Komunikat

  • /A

Regulacja wzrostu i wysokości roślin. Zapobiegaj wyleganiu - stosuj POWER GRAIN 250 EC!

Uzyskanie wysokiego i jakościowego plonu zależy od bardzo wielu czynników. Składają się na to przede wszystkim: prawidłowa agrotechnika obejmująca uprawę gleby i prawidłowy siew, ale także nawożenie i ochrona roślin. Jakiekolwiek zaniedbania lub błędy wynikające czy to z siewu (zbyt zagęszczony i nie przeprowadzony w optymalnym terminie i w nieodpowiednich warunkach glebowych), czy to z braku właściwego nawożenia którego zadaniem jest przecież regulacja wysokości plonu, czy też w końcu z braku ochrony stanowiącej podstawowy element zabezpieczenia plonu, mogą mieć wpływ na odporność łanu na wyleganie. Przyczyną wylegania roślin mogą być także warunki atmosferyczne, a zwłaszcza padające ulewne deszcze czy silny wiatr, uprawa odmian mało odpornych i czynniki chorobotwórcze, np. w przypadku zbóż choroby podstawy źdźbła. Do wylegania dochodzi często na polach przenawożonych azotem, a mało zasobnych w potas. W takich warunkach nadmiernie rozwija się zielona mas liści, a łan ulega bardzo silnemu zagęszczeniu, co czyni go bardziej podatnym na wyleganie.

Czym jest wyleganie roślin? Z definicji, wyleganie jest to trwałe pochylenie źdźbeł, co skutkuje przewracaniem się roślin, przeginaniem w dolnych międzywęźlach, czy nadłamywaniem źdźbła. W konsekwencji, w końcowych etapach uprawy zbóż, ale też rzepaków, rzepiku czy traw nasiennych, wyleganie może przyczynić się do znacznego obniżenia plonu. W przypadku zbóż największe straty w plonie występują wtedy, gdy zboże wylega w okresie od fazy pełni kłoszenia do początku fazy  dojrzałości mlecznej. W przypadku rzepaków zabieg regulatorem wzrostu najlepiej wykonać od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie. Zastosowanie  w tym terminie regulatorów wzrostu powoduje skrócenie pędu głównego i rozwój pędów bocznych, a także lepsze wypełnienie łuszczyn rzepaku nasionami. Łan staje się bardziej wyrównany, jest lepszy dostęp światła do położonych niżej części roślin, co ma pozytywny wpływ na ilość pąków kwiatowych na wszystkich rozgałęzieniach. W przypadku zastosowania regulatorów wzrostu uzyskuje się ponadto efekt równomiernego dojrzewania plantacji, co nie jest bez znaczenia w przypadku końcowych zbiorów.

Wyleganiu można zapobiec stosując właściwą dla danego gatunku technologię uprawy, uprawę odmian o zwiększonej odporności oraz stosowanie regulatorów wzrostu odpowiednich dla danej rośliny uprawnej. Zadaniem antywylegaczy jest usztywnić i skrócić źdźbła, kolanka rośliny oraz wyrównać łan.

Liczba dostępnych na rynku produktów zapobiegających wyleganiu, jeśli bierzemy pod uwagę substancje czynne, nie jest zbyt duża. Oparta jest na kilku substancjach czynnych, wśród których należy wyróżnić trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksanodionów). Trineksapak etylu jest to inhibitor biosyntezy giberelin, absorbowany przez liście, przemieszczany dalej w roślinie do rosnących pędów, hamujący wydłużanie międzywęźli. Może stymulować rozkrzewianie roślin, przyspieszając rozwój pędów bocznych, a także wpływa na przyrost masy korzeni, a przez to pośrednio na zwiększenie odporności roślin na suszę.

W ostatnim czasie na rynku pojawił się nowy środek z grupy regulatorów wzrostu, a jest nim POWER GRAIN 250 EC (250 g /l trineksapaku etylu).POWER GRAIN 250 EC jest antywylegaczem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu zbóż ozimych i zbóż jarych oraz rzepaku ozimego, rzepaku jarego i rzepiku ozimego uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego, jak również w produkcji nasiennej traw i koniczyny czerwonej. Produkt ten pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych, zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.

Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli.

Istotny wpływ na działanie POWER GRAIN 250 EC ma temperatura powietrza. Środek wykazuje dobre działanie w temperaturze około 10-150C, przy temp. ponad 180 C powinna zostać zmniejszona dawka (uwaga dotyczy wszystkich regulatorów wzrostu z grupy inhibitorów giberelin). Warunki sprzyjające działaniu POWER GRAIN 250 ECto także silne naświetlenie, przy bezchmurnym lub lekko zachmurzonym niebie,  suchy i aktywnie rosnący łan.

Środka POWER GRAIN 250 EC nie należy stosować na rośliny poddane działaniu niekorzystnych czynników środowiska, takich jak np.: nadmierna wilgotność podłoża, mróz, susza, choroby lub szkodniki czy też na rośliny słabo rosnące np.: w okresie długotrwałej suszy, upałów lub w przypadku niedostatecznego nawożenia.

Optymalne terminy stosowania POWER GRAIN 250 EC - sprawdź!

Pamiętajmy!

Wybierając konkretny produkt należy uwzględnić takie czynniki jak zakres temperatur, w których środek działa, warunki pogodowe (są bowiem produkty które wymagają słońca oraz takie, które go nie potrzebują), stan plantacji. Należy wybrać taki środek, który korzystnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego, oraz równomierne wyrównanie łanu. Prostego rozwiązania nie ma. Synthos AGRO proponuje stosowanie trineksapaku etylu w produkcie POWER GRAIN 250 EC, który nie tylko zapobiega nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli, ale też nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny, nie osłabia systemu korzeniowego oraz zwiększa aktywność cytokinin, które przyspieszają rozwój pędów bocznych, stymuluje rozkrzewianie się roślin, w których jest stosowany.

Autor: Małgorzata Dulska – Ekspert ŚOR Synthos AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.