na powierzchni roślin rodzaju półprzepuszczalnej membrany, ograniczają wnikanie wody do wnętrza łuszczyn rzepaku (gorczycy, grochu), a jednocześnie pozwalają na wydostawanie się wody na zewnątrz. Zapobiega tym samym pękaniu i osypywaniu nasion rzepaku, co pozwala na dalszy ich wzrost i rozwój w ostatnich dniach okresu wegetacji. Zastosowanie preparatów sklejających i powlekających pozwala łuszczynom osiągnąć pełną dojrzałość. Osypywanie jest zredukowane, co pozwala rolnikowi opóźnić termin zbiorów i poczekać na wyrównanie dojrzałości nasion. Nasiona, które dojrzewają równomiernie mają mniejszą wilgotność, są wyrównane i lepszej jakości. Zabieg należy wykonać na 2-4 tygodnie przed planowanym zbiorem, gdy łuszczyny zaczynają żółknąć, ale są jeszcze elastyczne i można je zginać w kształcie litery U lub V bez pękania łuszczyn i wysypywania się nasion.

Wśród wielu produktów  występujących na rynku i  zapobiegających  osypywaniu się nasion przed i w trakcie zbioru rzepaku są sklejacze na bazie naturalnych polimerów. Znajdują się na rynku bez konieczności rejestracji i są zalecane do stosowania w programach ochrony i uprawy rzepaku i wymieniane jako istotne do stosowania przed zbiorami, w celu zapobiegania stratom nasion podczas zbioru. Do polimerowych sklejaczy należy między innymi Sklejacz, produkcji Synthos Agro. Środek można stosować samodzielnie w trakcie zabiegu w okresie przed i podczas zbioru oraz łącznie z desykantami, zawierającymi np.: glifosat, dikwat w czasie 2-3 tygodni przed planowanymi zbiorami rzepaku (faza wzrostu BBCH 80-83). W tym czasie łuszczyny rzepaku są żółtozielone, elastyczne i można je zginać w kształcie litery U lub V bez pękania łuszczyn i wysypywania się nasion. Opcjonalnie można stosować Sklejacz łącznie z desykantem, w dawce przewidzianej w etykiecie określonego herbicydu. Sklejacz zaleca się stosować w dawce 1,0 l/ha.  Sklejacz zapewnia mocne sklejanie łuszczyn i ochronę plonu przed stratami, zapobiega osypywaniu się nasion przed i w trakcie zbioru orazzapewnia równomierne dojrzewanie nasion.

Sklejaczmoże być również stosowany w zbożach w okresie pełnej dojrzałości ziarna, gdy przez kilka dni utrzymuje się wysoka wilgotność powietrza, po to by zapobiecporastaniu ziarna w kłosach w dawce 1,0 l/ha.

Sklejaczmożna z dużym powodzeniem stosować także w uprawie roślin strączkowych, w tym grochu. Podobnie jak rzepak, rośliny strączkowe (groch, łubiny)  wykazują skłonność do pękania strąków i osypywania się nasion, zarówno przed jak i w trakcie zbioru. To osypywanie się nasion jest cechą odmianową i jest uwarunkowane przede wszystkim budową i kształtem strąków.  Zastosowanie sklejacza w okresie gdy większość strąków grochu traci intensywnie zielony kolor (około 3-4 tyg. przed zbiorem), gdy nasiona grochu osiągają gorzki smak, pozwoli skutecznie ograniczyć ten proces i zabezpieczy przed stratami w plonie nasion. Zaleca się stosowanie preparatu w dawce 1,0 l/ha. W takiej samej dawce, na około 2-3 tyg. przed zbiorami można stosować Sklejacz w uprawie gorczycy, która podobnie jak rzepaki ma tendencje do nierównomiernego dojrzewania, a tym samym pękania łuszczyn i osypywania się nasion w trakcie zbiorów.

 

Zastosowanie Sklejacza zapewnia nie tylko ograniczenie strat wynikających z osypywania się nasion ale sprawi, że potencjał plonotwórczy zostanie maksymalnie wykorzystany, a koszty zabiegu zostaną w całości pokryte przez uzyskaną nadwyżkę plonu nasion.

Stosowanie sklejacza w celu zapobiegania pękaniu łuszczyn, strąków i osypywaniu się nasion, przed zbiorami i w trakcie zbiorów, jest ekonomicznie uzasadnione, ponieważ jak pokazują statystyki, wartość zebranego plonu i wydajność w t/ha znacznie przewyższają koszty aplikacji.

© 2017 Synthos. All rights reserved.