Aktualność - Synthos Agro

Aktualność

  • /A

19.10.2017

By materiał siewny pszenicy ozimej był zdrowy i dobrze skiełkował.

W niektórych rejonach Polski, zwłaszcza na Nizinie Śląskiej i nizinach nadmorskich trwają siewy pszenicy ozimej. Pszenica ozima jak każdy inny gatunek zbóż przed wysiewem wymaga bezwzględnie zaprawiania. Zaprawianie ziarna jest to najskuteczniejszym, najłatwiejszym i jednocześnie najtańszym sposobem zwalczania wielu chorób w uprawie zbóż.

Istotne znaczenie z punktu widzenia gospodarczego w przypadku pszenicy ozimej ma śnieć cuchnąca, która może spowodować istotne straty jakości i ilości plonu, zwłaszcza przy braku ochrony. Obecność grzyba na ziarniakach pszenicy nadaje mu śledziowy zapach. Mąka otrzymywana z takiego ziarna ma nieprzyjemny zapach i smak. Źródłem choroby jest grzyb bytujący na ziarniakach podczas zbioru. Po wysianiu, grzyb zakaża kiełki pszenicy, przerastając do wierzchołków rośliny niszcząc wnętrze powstających ziarniaków.

Występowaniu choroby można zapobiegać, stosując zaprawiony materiał siewny. Decyzje o wyborze właściwej zaprawy nasiennej należy podejmować indywidualnie dla każdej plantacji uwzględniając z jednej strony nakłady związane z zastosowaniem środka, a z drugiej ryzyko i rozmiary ewentualnych strat. Przedsiewne zaprawianie  pszenicy ozimej  za cenę niewielkich nakładów, można wykonać z powodzeniem stosując Zaprawę Nasienną T 75 DS/WS, w dostępnych na rynku opakowaniach: 0,2 kg, 0,4 kg,0,8 kg, 10 kg oraz Funaben Plus 02 WS w dostępnych opakowaniach: 0,3 kg, 0,45 kg, 0,9 kg oraz 1,5 kg. Obie zaprawy nasienne zwalczają także zgorzel siewek.

Zaprawianie należy wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny. Zaprawione ziarno może być użyte wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę. Nie należy zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16 % ani uprzednio traktowanego inną zaprawą. Zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.

Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna do następnego sezonu, należy zbadać zdolność kiełkowania materiału siewnego. Zbadanie siły kiełkowania jest ważne zwłaszcza przed siewem własnego materiału siewnego. Można to zrobić w pracowniach oceny nasion WIORIN lub we własnym zakresie.

Badanie siły kiełkowania nasion: (Można przeprowadzić w kiełkowniku lub na tacy kuchennej).

Należy odliczyć 100 całych losowo wybranych ziaren, najlepiej w 2 powtórzeniach. Ziarno wcześniej zaprawione i przechowane prze 5-10 dni w chłodziarce celem jarowizacji (kiełkuje o kilka % lepiej)  wyłożyć na zwilżonej bibule lub flaneli. Codziennie należy sprawdzać wilgotność podłoża. Po upływie 7-8 dni należy policzyć skiełkowane ziarniaki. Dobry materiał siewny powinien kiełkować co najmniej w 90%, a więc jeżeli w każdej próbie skiełkowało 90 ziaren, uznaje się je za nadające się do siewu.

© 2017 Synthos. All rights reserved.