Komunikat

  • /A

Żniwa

W Polsce trwają obecnie żniwa, można zaobserwować szybkie znikanie rzepaku z pól, równocześnie zbierana jest pszenica, pszenżyto czy żyto (zboża ozime). Tam gdzie susza doskwierała najbardziej zbór rozpoczęto także dla roślin strączkowych czy zbóż jarych. Część upraw nie tyle dojrzała naturalne co wyschła z braku dostępu do wody, widoczna jest również duża rozbieżność jeśli chodzi o wielkość i jakość zbiorów. Przykładem może być rzepak, który jest bardzo drobny, niewykształcony, a jego zaoliwienie jest niższe i nie odpowiada normom. Plon jest słaby, w granicach 3 t/ha.

Wcześniejsze rozpoczęcie zbiorów spowodowane jest suchą i ciepłą pogodą, która pozwala przystąpić do prac zbiorczych. W większych gospodarstwach w tym czasie rolnicy pracują niemal dzień i noc, bez wytchnienia. Warto wcześnie zadbać o odpowiedni stan techniczny maszyn, wtedy żniwa powinny przebiec bezproblemowo. Przygotowanie do zbioru jest prawie tak samo ważne jak sam proces zbioru. Sprawdzenie stanu technicznego maszyn i naprawa ewentualnych usterek pozwoli uniknąć przykrych niespodzianek i przestojów w pracy. Przegląd powinno się zacząć od kabiny (sprawdzenie wszystkich wskaźników i kontrolek, świateł, jak również sprawność układu kierowniczego, hamulcowego czy skrzyni biegów). Istotne jest również ówczesne przygotowanie magazynów i zagospodarowani w których planujemy przechowywać zbiory.

Warto zadbać aby zbiór przebiegał nie tylko sprawnie i szybko, ale przede wszystkim bezpiecznie.

Główne przyczyny wypadków podczas zbiorów to:

- pośpiech,

- zły stan maszyn rolniczych,

-lekceważenie zasad bezpieczeństwa,

- dopuszczenie dzieci i młodzieży do prac, których nie powinni wykonywać (zadbać o to aby miejsce przebywania dzieci było oddalone od prowadzenia prac czy uruchamiania maszyn czy urządzeń).

Należy pamiętać, że podczas pracy maszyny nie można jej czyścić lub naprawiać! Zasady ostrożności powinno się również zachować podczas transportu, zarówno ludzi jak i ładunków. Nieodpowiednie jest przewożenie osób na przyczepach zarówno pustych jaki i załadowanych np. słomą. Niezwykle istotne jest również dbanie o własne samopoczucie tj. przerwy na regenerację sił czy stały dostęp do wody pitnej. Warto wspomnieć, że podczas suszy bardzo łatwo o pożar, nie można używać ognia otwartego podczas żniw lub w pobliżu pola.

Przystąpienie do żniw, jak co roku, zależne jest od warunków pogodowych, od nich także zależy ilość i jakość plonów. Spółka Synthos Agro, życzy wszystkim rolnikom udanych i bezpiecznych zbiorów i niech moc będzie z WAMI!

Autor: Aleksandra Nowakowicz - Specjalista ds. Rejestracji AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.