Komunikat

  • /A

Zrównoważony rozwój Synthos AGRO

Zapoczątkowanie powszechnego użycia chemicznych środków w ochronie roślin przed różnego rodzaju szkodnikami w znacznym stopniu ułatwiło pozyskiwanie większych oraz lepszej jakości plonów rolnych i sadowniczych. Nowoczesne metody stosowane w rolnictwie pozwalają zabezpieczyć odpowiednią ilość żywności o każdej porze roku oraz w przystępnej dla konsumenta cenie. Zdecydowanie chemiczne metody zwalczania agrofagów w uprawach dają wiele pozytywnych aspektów, jednak niewłaściwe, a także nieracjonalne zastosowanie pestycydów może skutkować szeregiem problemów związanych z bezpieczeństwem żywności, środowiska, a także zdrowia ludzi. Z każdym rokiem wśród Europejczyków jednak coraz bardziej rozwija się tendencja promowania kwestii związanych ze zdrowym trybem życia oraz spożywaniem bezpiecznej i zdrowotnej żywności. Coraz częściej zwraca się również uwagę na kwestie środowiskowe i klimatyczne, stąd pojawia się ogromna potrzeba w przemyśleniu nowej strategii rozwojowej rolnictwa.

W bieżącym roku Komisja Europejska przyjęła strategię zrównoważonego rozwoju w produkcji bezpiecznej żywności pod nazwą „Od pola do stołu”.  Przedstawiona strategia zakłada, że do roku 2030 powinno się zminimalizować stosowanie pestycydów, a w szczególności tych bardziej niebezpiecznych o 50%; zmniejszyć straty składników pokarmowych z gleby o co najmniej 50% oraz ograniczyć zużycie nawozów o 20%. Jednym z punktów strategii „Od pola do stołu” jest także przeznaczenie 25% gruntów rolnych dla upraw ekologicznych. Przedstawiona strategia skierowana jest na zapewnienie Europejczykom bezpiecznej, a przede wszystkim przestępnej cenowo żywności; przeciwdziałanie zmianie klimatu; ochronę środowiska naturalnego i zachowanie bioróżnorodności, a także wspierania rolnictwa ekologicznego.

Pod względem stosowania pestycydów Komisja Europejska podkreśliła, że warto poszukiwać nowych rozwiązań i substancji aktywnych środków ochrony roślin, pochodzenia naturalnego. Obiecującym jest również to, że wprowadzenie do obrotu środków ochrony, zawierających biologiczne substancje czynne będzie znacznie ułatwione. Obecnie wiele pestycydów pochodzenia chemicznego wywiera negatywny wpływ na glebę oraz wody, przyczynia się do zmniejszenia różnorodności biologicznej, a także może być niebezpiecznych dla wielu roślin lub zwierząt, a w szczególności owadów lub organizmów glebowych, niebędących celem zwalczania. Ze względu na ryzyka związane ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin, Komisja Europejska zaznaczyła, że przede wszystkim należy stawiać na integrowaną ochroną roślin, która polega na wykorzystaniu wszystkich możliwych metod oraz technik rolniczych w celu zabezpieczenia roślin uprawnych przed szkodnikami. Integrowana ochrona roślin wymaga ogromnej wiedzy pod względem biologii roślin oraz szkodników, a jej zastosowanie pozwala na ograniczenie stosowania chemicznych środków roślin do niezbędnego minimum. Integrowana ochrona roślin przewiduje alternatywne metody zwalczania szkodników, takie jak: zmianowanie upraw oraz odchwaszczanie mechaniczne. Strategia zmniejszania ilości stosowanych pestycydów, a także nawozów, niestety może pociągnąć za sobą konsekwencje, takie jak straty w produkcji lub dochodach rolników. Komisja Europejska zapewniła jednak, że zostaną przedstawione alternatywne rozwiązania, które pozwolą uniknąć tych problemów, i jednocześnie zadbać o zdrową przyszłość Europejczyków.

Firma Synthos Agro cały czas się rozwija oraz dąży za potrzebami i preferencjami konsumentów, dlatego strategia zrównoważonego rozwoju jest jedną z priorytetowych kwestii związanych z jej działalnością. Obecnie firma oferuje szereg produktów, wykazujących swoje zastosowanie w  rolnictwie ekologicznym. Wśród tych produktów znajdują się: fungicydy – Miedzian 50 WP i Miedzian Extra 350 SC, środki owadobójcze – Akarol 770 EC, a także nawozy Kuprosal 25, Kuprosal 50, Magnezium Vigor. Należy podkreślić, że prace oraz rozwój w kierunku zrównoważonego systemu żywnościowego pozwolą uzyskać wiele korzyści środowiskowych, zdrowotnych, a także gospodarczych.

Deklaracja TOGETHER EVERGREEN

Autor: Maria Halka – Specjalista ds. Rejestracji Synthos AGRO

© 2017 Synthos. All rights reserved.