Komunikat

  • /A

Skuteczne odchwaszczanie przedwschodowo: HADAR 360 CS+EFFENDI 500 SC

Oferta handlowa herbicydów zwalczających chwasty w uprawie rzepaku jest dość szeroka, do najważniejszych i najpopularniejszych preparatów należą bez wątpienia środki zawierające chlomazon oraz metazachlor.

Istotną z punktu widzenia rolnika, zaletą  środków zawierających chlomazon jest ich niska cena oraz wysoka skuteczność w zwalczaniu nie tylko zimującej przytuli czepnej (często zachwaszczającej pola rzepaku; próg szkodliwości: od 0,5 do 2 sztuk na metrze kwadratowym), ale i również takich gatunków jak: gwiazdnica pospolita, komosa biała i tobołki polne. Do tej grupy produktów należy środek Synthos Agro HADAR 360 CS. Stosując preparaty zawierające chlomazon, w tym HADAR 360 CS, należy pamiętać iż charakteryzuje się on specyficznym działaniem objawiającym się bieleniem lub żółknięciem liści rzepaku. Jednak rzepak z tym niepożądanym działaniem chlomazonu radzi sobie dobrze i jeszcze w okresie jesiennym regeneruje się. Środek HADAR 360 CS, analogicznie do innych preparatów zawierających chlomazon, zaleca się stosować najpóźniej do 3 dni po siewie, na starannie uprawioną glebę, bez grud.

Na rynku jednoskładnikowe preparaty zawierające chlomazon są dostępne przede wszystkim w formulacji CS (zawiesina kapsułowa) lub EC (koncentrat do sporządzania emulsji wodnej). Niewątpliwą zaletą formulacji CS zastosowanej w produkcie HADAR 360 CS, jest kontrolowane i dłuższe uwalnianie substancji czynnej, co może zminimalizować wystąpienie zachwaszczenia wtórnego. Ponadto formulacja CS jest bezpieczniejsza dla roślin gdyż zmniejsza zjawisko fitotoksyczności (bielenia lub żółknięcia liści rzepaku), ponadto jest to formulacja znacznie przyjaźniejsza środowisku w porównaniu do formulacji EC, która jest bardziej toksyczna dla organizmów wodnych.

Kolejną ważną substancją czynną o szerszym zakresie zwalczanych chwastów jest metazachlor, który można stosować do zabiegów przedwschodowych jak i  powschodowych, do zabiegów nalistnych. To właśnie metazachlor jest substancją czynną nowego produkt Synthos Agro EFFENDI 500 SC.

Pola rzepaku, których siew następuje pod koniec sierpnia, należy chronić m.in. przy użyciu preparatów  zawierających jako substancję aktywną metazachlor, zwłaszcza na polach, gdzie nie występują problemy z przytulią czepną. Metazachlor jest substancją stosowaną doglebowo, a więc dla jej odpowiedniego działania gleba powinna być wilgotna, bez pozostałości resztek pożniwnych, dobrze uprawiona przed siewem (bez grudek), analogicznie do optymalnych warunków działania chlomazonu.

Obie substancje, chlomazon oraz metazachlor obecne odpowiednio w środku HADAR 360 CS oraz EFFENDI 500 SC, można stosować łącznie w formie mieszaniny zbiornikowej, uzyskując w ten sposób szerszy zakres zwalczanych chwastów. Zastosowanie obu produktów łącznie pozwala zwalczyć uciążliwe chwasty rzepaku tj. bodziszka drobnego, gwiazdnicę pospolitą, marunę nadmorską, przytulię czepną czy też tasznika pospolitego. Środki doglebowe, takie jak EFFENDI 500 SC i HADAR 360 CS zaleca się stosować jesienią bezpośrednio po siewie, ale przed wschodami rzepaku (BBCH 00-05). Skutecznego działania chwastobójczego środków doglebowych można się spodziewać wtedy gdy gleba jest wilgotna. Istotnym elementem zabiegów jest również typ gleby. W przypadku gleb lekkich, przepuszczalnych, piaszczystych, w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (deszcz, niskie temperatury)  substancje czynne preparatów szybko przenikają do kiełkujących nasion rzepaku i mogą je uszkadzać lub spowodować przemijające bielenie liści rzepaku. Im gleby cięższe tym większy jest ich kompleks sorpcyjny, co może skutkować unieruchomieniem część preparatu w glebie.

 Odchwaszczanie powschodowo: EFFENDI 500 SC oraz ESORIO 150 EC.

W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, głownie z powodu suszy, gdy zastosowanie określonych rozwiązań przedwschodowych jest ograniczone lub niemożliwe, należy rozważyć zastosowanie  strategii odchwaszczania powschodwego. Nalistną walkę z chwastami można rozpocząć już od fazy liścieni rzepaku i prowadzić ją aż do momentu spoczynku zimowego. Zbiegi należy wykonywać od fazy drugiego liścia rzepaku, nie wcześniej, gdyż zawsze istnieje ryzyko, że jeszcze nie wszystkie ziarniaki wzeszły.

Możliwości zwalczania chwastów dwuliściennych w początkowych fazach rozwojowych rzepaku, gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści (BBCH 11-12) daje nowy produkt Synthos Agro  zawierający metazachlorEFFENDI 500 SC, w dawce 2L/ha. W tym przypadku chwasty również powinny być w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).

Jesienne odchwaszczanie rzepaku kojarzy się przede wszystkim z niszczeniem uciążliwych gatunków dwuliściennych. Jednak na polach obserwuje się również presję ze strony miotły zbożowej, perzu właściwego czy też innych chwasty fakultatywnych tj. samosiewy zbóż, szczególnie w przypadku siewu rzepaku na stanowiskach po zbożach jarych i ozimych. Do zwalczania miotły zbożowej, perzu właściwego czy też samosiewów zbóż zastosowanie znajduje kolejna nowość w portfolio produktowym firmy Synthos Agro, produkt ESORIO 150 EC, zawierający fluazyfop-p butylu (graminicyd). W celu obniżenia dawki środka ESORIO 150 EC zaleca się jego łączne stosowanie z adiuwantem OLEO 84 EC w dawce 1,5 L/ha.

Preparat ESORIO 150 EC poleca się stosować po wschodach rzepaku, od fazy 2 liści do fazy 4 liści (BBCH 12-14). Jest to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stąd zamieranie chwastów obserwuje się po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania. Należy pamiętać, że intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Zaś chłodna pogoda opóźnia jego działanie, ale nie obniża jego skuteczności.

Idea zwalczania chwastów w uprawie rzepaku pozostaje od lat ta sama. Zabiegi jesienne, w tym przedwschodowe, nadal są uważane za podstawowe w eliminacji chwastów (szczególnie tych zimujących) już w pierwszym okresie wegetacji, zwalczają konkurencję i zwiększają szansę na przezimowanie plantacji.

Jeżeli w trakcie siewu i tuż po jego wykonaniu istnieją odpowiednie warunki glebowe, należy wykorzystać tę sytuację, gdyż chroniąc kompleksowo uprawy rzepaku ozimego jesienią zwiększymy jego plonotwórczość. Wczesna eliminacja agrofagów wpływa na kondycję i niewymarzanie roślin. Przezimowanie plantacji bez chwastów, ma szczególne znaczenie w warunkach mroźnej i bezśnieżnej zimy.

 

Autor: Aleksandra Nowakowicz - Specjalista ds. Rejestracji AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.