Komunikat - Synthos Agro

Komunikat

  • /A

Wczesnowiosenne zwalczanie szkodników. Jak stosować preparaty olejowe w sadach.

Początek roku to najlepszy czas na przeprowadzenie lustracji sadów pod kątem występowania zimujących form szkodników. Aby skutecznie walczyć ze agrofagami, trzeba przede wszystkim ustalić, jakie gatunki stanowią istotne zagrożenie dla roślin. Nie należy opryskiwać drzew „na wszelki wypadek". Po pierwsze, byłaby to czynność zbędna, czasochłonna i kosztowna, a po drugie- ważniejsze, każde użycie pestycydów może niekorzystnie wpływać na pożyteczna faunę niszcząc pożyteczne owady drapieżne i pasożytnicze.

Uważać na zimujące szkodniki

W sadach wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji, należy dokładnie przeglądać wszystkie drzewa, w których mogą zimować przetrwalnikowe formy szkodliwych owadów. Podczas przeprowadzanej lustracji w okresie spoczynku drzew, na gałęziach, pędach, wokół pąków, w rozwidleniach konarów można dostrzec czerwone jaja zimujące przędziorkaowocowca, które mogą występować w skupiskach. Przędziorki mają duże znaczenie gospodarcze w sadach jabłoniowych intensywnych, zwłaszcza na odmianach Gala, Piros, Golden Delicious, Idared, Lobo, Rubin, Rubinola. Występują też licznie praktycznie we wszystkich sadach śliwowych, gdzie w przypadku braku właściwej ochrony mogą powodować znaczne straty w plonach. Żerowanie przędziorków może sprawić, że owoce nie wyrastają, a pąki kwiatowe na rok następny słabiej się zawiązują. W sadach śliwowych zwłaszcza niechronionych może dojść do gradacji misecznika śliwowego. Zimujące larwy wysysają soki, powodując zamieranie kory i łyka. Porażone pędy przestają rosnąć, zasychają. Do zwalczania zimujących szkodników, obok akarycydów, bardzo przydatne okazują się preparaty olejowe. Oleje parafinowe, bo o takiej grupie środków mowa, cieszą się coraz większym zainteresowaniem sadowników i są coraz powszechniej stosowane w sadach.

Jak działają preparaty olejowe

Preparaty olejowe na szkodniki działają kontaktowo, na roślinie- powierzchniowo. Podczas opryskiwania preparaty te pokrywają cienką warstwą zimujące stadia szkodników, utrudniając procesy oddychania. Z doświadczenia wiadomo, że najczęściej 10-12 tygodni po opryskiwaniu, liczebność przędziorków malała i nie przekraczała progu szkodliwości nawet wówczas, gdy w momencie opryskiwania populacja przędziorków była bardzo duża. Preparaty olejowe wykazują wysoką skuteczność, jeśli podczas opryskiwania jest w miarę ciepło (5–8°C) i słonecznie, najlepiej, gdyby kilka dni po opryskiwaniu temperatura nie spada zbyt raptownie do zera lub poniżej.

Preparaty te niszczą jaja przędziorków, skutecznie zwalczają też młode larwy (np. misecznika śliwowego). Nie zwalczają natomiast osobników dorosłych. Czasami środki olejowe mogą wykazać objawy niewielkiej toksyczności na liściach, widoczne w postaci drobnych plamek, które nie mają ujemnego wpływu na dalszy rozwój rośliny. Fitotoksyczność występuje wówczas, gdy po użyciu preparatów olejowych temperatura przez kilka dni obniża się do zera lub poniżej. Wysoką skuteczność preparatów olejowych uzyskuje się tylko wówczas, gdy ciecz robocza zostanie dokładnie naniesiona i pokryje powierzchnię szkodnika tworząc nieprzepuszczalną dla powietrza warstwę. Biorąc pod uwagę fakt, że jaja zimowe przędziorka owocowca znajdują się głównie na dolnej stronie gałęzi i pędów, a przede wszystkim wokół pąków w różnych spękaniach, dokładne pokrycie jaj olejem nie jest łatwe.

Jakie szkodniki zwalczają preparaty olejowe

Preparaty olejowe, obok akarycydów, stosowane wczesną wiosną są bardzo przydatne w zwalczaniu przędziorków i misecznika śliwowego. Środki te coraz bardziej zyskują na znaczeniu jeśli chodzi o ograniczanie populacji mszyc oraz bawełnicy korówki, skorupika jabłoniowego oraz miodówki gruszowej. Ich wysoka skuteczność potwierdzona zarówno w badaniach jak i w praktyce zachęca sadowników do coraz powszechniejszego stosowania.

Termin stosowania oleju parafinowego w sadach.

W sadach jabłoniowych preparaty olejowe należy zastosować w okresie pękania pąków, od początków stadiów mysiego ucha, najlepiej na początku wylęgania się larw z jaj zimowych, który zbiega się z fazą zielonego pąka jabłoni. Zabiegu nie należy opóźniać, ze względu na możliwość fitotoksyczności na młodych organach roślin.

W sadach śliwowych optymalnym terminem zwalczania misecznika śliwowego jest faza zielonego pąka kwiatowego.

Właściwe stosowanie oleju – warunkiem skutecznego działania.

By zapewnić dobre działanie oleju zabiegi opryskiwania należy wykonywać bardzo starannie podczas ciepłej, słonecznej pogody, w temperaturze nie niższej niż 5-80C umożliwiającej równomierne rozprowadzenie cieczy użytkowej i dokładnie pokrycie nią zwalczanych szkodników. W trakcie wykonywania zabiegu drzewa powinny być suche.

Ciecz roboczą należy dokładnie nanieść i pokryć nią zimujące formy szkodnika, tworząc nieprzepuszczalną dla powietrza warstwę, uniemożliwiającą wymianę gazową pomiędzy szkodnikiem a otoczeniem.

Mimo wczesnowiosennego stosowania, do zabiegów należy użyć dużej ilości wody. Zaleca się 900- 1000 l cieczy użytkowej/ha, tak by ciecz spływała z pni i gałęzi. Tylko dokładne pokrycie drzew cieczą roboczą gwarantuje w dużej mierze efektywność wykonanego zabiegu.

Aby ocenić skuteczność zabiegu wykonanego preparatem olejowym, w okresie różowego pąka konieczna jest kolejna lustracja sadu. W razie konieczności, przed kwitnieniem należy zaplanować wykonanie dodatkowego zabiegu jednym z zalecanych akarycydów/insektycydów.

Preparaty olejowe w sadach konwencjonalnych i ekologicznych.

Polecamy preparat olejowy na bazie oleju parafinowego: AKAROL 770 EC*.

Zdaniem praktyków i specjalistów efektywność działania preparatów olejowych jest bardzo duża i porównywalna do standardowych akarycydów. Ze względu na brak powstawania odporności zwalczanych szkodników, oraz bezpieczeństwo dla pożytecznych owadów (drapieżców i parazytoidów) mogą być stosowane w sadach ekologicznych ale też powinny być szeroko wykorzystywane w powszechnej praktyce sadowniczej.

* AKAROL 770 EC jest zakwalifikowany przez Instytut Ochron Roślin -PIB w Poznaniu do stosowania w rolnictwie ekologicznym i posiada stosowny certyfikat.

Autor: Małgorzata Dulska - Ekspert ŚOR Synthos AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.