Komunikat - Synthos AgroKomunikat |

Komunikat

  • /A

Właściwe wykonanie pierwszych zabiegów wiosennych – dobra ochrona na początku wegetacji

Wczesnowiosenne opryski należy wykonać bardzo skrupulatnie. Należy zadbać o to, aby wszystkie pędy
i gałęzie opryskiwanego drzewa zostały dokładnie pokryte cieczą użytkową od nasady pnia aż po ostatnie pędy korony. Zabiegi wykonujemy w bezwietrzny, ciepły i pochmurny, ale bezdeszczowy dzień. Temperatura powietrza powinna wynosić powyżej 6-7°C. W zbyt niskiej temperaturze większość środków ochrony roślin ma znacznie mniejszą skuteczność. W słoneczny dzień pędy mogłyby zostać poparzone. Zaś w przypadku wystąpienia deszczu zaraz po oprysku, środek ochrony może zostać zmyty i koniecznym będzie powtórzenie zabiegu.

 

Zwalczanie chorób grzybowych w sadach w okresie bezlistnym

Opryskiwanie drzew wczesną wiosną w okresie bezlistnym jest pierwszym etapem zwalczania wielu chorób grzybowych występujących na drzewach owocowych. Najczęściej wczesnowiosenna ochrona prowadzona jest w oparciu o preparaty miedziowe m.in. Miedzian 50 WP. Do późniejszej ochrony stosuje się preparaty zawierające kaptan, dodane, ditianon i inne zalecane do ochrony sadów, zależnie od fazy rozwojowej drzew owocowych.
 

W przypadku jabłoni wczesnowiosenne opryski (w okresie bezlistnym) to pierwszy etap zwalczania parcha jabłoni (Venturia inaequalis). Do pierwszych zabiegów zaleca się stosowanie preparatów miedziowych:Miedzianu 50 WP i Miedzianu Extra 350 SC. Grusze opryskujemy pierwszy raz w czasie pękania pąków. Ponownie wykorzystujemy środki miedziowe. Można również zastosować Kaptan Plus 71,5 WP. I to także będzie zabieg przeciwko parchowi (Venturia pirina). Czereśnie i wiśnie opryskiwane miedzianami
w momencie nabrzmiewania pąków zabezpieczamy przed rakiem bakteryjnym (Pseudomonas syringae). Opryskując miedzianami również brzoskwinie chronimy drzewa przed kędzierzawością liści brzoskwiń (Taphrina deformans). Przy wykonywaniu tych zabiegów bardzo ważne jest dokładne pokrycie cieczą użytkową wszystkich pędów tak, by ciecz ściekała z pni i gałęzi.

 

Co warto wiedzieć stosując Miedzian 50 WP i Miedzian Extra 350 SC?

Miedziany wykazują bardzo dobre właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Substancja czynna zawarta
w środkach Miedzian 50 WP i Miedzian Extra 350 SC – związki miedzi (w tym przypadku tlenochlorek miedzi) charakteryzują się długotrwałym działaniem. Warstwa ochronna stworzona na liściach i łodygach roślin działa toksycznie na zarodniki wielu grzybów porażających rośliny, nie dopuszczając do zakażenia. Tlenochlorek miedzi bardzo dobrze aplikuje się na liściach, co w przypadku braku opadów pozytywnie wpływa na ilość zatrzymanej cieczy roboczej i skuteczność działania zapobiegawczego.

 

W celu zwiększenia retencji stosowanego preparatu miedziowego na powierzchni roślin, rekomendowany jest dodatek do cieczy użytkowej substancji modyfikujących, np. preparatu Copper Gripw dawce 1,0 l/ha. Copper Grip poprawia równomierność pokrycia, zapewnia lepszą przyczepność cieczy roboczej
na chronionych roślinach, przez co znacznie ogranicza jej straty podczas zabiegów wykonywanych
w niekorzystnych warunkach pogodowych, zwłaszcza podczas padającego deszczu.

 

Podsumowując, miedziany:

- wykazują bardzo małe ryzyko pojawienia się odporności,

- posiadają szeroki zakres działania grzybobójczego,

- są wciąż najbardziej skutecznymi fungicydami w zwalczaniu chorób bakteryjnych.
 

Miedziany to tradycyjne fungicydy działające przed infekcją. Wykazują silne działanie bakterio-
i fungistatyczne na powierzchni rośliny, tym samym hamują rozwój grzybów. Dla uzyskania dobrych efektów ochrony, należy pamiętać, że miedziany to środki o działaniu kontaktowym. W związku z tym muszą być stosowane zapobiegawczo najpóźniej w okresie kiełkowania zarodników grzyba.

 

Odpowiedzialny producent Synthos AGRO ostrzega: ze środków ochrony roślin należy korzystać
z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowane zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów. 

 

Autor: Małgorzata Dulska – Ekspert ŚOR Synthos AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.