Komunikat

  • /A

Zaprawianie nasion - Funaben Plus 02 WS

Pierwszym zabiegiem wykonywanym w celu ochrony roślin jest zaprawianie nasion. Jest swego rodzaju fundamentem pod dalszą ochronę, wpływa na jakoś wzrastających upraw oraz ich zdrowie. Zaprawianie jest pierwszym zabiegiem ochronnym oraz podstawowym i najtańszym sposobem zwalczania patogenów występujących w glebie oraz przenoszonych wraz z nasionami. Ma ono na celu ochronę roślin przed szkodnikami i chorobami głównie grzybowymi. Zabieg przeprowadzany jest przed wysiewem nasion i polega na pokryciu materiału siewnego cienką i równomierną warstwą preparatu w postaci pylistej (tzw. zaprawianie na sucho) lub w postaci zawiesiny wodnej (tzw. zaprawianie na mokro).

Stosowanie zapraw ma na celu zabezpieczenie młodych siewek przed patogenami znajdującymi się w glebie i na nasionach jak również ogranicza ryzyko zaatakowania ich przez szkodniki. Skutkuje to bardziej wyrównanymi plonami o wyższej jakości. Zaprawianie uznawane jest za najbezpieczniejsze dla środowiska oraz za najbardziej oszczędny sposób ochrony roślin. Stosowane dawki środków ochrony roślin są znacznie niższe w porównaniu do preparatów stosowanych nalistnie lub doglebowo.

Nieprzerwane i powtarzane wysiewy niezaprawionego chemicznie materiału siewnego mogą doprowadzić do szybkiego rozwoju chorób. Ponadto, sprzęt do zbioru używany na zainfekowanej plantacji może przyczynić się do rozprzestrzenienia patogenów w kolejnych latach.

Decydując się na samodzielne zaprawianie nasion, należy bezwzględnie przestrzegać zalecanych dawek, które zostały określone przez jej producenta. Zbyt duża ilość preparatu może wywołać efekt odwrotny do zamierzonego. Równie istotne jest równomierne pokrycie wszystkich nasion preparatem. Według zasad integrowanej ochrony roślin należy wysiewać nasiona zaprawione przemiennie różnymi zaprawami nasiennymi, które wykazują odmienne mechanizmy działania na szkodniki, pomaga to w zapobieganiu powstawania odporności.

Do grzybów powodujących choroby o dużym znaczeniu gospodarczym należą: śnieć cuchnąca pszenicy, głownie pylące, głownie zwarte, pasiastość liści jęczmienia oraz pleśń śniegowa. Grzyby te rozwijają się wewnątrz tkanek rośliny przez cały okres jej wegetacji. Objawy widoczne są dopiero podczas kłoszenia się zbóż, albo jak w przypadku śnieci cuchnącej w fazie nalewania ziarna.

Zaprawianie jest jedynym zabiegiem gwarantującym ochronę zbóż i innych roślin rolniczych przed zgorzelą siewek. Zarodniki grzyba mogą przetrwać w glebie nawet kilka lat. Choroba ta atakuje młode siewki z gleby, powodując ich zamieranie. Efektem tego jest zmniejszenie obsady roślin, co prowadzi do znacznej obniżki plonów.

Należy pamiętać, że żaden z fungicydów zastosowany do oprysku zbóż w okresie pełnego rozwoju nie uchroni od zgorzeli siewek, śnieci cuchnącej, śnieci gładkiej, głowni, pasiastości liści jęczmienia czy pleśni śniegowej, zaprawianie więc jest najbardziej trafnym i opłacalnym zabiegiem już na starcie.

Zaprawą, która skutecznie poradzi sobie z najbardziej uciążliwymi chorobami grzybowymi na zbożach jest FUNABEN PLUS 02 WS. Jestto środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, gwarantujący wysoką skuteczność ochrony nasion, siewek i młodej rośliny przed chorobami grzybowymi, tj. śniecią cuchnącą pszenicy, zgorzelą siewek czy głownią pylącą jęczmienia.  Systemiczne działanie substancji czynnej tebukonazol zapewnia skuteczną ochronę pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi, już w dawce 150 g środka na 100 kg ziarna siewnego. Tebukonazol jest szybko absorbowany do wnętrza wegetatywnych części roślin. Wykazuje działanie zapobiegawcze, lecznicze i wyniszczające. FUNABEN PLUS 02 WS prowadzi do większego i wysokiej jakości plonu.

Stosowanie FUNABEN PLUS 02 WS daje możliwość bardzo precyzyjnego dozowania środka ochrony roślin bez ryzyka przedawkowania oraz duże oszczędności kosztów zabiegu dla rolników. Środek jest dostępny w sprzedaży w różnej wielkości opakowaniach:0,3 kg, 0,45 kg, 0,9 kg i 1,5 kg.

Autor: Aleksandra Nowakowicz - Specjalista ds. Rejestracji AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.