Komunikat

  • /A

Zalety produktu KAPTAN Zawiesinowy 50 WP

Dzięki warunkom atmosferycznym w Polsce, sprzyjającym rozwojowi chorobotwórczych grzybów  Venturia spp., parch drzew owocowych jest jedną z ważniejszych chorób grzybowych w sadach. Ślady obecności patogenu można dostrzec na większości części naziemnych rośliny: obserwuje się ciemne zmiany na liściach oraz pozostałych organach. Porażone owoce charakteryzują się obecnością charakterystycznych brązowych plam o skorkowaciałej i często spękanej strukturze. Występowanie parcha drzew owocowych powoduje duże straty w plonach oraz znaczne obniżenie jego jakości. Stosowanie odpowiednich fungicydów pozwala na uniknięcie lub znaczne zmniejszenie szkód w zbiorach uprawianych roślin.

Spośród wielu rozwiązań dostępnych na rynku, dużym zainteresowaniem pośród właścicieli sadów i upraw warzywnych cieszą się produkty oparte na substancji czynnej kaptan. W Polsce jest on doceniany szczególnie jako fungicyd chroniący sady przed parchem i gorzką zgnilizną, ale znajduje również zastosowanie w ochronie roślin motylkowych przed chorobami grzybowymi oraz bakteriozą obwódkową. Charakteryzuje się szerokim działaniem kontaktowym i niskim ryzykiem wypracowania odporności przez chorobotwórcze grzyby.

Synthos AGRO w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem, wiśni przed gorzką zgnilizną oraz fasoli szparagowej przed antraknozą, bakteriozą obwódkową i szarą pleśnią oferuje produkt KAPTAN® Zawiesinowy 50 WP. Jest to środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym, stosowany zapobiegawczo w czasie całego sezonu wegetacyjnego, w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, przeznaczony do użycia za pomocą opryskiwaczy sadowniczych jak i polowych. W uprawie drzew owocowych produkt KAPTAN® Zawiesinowy 50 WP można stosować czterokrotnie w ciągu sezonu z odstępami co najmniej 7 dni (10-14 dni w przypadku wiśni), w maksymalnej dawce 3 kg/ha. W ochronie fasoli szparagowej produkt KAPTAN® Zawiesinowy 50 WP stosuje się dwukrotnie z użyciem maksymalnej dawki 1,2 kg/ha i zachowując minimum 7-10 dni odstępu pomiędzy kolejnymi zabiegami. Środek ten jest rekomendowany do integrowanej produkcji roślin w uprawach roślin sadowniczych i warzyw gruntowych.

Warto wspomnieć, że produkt KAPTAN® Zawiesinowy 50 WP jest oferowany jest nie tylko w formie klasycznych opakowań wykonanych z polietylenu (PE) ale również w formie wygodnych do stosowania opakowań rozpuszczalnych w wodzie, wykonanych z alkoholu poliwinylowego (PVOH). Zastosowanie woreczków rozpuszczalnych w wodzie znacznie ułatwia proces sporządzania roztworu do oprysku. Przygotowując ciecz roboczą produktu w opakowaniu z alkoholu poliwinylowego wystarczy wrzucić do wiadra napełnionego częściowo wodą odpowiednią ilość woreczków z produktem KAPTAN® Zawiesinowy 50 WP oraz poczekać do całkowitego rozpuszczenia się opakowania i zawartości. Następnie, należy wlać przez sito przygotowaną ciecz do zbiornika opryskiwacza i uzupełnić wodą do żądanej ilości, a całość dokładnie wymieszać.

Niewątpliwą zaletą woreczków PVOH jest rozwiązanie istotnego problemu, który towarzyszy wielu produktom w formulacji WP, tzn. rozprzestrzeniania się pyłu unoszącego się podczas wysypywania środka z klasycznego opakowania. Dzięki temu kontakt użytkownika z produktem w formie proszku jest ograniczony, a ryzyko przedostania się produktu do dróg oddechowych lub na skórę znacznie mniejsze, co w konsekwencji zmniejsza ryzyko operatora związane ze stosowaniem produktu.

Produkt KAPTAN® Zawiesinowy 50 WP, jak każdy środek ochrony roślin, należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz ściśle przestrzegać zaleceń z etykiety. Chronić przed dziećmi i niekontrolowanym uwolnieniem do środowiska oraz przechowywać tylko w oryginalnym  opakowaniu.

 

Autor: Karolina Bałuszyńska – Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO

© 2021 Synthos. All rights reserved.