Komunikat

  • /A

Termin siewu

Jednym z najważniejszych elementów kształtowania architektury łanu jest siew (termin, ilość wysiewu, rozstawa rzędów, głębokość). Najkorzystniejszy jest siew optymalny. Ma on wpływ nie tylko na początkowy rozwój rośliny ale również na jej plonowanie. Jest zależny od wielu czynników tj. warunków pogodowych, przedplonu, poszczególnych regionów kraju, możliwości organizacyjnych gospodarstwa jak i rodzaju wysiewanego zboża (gatunek i odmiana).

W przypadku zbóż warto nie popełniać błędów związanych ze zbyt późnym (brak dostatecznego rozwoju przed zimą) lub szybkim siewem (nadmierne rozkrzewienie). Istnieją wyznaczone terminy siewu dla poszczególnych regionów kraju i gatunków zbóż, należy jednak zwrócić uwagę, iż odmiany różnią się od siebie pod względem tempa wzrostu początkowego, krzewistości czy wrażliwości na długość dnia świetlnego. Jęczmień i żyto krzewią się wyłącznie jesienią, pszenżyto głównie jesienią, natomiast pszenica krzewi się zarówno jesienią jak i wiosną. Trzeba jednak pamiętać, że przenosząc tą fazę na okres pozimowy możemy spodziewać się redukcji wielkości kłosów. Warunki wilgotnościowe i temperatura jesienią decydują o tempie w jakim rośliny przechodzą przez kolejne fazy rozwojowe. O tempie rozwoju jesiennego zbóż ozimych decyduje między innymi suma temperatur efektywnych okresu od siewu do zahamowania wegetacji.

Kiedy wysiać pszenicę ozimą

Ważnym elementem w uprawie pszenicy jest siew, to on w głównej mierze decyduje o strukturze łanu, a tym samym ilości i jakości otrzymanego plonu. Pszenice wysiewamy na głębokość 2-4 cm. Najlepiej plonuje ona od pierwszej dekady września do końca tego miesiąca. Jest niezwykle wrażliwa na zmiany terminu siewu, gdy posiejemy ją w połowie października możemy się spodziewać niższego o kilkanaście procent plonu. Do tego dochodzi za krótki okres wegetacji jesiennej, prze z co roślina nie może w pełni przygotować się do przezimowania. Jedyne co może wtedy uratować rolnika to delikatna zima. Najwcześniejszy siew pszenicy odbywa się w Polsce północno- wschodniej i oscyluje w granicach 5-20 września, natomiast siew w regionie środkowej oraz południowo- wschodniej Polski przypada na 10-25 września. Na zachodzie siew rozpoczyna się od połowy września do końca tego miesiąca. Najpóźniejszy termin siewy przypisuje się Nizinie Śląskiej oraz terenom nadmorskim od 20 września do 5 października.

Kiedy wysiać pszenżyto ozime

Pszenżyto wysiewany na głębokość 2-4 cm, w przypadku siewu na ciężkim stanowisku należy zwrócić uwagę aby nie był on za głęboki. Pszenżyto możemy siad już od 5 września, tak ja w przypadku innych upraw rozpoczynając od chłodniejszych regionów Polski. Północno- wschodnia część kraju powinna być obsiana do 20 września. W centralnej część Polski możemy wydłużyć siew do połowy trzeciej dekady, natomiast najdłużej można siać w zachodniej i południowej części kraju (do 5 października). Należy jednak pamiętać, że rolnicy z tych części kraju rozpoczynają siew później tj. od 20 września.

Kiedy wysiać jęczmień ozimy

Najdelikatniejszym zbożem wysiewanym w naszym kraju jest jęczmień ozimy, dlatego też w przypadku tej rośliny terminy siewu powinny być jak najściślej przestrzegane. Północno- wschodnia część kraju powinna go wysiać między 5 a 15 września.  Centralna Polska od 10 do 18 września, a do 20 września wysiew powinien zakończyć się na południu i zachodzie kraju. Jeśli w poprzednich latach występowały infekcje grzybowe, w niektórych przypadkach zaleca się nieco opóźniony termin siewu, warunkiem takiego siewu jest ciepła jesień.

Kiedy wysiać żyto ozime

Żyto charakteryzuje się najmniejszymi wymaganiami glebowymi w stosunku do pozostałych zbóż w Polsce, nie mniej jednak jest równie wrażliwe na termin siewu. W północno- wschodniej Polsce żyto wysiewa się miedzy 5 a 15 września, do 25 września siew wykonuje się w Polsce centralnej oraz południowo- wschodniej. Natomiast zachód kraju do wysiewu żyta powinien podejść między 20 a 30 września.

Należy pamiętać, iż zbagatelizowanie któregokolwiek elementu siewu (termin siewu, ilość wysiewu, rozstawa rzędów, głębokość) ma poważne konsekwencje, gdyż utrudnia uzyskanie łanu o wysokoprodukcyjnych elementach struktury plonu, co negatywnie wpłynie na wynik finansowy gospodarstwa. Spółka Synthos Agro ma nadzieję, że pomógł Państwu w zaplanowaniu odpowiedniego terminu siewu zbóż ozimych. Życzymy owocnych plonów i niech moc będzie z Wami!

 

Autor: Aleksandra Nowakowicz - Specjalista ds. Rejestracji AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.