Komunikat

  • /A

Ochrona rzepaku ozimego przed chwastami

Rzepak ozimy jest rośliną uprawianą w całej Polsce, znaczenie gospodarcze i atrakcyjność uprawowa tej rośliny stale rośnie. Charakteryzuje się on nie tylko opłacalnością produkcji, ale i również oferuje cały szereg innych korzyści dla gospodarstwa. Aby uzyskać wysoki plon rzepaku ozimego niezbędna jest staranna i prawidłowa agrotechnika oraz intensywna ochrona przed agrofagami (chorobami, szkodnikami i chwastami).

Niezwykle istotne jest aby już na początku wegetacji rzepaku wyeliminować konkurencyjne chwasty, co przyczyni się do lepszego przezimowania rośliny. Kiełkowanie nasion chwastów zależne jest od warunków pogodowych i rytmu rozwojowego rzepaku ozimego. W pierwszych dniach wzrostu rzepaku, straty powodowane przez konkurencję z chwastami o wodę, składniki pokarmowe i światło są największe. Walka o światło powoduje wyciąganie nad glebę oraz wzrost szyjek korzeniowych, co może skutkować ich późniejszym przemarzaniem i wypadaniem rzepaku zimą. Rzepak powinien zimować w postaci nisko osadzonej i silnie rozwiniętej rozety. Ponadto potencjał plonotwórczy rzepaku kształtowany jest jesienią, stąd tak istotne jest aby był w dobrej kondycji i wolny od chwastów.

Jesienne odchwaszczanie rzepaku kojarzy się przede wszystkim z niszczeniem uciążliwych gatunków dwuliściennych. Jednak na polach obserwuje się również presję ze strony miotły zbożowej, perzu właściwego czy też innych chwasty fakultatywnych tj. samosiewy zbóż, szczególnie w przypadku siewu rzepaku na stanowiskach po zbożach jarych i ozimych. Do zwalczania miotły zbożowej, perzu właściwego czy też samosiewów zbóż zastosowanie znajduje kolejna nowość w portfolio produktowym firmy Synthos Agro, produkt ESORIO 150 EC, zawierający fluazyfop-p butylu (graminicyd). W celu obniżenia dawki środka ESORIO 150 EC zaleca się jego łączne stosowanie z adiuwantem OLEO 84 EC w dawce 1,5 L/ha.

Preparat ESORIO 150 EC poleca się stosować po wschodach rzepaku, od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBCH 12-14). Jest to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stąd zamieranie chwastów obserwuje się po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania. Należy pamiętać, że intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Zaś chłodna pogoda opóźnia jego działanie, ale nie obniża jego skuteczności.

Idea zwalczania chwastów w uprawie rzepaku pozostaje od lat ta sama. Zabiegi jesienne, w tym przedwschodowe, nadal są uważane za podstawowe w eliminacji chwastów (szczególnie tych zimujących) już w pierwszym okresie wegetacji, zwalczają konkurencję i zwiększają szansę na przezimowanie plantacji.

Chroniąc kompleksowo uprawy rzepaku ozimego jesienią zwiększymy jego plonotwórczość. Wczesna eliminacja agrofagów wpływa na kondycję i niewymarzanie roślin. Przezimowanie plantacji bez chwastów, ma szczególne znaczenie w warunkach mroźnej i bezśnieżnej zimy.

Autor: Aleksandra Nowakowicz - Specjalista ds. Rejestracji AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.