Komunikat

  • /A

SADFOS K - wiosenne zastosowanie w rzepaku

Rzepak należy do roślin o wysokich wymaganiach pokarmowych. Szczególną uwagę na proces nawożenia rzepaku należy zwrócić w okresie wiosennym, tuż przed ruszeniem wegetacji. Rzepak na samym początku sezonu wegetacyjnego należy zaopatrzyć w niezbędne makro oraz mikroskładniki. Ważnym elementem w tym czasie jest odpowiednie dobranie nawozów zawierających azot, fosfor, a także potas.

Pierwszym oraz najważniejszym zabiegiem na początku sezonu wegetacyjnego jest nawożenie rzepaku azotem. Warto pamiętać, że niedobory tego pierwiastka na początku wegetacji w istotny sposób mogą hamować wzrost oraz rozwój roślin, a w konsekwencji również wpływać na znaczne obniżenie plonu. Dodatkowo pierwiastek ten odgrywa ogromną rolę w pobieraniu przez rośliny innych składników pokarmowych, jak: fosfor, potas, magnez, wapń. W okresie wiosennym rekomenduje się zastosowanie azotu w postaci szybko działającej formy azotanowej (– N-NO3-), co pozwala roślinie w krótkim czasie zaopatrzyć się w azot. Pierwszą dawkę należy zastosować jeszcze przed ruszeniem wegetacji, natomiast drugą dawkę po upływie 3 dni do 3 tygodni. Zalecane jednak jest wykonanie drugiego zabiegu w jak najkrótszym czasie po zastosowaniu pierwszej dawki, z tego względu, że późniejsza aplikacja może skutkować podatnością roślin rzepaku na wyleganie się. Należy również podkreślić, że formy azotanowej nie warto stosować do nawożenia przedsiewnego, z tego względu, że może ona ograniczać rozwój systemu korzeniowego, a także jest formą łatwo wymywaną z gleby. Do nawożenia przedsiewnego w okresie wiosennym zaleca się stosowanie formy amonowej (N-NH4+).

Nawożenie rzepaku ozimego fosforem oraz potasem zazwyczaj stosuje się w okresie jesiennym, natomiast bardzo często po okresie zimowym i niesprzyjających warunkach pogodowych niezbędne jest zaopatrzenie roślin w te pierwiastki na wiosnę. Zastosowanie nawozów fosforowych w okresie wiosennym powinno odgrywać przede wszystkim rolę startową, czyli regenerację roślin rzepaku ozimego po okresie zimowym oraz stymulować jego początkowy wzrost. Nawożenie rzepaku potasem zazwyczaj dzieli się na dwa etapy – jesienny (50 – 75%) oraz wiosenny (25 – 50%). Należy pamiętać o właściwej strategii nawożenia roślin w potas, tak jak wpływa on na właściwe pobieranie i wykorzystanie azotu, a także odpowiada za gospodarkę wodną rośliny.

Bardzo często niestety poprzez niesprzyjające warunki pogodowe, niskie temperatury, wymywanie pierwiastków do profilu glebowego oraz słaby rozwój systemu korzeniowego roślin, składniki pokarmowe w glebie stają się trudno dostępne lub niedostępne dla rośliny. Z tego względu należy dodatkowo rozważyć dolistne dokarmianie rzepaku w fosfor, potas, a także inne makro oraz mikroelementy. Dolistne dokarmianie pozwala na natychmiastowe dostarczenie składników pokarmowych roślinie. Stosując częste opryski nazwozów dolistnych o niewielkim stężeniu można osiągnąć czasami nawet 10-krotnie większą efektywność w odniesieniu do nawożenia doglebowego. Dodatkowo nieznaczne stężenia nawozów dolistnych pozwalają uniknąć poparzenia roślin. Ważnym elementem w dokarmianiu dolistnym jest także dostarczenie roślinom mikroskładników, jednak należy pamiętać, że w większej mierze mikroskładniki powinny być stosowane profilaktycznie, a nie interwencyjnie.

Dobrym rozwiązaniem w nawożeniu rzepaku w okresie wiosennym może być nawóz dolistny SADFOS K firmy Synthos AGRO. Zaletą tego produktu jest to, że pomimo dostarczenia roślinie składników pokarmowych, również stymuluje on naturalne mechanizmy obronne roślin. SADFOS K dostarcza roślinom fosfor w formie pięciotlenku fosforu (P2O5), która wykorzystywana jest przez rośliny w wydłużonym okresie czasu oraz jest źródłem łatwo przyswajalnego potasu w formie tlenku potasu (K2O). W uprawie rzepaku w okresie wiosennym nawóz należy stosować tuż po ruszeniu wegetacji na początku rozwoju pędów bocznych do momentu powstania widocznych 6 międzywęźli (BBCH 21-36). Nawóz SADFOS K można stosować łącznie z innymi nawozami lub agrochemikaliami po uprzednim przeprowadzeniu testu sprawdzającego możliwość wykonania i stosowania roztworu wieloskładnikowego.

Właściwe nawożenie rzepaku w okresie wiosennym pozwoli na dobry start wzrostu oraz rozwoju roślin na początku wegetacji, a także pozwoli na uzyskanie wysokiej ilości oraz jakości plonu.

Polecamy zapoznać się również z ulotką produktową SADFOS K.

 

Autor: Maria Halka – Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO

© 2021 Synthos. All rights reserved.