Komunikat - Synthos AgroKomunikat |

Komunikat

  • /A

Stosowanie środków ochrony roślin ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony indywidualnej.

Środki ochrony roślin  to preparaty, które przeznaczone są do ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi. Stanowią potężną broń w zwalczaniu szkodliwych organizmów w uprawie roślin, w zapobieganiu występowaniu tych organizmów, w niszczeniu niepożądanych roślin. Jeżeli stosowane są prawidłowo, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Ochrony Roślin, skutecznie zabezpieczają uprawy i płody rolne, nie szkodząc przy tym ludziom i otaczającej nas przyrodzie. 
Stosując środki ochrony roślin należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa - od momentu zakupu środka, poprzez  jego przechowywanie, aż po moment użycia i właściwego pozbycia się opakowania po środku.
Kupując środki ochrony roślin musimy zdać sobie sprawę z ich szkodliwości. Tylko przestrzeganie wszelkich środków bezpieczeństwa w kontakcie z substancjami stosowanymi do ochrony roślin przed rozpoczęciem zabiegu, pozwolą na bezpieczne przeprowadzenie zabiegu i zminimalizują zagrożenie dla operatora i środowiska naturalnego.
 
Przed użyciem środka ochrony roślin przeczytaj uważnie etykietę zamieszczoną na opakowaniu!


Podstawowe zasady stosowania środków ochrony roślin:
1. Kupuj tylko środki ochrony roślin posiadające oryginalną etykietę  u sprawdzonego sprzedawcy!
2. Przed zastosowaniem środka czytaj uważnie dołączoną etykietę.
3.Przygotowując ciecz użytkową stosuj objętość wody zalecaną na etykiecie.
4. Ciecz użytkową sporządzaj bezpośrednio przed zabiegiem.
5. W czasie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu noś odzież ochronną, dokładnie osłaniającą części ciała najbardziej narażone na kontakt z preparatem.
6. Nie pij, nie pal, nie jedz w czasie zabiegu oraz tuż  po jego zakończeniu.
7. Przygotuj taką ilość cieczy roboczej by całkowicie ją wykorzystać na powierzchni chronionej.
8. Opryski wykonuj wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły podczas możliwie bezwietrznej pogody, by krople cieczy nie były znoszone przez podmuchy wiatru poza obszar poddawany zabiegowi ochrony.
9. Po zakończeniu procedury mocno rozcieńcz resztki cieczy roboczej i rozprowadź je ponownie na chronionym obszarze.
10. Po skończonej pracy  niezwłocznie umyj wodą z mydłem twarz, ręce oraz inne partie ciała narażone na bezpośredni kontakt z cieczą roboczą.
11. Puste opakowania po środkach ochrony roślin przekaż  do punktu, gdzie produkt został zakupiony.

Dobór środków ochrony indywidualnej przed wykonaniem zabiegu ochrony roślin.


Zabiegi ochronne powinny być wykonywane przez osoby wyposażone w odzież ochronną i środki ochrony osobistej, w celu zmniejszenia narażenia pracownika na kontakt ze środkiem przez drogi oddechowe, skórę, błony śluzowe jamy ustnej, nosa i oka. Odzież ochronna powinna być używana przez cały okres możliwego kontaktu ze środkiem ochrony roślin:
• przy otwieraniu pojemnika ze stężonym środkiem;
• przy przygotowywaniu cieczy roboczej;
• podczas wykonywania zabiegu ochrony roślin w chronionej uprawie;
• przy myciu sprzętu po oprysku.

Dobór odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej zależy od:
• rodzaju wykonywanej czynności;
• rodzaju uprawy (niskie, wysokie);
• kategorii toksyczności środka;
• formy użytkowej środka.

Informacje o zalecanej odzieży ochronnej i środkach ochrony indywidualnej znajdują się na etykiecie stosowanego środka ochrony roślin. Należy stosować się do instrukcji na etykiecie.

Podczas przygotowywania cieczy roboczej zaleca się użycie:
•    butów ochronnych z litej gumy, nogawki kombinezonu powinny być założone na but w taki sposób, aby uniemożliwić spływanie cieczy do wnętrza butów;
•    kombinezonu; 
•    rękawic, rękawy kombinezonu powinny być założone na rękawice w taki sposób, aby uniemożliwić spływanie cieczy do wnętrza rękawic;
•    maski, lub półmaski, okularów ochronnych lub ekranu ochronnego. 

Dodatkowo podczas prac w uprawach wysokich czy podczas wysiewania zaprawianego ziarna, oprócz wyżej wymienionych zabezpieczeń ,  zaleca się także użycie ubrania wodoszczelnego i nakrycia głowy typu kaptur.
W przypadku braku kombinezonu może być używane ubranie robocze, które przeznaczone jest wyłącznie do prac ze środkami ochrony roślin. Nie należy używać rękawic wykonanych ze skóry lub tkaniny, nawet jeśli mają elementy gumowe. 
Podczas większości czynności z wykorzystaniem środków ochrony roślin, rękawy kombinezonu powinny być wyłożone na rękawice, aby nie dopuścić do ściekania cieczy z rękawa do rękawic.
Podczas prac wykonywanych z rękami uniesionymi do góry rękawice powinny być nałożone na rękawy, aby płyn nie mógł ściekać do rękawa. 
Obuwie do pracy ze środkami ochrony roślin powinno być wykonane z gumy litej bez podszewki. Nie należy używać butów wykonanych ze skóry, drelichu czy innej wsiąkliwej tkaniny (np. gumofilce).

Zasady przygotowywania cieczy użytkowej.

Uwaga, prace przy użyciu środków ochrony roślin mogą wykonywać osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Odmierzanie środków ochrony roślin i napełnianie zbiornika opryskiwacza należy wykonywać w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni, zbiorników i cieków wodnych, studzienek kanalizacyjnych oraz obszarów wrażliwych na skażenie. Niedopuszczalne jest napełnianie zbiorników opryskiwaczy i przygotowywanie roboczych roztworów środków ochrony roślin w pomieszczeniach z żywnością i paszami, w pobliżu zbiorników wodnych, np. rzeki, jeziora, stawy, studnie. Unikamy w ten sposób ryzyka skażenia żywności, pasz i zbiorników wodnych substancjami czynnymi zawartymi w preparacie. 
Zaplanowaną objętość cieczy użytkowej sporządzaj bezpośrednio przed rozpoczęciem zabiegu. 

Napełnianie opryskiwacza:
- napełniaj opryskiwacz na nieprzepuszczalnym i utwardzonym podłożu, w miejscu umożliwiającym zapobieganie rozprzestrzenianiu się rozlanych lub rozsypanych środków ochrony roślin,
- odmierzone ilości środków ochrony roślin wlewaj do zbiornika napełnionego minimum połową objętości przy włączonym mieszadle,
- opróżniane opakowania po ś.o.r. dobrze przepłucz, a zawartość wlej do zbiornika opryskiwacza,
- jeśli jest to możliwe to napełniaj opryskiwacz na specjalnym stanowisku (np. BIOBED) z aktywnym biologicznie podłożem,
- napełniając opryskiwacz na podłożu przepuszczalnym w miejscu odmierzania środków ochrony roślin i ich wprowadzania do zbiornika opryskiwacza rozłóż grubą folię do zbierania rozlanych lub
rozsypanych preparatów.


Unieszkodliwianie resztek środków ochrony roślin:
- rozlany lub rozsypany środek ochrony roślin a skażony materiał zagospodaruj w bezpieczny sposób stosując materiał absorbujący (np. trociny)
- skażony materiał absorbujący zbierz i złóż na stanowisku do bioremediacji ś.o.r. lub  umieść w szczelnym, oznakowanym pojemniku (worku foliowym).
- pojemnik ze skażonym materiałem przechowuj w magazynie środków ochrony roślin do  momentu bezpiecznego zagospodarowania


Autor: Małgorzata Dulska - Ekspert ŚOR Synthos AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.