Komunikat

  • /A

Zadbany trawnik bez chwastów

Zieleń jest nieodłącznym elementem przestrzeni, która nas otacza. Wpływa na poprawę warunków klimatycznych, rozwija poczucie piękna i estetyki. Przyczynia się do oczyszczania powietrza ze szkodliwych dla zdrowia spalin, gazów przemysłowych i innych cząstek pyłu. Zieleń wpływa na temperaturę i wilgotność powietrza, łagodząc je w skrajnych przypadkach. Pełni też rolę swoistego regulatora mikroklimatu, tłumi hałas i działa korzystnie na nasze samopoczucie.

Znaczenie trawników

Podstawową część terenów zielonych jak i wielu ogrodów stanowią trawniki. Są one powszechnie zakładane, wynika to z ich walorów dekoracyjnych i  mikroklimatycznych. W porównaniu z drzewami i krzewami wykazują dużo większą zdolność wychwytywania wszelkich emisji pyłów, zwłaszcza metali ciężkich. Trawniki mają również czysto praktyczne znaczenie, można na nich wypoczywać czy uprawiać sport. W wielu przypadkach są jedynym i najtańszym sposobem umacniania skarp, różnych pochyłości terenu itp. Trawniki w zależności od przeznaczenia wymagają różnego przygotowania gleby, właściwego doboru gatunków i odmian traw, gęstości wysiewu nasion oraz pielęgnacji. Chcąc utrzymać trawniki w nienagannym stanie przez wiele lat, należy je odpowiednio i systematycznie pielęgnować.

Trawy, podstawowe rośliny do obsiewania trawników.

Podstawowymi roślinami do zakładania trawników, niezależnie od ich przeznaczenia i rodzaju, są trawy. Trawnik składa się z traw i innych pojedynczych roślin zielnych. Trawy to rośliny wieloletnie o długim okresie wegetacyjnym, które łatwo przystosowują się do zmiennych warunków siedliskowych i mają zwykle niewielkie wymagania glebowe i klimatyczne. Trawy posiadają zdolność krzewienia się i wykształcania wyrównanej, zwartej darni, którą uzyskuje się w wyniku regularnego koszenia trawnika. Ta cenna właściwość wyróżnia trawnik spośród pozostałych powierzchni roślinnych. W odpowiednich warunkach siedliskowych i przy odpowiednim pielęgnowaniu trawy reagują na poprawne koszenie silniejszym wzrostem, co w efekcie prowadzi do powstawania gęstego trawnika. Trwały trawnik powinien się składać z wielu gatunków traw, które się nawzajem uzupełniają pod względem swoich właściwości. Rozróżniamy trawy jednoroczne i wieloletnie, trawy wytwarzające rozłogi podziemne lub naziemne, a także trawy tworzące regularne kępy. Dobór gatunków powinien zależeć  od warunków siedliskowych oraz możliwości wykonywania koniecznych prac pielęgnacyjnych. Ważne są: zdolność nasion do szybkiego i równomiernego kiełkowania po wysiewie, trwałość i zimozieloność, odporność na choroby i szkodniki, wytrzymałość na niesprzyjające warunki wzrostu. Trzeba pamiętać, że trawy choć powszechnie uważane są za rośliny mało wymagające, to jednak dla właściwego ich rozwoju  i utrzymania trawnika w dobrej kondycji, potrzeba dużych ilości światła, odpowiednich nawozów i właściwego pielęgnowania. Mieszanki kilkugatunkowe zaleca się stosować w  momencie kiedy mamy do czynienia z siedliskami zmiennymipod względem gleby, żyzności i mikroklimatu, które nie będą systematycznie pielęgnowane Darń wielogatunkowa jest bardziej wytrzymała na zmienne warunki klimatyczne, nieregularną wilgotność czy  żyzność gleby. Zdrowy i zadbany trawnik jest jednolicie intensywnie zielony, brak na nim pustych miejsc, brak  chwastów w darni oraz charakteryzuje się zdrowym i  dobrze rozwiniętym system korzeniowym.

Przyczyny zachwaszczenia

O wyglądzie trawnika w latach następnych decyduje wiele czynników. Racjonalne pielęgnowanie trawnika przewiduje liczne, regularne i systematycznie przeprowadzane zabiegi pielęgnacyjne. Nie wystarczy wysiać najlepiej dobraną mieszankę traw. Mimo bowiem najwłaściwszego doboru składu mieszanek, dalszy wzrost traw będzie zależał od koszenia, podlewania, nawożenia, odchwaszczania i innych zabiegów pielęgnacyjnych jak napowietrzanie zbyt gęstej, ”sfilcowanej„ darni. Dużym problemem na trawnikach jest zachwaszczenie. Chwastem na trawniku może być każda roślina, która nie tworzy darni. Nie można jednak każdej małej rośliny, która występuje na naszym trawniku, uważać za chwast. Wiele z niedużych roślin kwitnących na trawniku wręcz go wzbogaca. Ładnie wyglądają np. kwitnące wiosną delikatne stokrotki. Niebezpieczeństwo może zaistnieć wówczas, gdy w wyniku niedostatecznego pielęgnowania trawnika początkowo rzadkie, pojedyncze roślinki tak się zadomowią, że wyprą trawę. Należy więc zwrócić uwagę na odpowiednie proporcje trawy i innych roślin. Przyczyną zachwaszczenia jest niewłaściwe przygotowanie gleby przy zakładaniu trawników oraz brak właściwej pielęgnacji w następnych latach. Chwasty  pod wieloma względami mają przewagę nad trawami i dlatego łatwo ją zagłuszają i wypierają. Przewaga ta polega na zdolności wydawania dużej ilości nasion oraz przystosowywania się do zmiennych warunków. Chwasty wykorzystują z gleby składniki pokarmowe nawet trudno dostępne dla innych roślin i świetnie znoszą okresowo występujące niekorzystne warunki klimatyczne. Do zachwaszczenia trawników przyczyniają się między innymi:

- źle przygotowana, słabo odchwaszczona gleba przed założeniem trawnika

- nieodpowiedni skład gatunkowy mieszanki traw

- zbyt mała ilość nasion użyta do wysiewu albo zła ich jakość

- nieodpowiednia pora wysiewu i błędy w pielęgnacji wschodzących roślin

-  niedostateczne zaopatrzenie wschodów w wodę, zaniedbanie nawożenia lub nieodpowiednie nawożenie

- niewłaściwe użytkowanie trawnika (np. zbyt niskie i częste koszenie przy braku nawożenia i nawadniania sprawia, że trawy gorzej się rozwijają, a rozwój chwastów rozetkowych jak stokrotka, babki rozwijają się intensywniej)

- niewykaszanie chwastów na terenach przylegających do trawników

Ważniejsze chwasty trawnikowe

Jest kilka bylin i kilka roślin jednorocznych, które silnie zachwaszczają trawniki i mogą stać sięplagą. Należą do nich przede wszystkim mniszek pospolity i babki. Są to rośliny wieloletnie, które tworzą rozetki przy samej ziemi , przez co nie są eliminowane podczas koszenia. Inne chwasty jak np. rdest ptasi rozprzestrzeniają się szybko przez płożące się pędy, zdolne do tworzenia korzeni i niszczenie chwastu jest konieczne.

Mniszek pospolity rozmnaża się zarówno z nasion jak i wegetatywnie- z części korzenia. Łatwo się regeneruje, jeśli podczas odchwaszczania pozostawi się w glebie kawałek korzenia. Nasiona mniszka roznoszone są przez wiatr, a w glebie utrzymują żywotność do 2 lat. Babki:lancetowata, zwyczajna, średnia to chwasty wieloletnie, łatwo przystosowujące się do niesprzyjających warunków, odporne na deptanie, nasiona łatwo przenieść na butach w inne miejsca. Rdest ptasi rośniena glebach lekkich, w miejscach wydeptanych, z płasko rozłożonymi łodygami. Zwarta darń nie dopuszcza do jego rozwoju. Równie pospolitym chwastem jak mniszek jest koniczyna. Jest to roślina rozłogowa, nie wymagająca, może zajmować rozległe przestrzenie na trawnikach. Rośnie na suchych i ubogich w azot glebach. Prawidłowe nawożenie może w znacznym stopniu ograniczyć jej rozwój. Szczawie pojawiają sięna glebach kwaśnych i ubogich. By się ich pozbyć należy regularnie kosić trawnik i wapnować glebę. Częstymi roślinami na trawnikach są lubiane przez wielu stokrotki. Z trawników dość trudno je wyeliminować. Rosną na glebach obojętnych lub zasadowych. Nie zlikwidujemy ich poprzez regularne koszenie, gdyż takie jedynie przyśpiesza wzrost roślin. Stokrotki bardzo szybko rozprzestrzeniają na całym trawniku, a później pojawiają się również w innych częściach ogrodu czy placów. Najlepiej usuwać stokrotki jak najwcześniej np. mechanicznie. Skuteczne jest także regularne nawożenie oraz aeracja trawnika. Na niektórych trawnikach pojawiają się czasem jaskry (w miejscach zacienionych i wilgotnych), skrzypy (na glebach zaniedbanych i słabo zadarnionych), krwawnik czy jastrzębiec kosmaczek.  Ten ostatni to nisko rosnący chwast o nadziemnych rozłogach, bardzo rozpowszechniony na słabo zadarnionych i suchych trawnikach. Ustępuje pod wpływem nawożenia, zwłaszcza organicznego.

Metody zwalczania chwastów na trawnikach

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chwastów, koniecznym jest ich eliminacja od pierwszej chwili kiedy stwierdzi się ich występowanie. W pierwszej kolejności należy wykorzystać metody nie chemiczne, które polegają na stworzeniu odpowiednich warunków dla wzrostu traw. Chodzi o to, by dostatecznie i właściwie zaopatrzyć rośliny w wodę, utrzymać odpowiednią strukturę i odczyn gleby, stosować właściwe nawożenie z zachowaniem odpowiedniego stosunku poszczególnych składników mineralnych i przestrzegać właściwych terminów stosowania nawozów. Ważne jest samo użytkowanie trawnika i unikanie zanieczyszczonego materiału siewnego. W razie wystąpienia pojedynczych chwastów wieloletnich (np. jaskry, pięciornik, jastrzębiec kosmaczek, mniszek, babki o silnie rozwiniętym korzeniu palowym, podbiał, skrzypy, krwawnik o rozłogach podziemnych) wycina się je głęboko (do około 25 cm) za pomocą łopatek czy innych narzędzi. Chwasty o korzeniach palowych należy wyrywać ręcznie, ale tylko wówczas gdy gleba jest wilgotna i niezbyt zwięzła. Miejsca po wyrwanych chwastach należy starannie ugnieść przez przydeptanie. Duże puste place trzeba podsiać trawą. Jeżeli wymienione sposoby nie dadzą spodziewanych rezultatów, w ostateczności można stosować zarejestrowane i dopuszczone do obrotu środki chwastobójcze.

Co trzeba wiedzieć  zanim przystąpimy do odchwaszczania trawnika.

Jeśli planujemy odchwaszczać trawnik nie należy go przed zabiegiem kosić, a gleba powinna być wilgotna. Najlepiej przeprowadzać odchwaszczanie późną wiosną lub wczesnym latem. Pamiętajmy, że w miarę wzrostu chwasty stają się coraz mniej wrażliwe na działanie herbicydów, a gdy zakwitną, prawie wcale nie reagują na zalecane dawki tych środków. Nie należy łamać chwastów, gdyż może to spowolnić pobieranie środka chwastobójczego. Zabiegu nie należy wykonywać przed spodziewanym deszczem oraz w czasie suszy. Nie należy stosować herbicydów na nowo założonych trawnikach i tak w przypadku murawy z siewu trzeba odczekać 12 miesięcy, a murawy z darni- 6 miesięcy. Oczyszczone z chwastów miejsca można ponownie obsiać trawą po upływie 6 tygodni.

DICOLEN 200 EC skuteczny herbicyd na chwasty trawnikowe.

W maju bieżącego roku (2019) został zarejestrowany i dopuszczony do stosowania na trawnikach w celu zniszczenia uciążliwych chwastów trawnikowych środek DICOLEN 200 EC. Ten selektywny herbicyd o działaniu układowym, stosowany nalistnie, skutecznie eliminuje uporczywe chwasty występujące na trawnikach, nie uszkadzając i nie niszcząc jednocześnie murawy. Środek występuje w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zawiera jako substancje czynną fluroksypyr, który zgodnie z klasyfikacją HRAC zaliczany jest do grupy O. Herbicyd zawiera substancję czynną zaliczaną do grupy inhibitorów wzrostu i rozwoju zwaną sztucznymi auksynami lub sztucznymi regulatorami wzrostu. W roślinie powoduje zakłócenia procesu podziału komórek. Środek pobierany jest przez liście, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując deformację i zahamowania wzrostu i w efekcie końcowym zamieranie chwastu. Zaletą herbicydu jest to, że niszczy całą roślinę, a nie tylko jej części nadziemne. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni.  Całkowite zamieranie chwastów następuje po 5-10 dniach. DICOLEN 200 EC należy stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów począwszy od kwietnia do września. Wystarczy zastosować tylko 1 zabieg w sezonie, by skutecznie zniszczyć chwasty występujące na trawniku i cieszyć się jego  ładnym wyglądem przez cały rok. DICOLEN 200 EC zwalcza popularne i powszechnie występujące chwasty trawnikowe takie jak stokrotka pospolita, babka lancetowata, babka zwyczajna, brodawnik jesienny, jastrzębiec kosmaczek, mniszek pospolity, rdest ptasi, szczaw polny, szczaw zwyczajny, koniczyna biała, krwawnik pospolity. Badania skuteczności środka przeprowadzone w sezonie 2016/17 pokazały, że efektywność działania herbicydu w zwalczaniu tych gatunków była wysoka i wynosiła od około 80% do ponad 90% (o takiej skuteczności można mówić w przypadku zwalczania stokrotek). O tym jaka jest wrażliwość poszczególnych gatunków chwastów  na stosowany herbicyd, informuje odpowiedni zapis w etykiecie– instrukcji stosowania środka, z czym należy się każdorazowo zapoznać przed planowaniem zabiegu odchwaszczania. W celu zniszczenia wyżej wymienionych  gatunków zaleca się stosować DICOLEN 200 EC w dawce 1,9 l/ha, stosując opryskiwanie średniokropliste.

Stosując DICOLEN 200 ECmamy pewność, że uciążliwe chwasty na trawnikach, nie będą już więcej sprawiać kłopotów.

Autor: Małgorzata Dulska – Ekspert ŚOR Synthos AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.