Komunikat

  • /A

Profilaktyka i zwalczanie chorób pasożytniczych ogórków uprawianych w gruncie

Rośliny dyniowate, a zwłaszcza ogórek, mają bardzo duże wymagania względem temperatury, wilgotności i żyzności gleby. W związku z tym, że posiadają bardzo płytki system korzeniowy w stosunku do którego część nadziemna jest bardzo rozbudowana i szybko się rozwija, wszelkie odstępstwa od optymalnych warunków uprawowych wpływają niekorzystnie na rozwój i plonowanie, często prowadzą do powstawania różnych  chorób. Rośliny dyniowate, są bardzo podatne na wszelkiego rodzaju choroby pasożytnicze pochodzenia tak grzybowego jak i bakteryjnego. Do najgroźniejszych chorób występujących powszechnie na ogórkach uprawianych w gruncie należy mączniak rzekomy dyniowatych i bakteryjna kanciasta plamistość. Jednym z czynników decydujących powodzeniu uprawy ogórków jest ochrona plantacji przed chorobami.

By skutecznie zwalczać patogeny, trzeba dobrze poznać charakterystykę ich objawów i umieć ocenić stan zagrożenia.

Mączniak rzekomy ogórka powodowany jest przez grzyby z rodziny Peronosporaceae. Poraża on głównie liście, łodygi i owoce, ma duże znaczenie gospodarcze ze względu na powszechne występowanie i bardzo szybki rozwój, który często doprowadza do całkowitego zniszczenia roślin uprawnych. Mączniak rzekomy rozwija się szczególnie szybko w warunkach wysokiej wilgotności. Zarodniki przenoszone są z kroplą wody na kolejne rośliny dokonując następnych infekcji. Cechą charakterystyczną choroby jest szybkie obumieranie porażonych organów. Czynnikami hamującymi rozwój grzyba są susza i wysoka temperatura.Pierwsze objawy choroby można zaobserwować już pod koniec czerwca. Nasilenie infekcji występuje zazwyczaj od połowy lipca do początku sierpnia. W przypadku infekcji, na dolnej stronie liści widoczne są skupienia zarodników w postaci delikatnych nalotów w różnych odcieniach szarości i fioletu. Nalot ten jest nietrwały i pojawia się tylko w warunkach wysokiej wilgotności. W miejscu zainfekowanym tkanka roślin zamiera, pojawiają się plamy najpierw jasnożółte, z czasem brunatniejące, aż w końcu następuje stopniowe zasychanie liści i całych roślin.

Szczególnie groźną i szeroko rozpowszechniona chorobą w uprawie polowej ogórków jest kanciasta plamistość ogórka. Sprawcą choroby jest bakteriaPseudomonas lachrymans. Choroba poraża siewki, rośliny w pełni rozwoju oraz owoce. Ogórki porażone w fazie wschodów zazwyczaj giną. Pierwsze objawy choroby na liściach ogórków występują w postaci tłustych, jasnozielonych, kanciastych plam między nerwami. W warunkach wysokiej wilgotności, na dolnej stronie liści w miejscu plam widoczne są białawe krople cieczy, w których znajdują się bakterie. Gdy jest sucho, krople te w ciągu dnia wysychają. Porażone tkanki brunatnieją, zasychają, a następnie się wykruszają, wskutek czego na liściach pozostają kanciaste otwory. Czasem choroba występuje na ogonkach liściowych i pędach, a także na owocach, na których również występują tłustawe plamy. W miejscu plam powstają zagłębienia, owoce pękają. Jeżeli dojdzie do wczesnego porażenia, rośliny giną.

W ochronie ogórków przed chorobami ważna jest profilaktyka i wykorzystywanie niechemicznych metod zwalczania. Istotny jest dobór odmiany, zmniejszenie zagęszczenia roślin, a w okresie zagrożenia infekcją unikanie deszczowania. W przypadku silnej presji patogena, kiedy utrzymanie plantacji w dobrej kondycji zdrowotnej jest niemożliwe, należy przeprowadzić zabieg opryskiwania zalecanymi fungicydami, pamiętając jednocześnie o rotacji środków ochrony roślin.

Niezwykle  ważne jest zapewnienie pierwszej, podstawowej ochrony preparatami kontaktowymi.

Tak więc w czerwcu i pierwszej połowie lipca plantacje ogórków należy opryskiwać systematycznie co 7-10 dni stosując Miedzian 50 WP lub Miedzian Extra 350 SC, przemiennie ze środkami grzybobójczymi należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Miedzian 50 WP/ Miedzian Extra 350 SC należy stosować zapobiegawczo lub zgodnie z sygnalizacją w okresach spodziewanego zagrożenia wystąpienia mączniaka rzekomego lub bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka. Zabiegi należy wykonywać od fazy gdy na pędzie głównym otwarty jest drugi kwiat, do fazy gdy 8 owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą (fazy BBCH 62-78).

Miedzian 50 WP należy stosować w zalecanej dawce 2,5- 3,0 kg/ha zaś Miedzian Extra 350 SC - 2,0 -2,5 l/ha, wykonując 2-3 zabiegi w ciągu sezonu, co 7-10 dni.

 

Autor: Małgorzata Dulska – Ekspert ŚOR Synthos AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.