AKAROL 770 EC

Środek owadobójczy i roztoczobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym, przeznaczony do ochrony drzew owocowych oraz świerka, modrzewia i cisa. Na roślinie działa powierzchniowo.

Zawartość substancji aktywnej:

olej parafinowy - 770 g/l

Stosowanie środka:

jabłoń, śliwa, świerk, modrzew, cis

okres ważności:

2 lata

dostępne opakowania:

1 l, 5 l, 10 l

AKAROL 770 EC CERTYFIKOWANY W UPRAWACH EKOLOGICZNYCH

Uprawa

Szkodniki

Zalecane stężenie

Termin stosowania

Jabłoń

przędziorek owocowiec (stadia zimujące – jaja)

1,5%

Środek stosować wczesną wiosną w fazie pękania pąków, widocznych końców liści, osłaniających kwiaty jabłoni. Stosować raz w sezonie.

Śliwa

misecznik śliwowy

1,75%

Wczesną wiosną w fazie zielonego pąka śliwy. Stosować raz w sezonie.

Świerk

przędziorek sosnowiec (stadia zimujące – jaja)

1,5%

Wczesną wiosną do momentu ruszenia wegetacji. Stosować raz przed danym sezonem wegetacyjnym.

Modrzew

ochojnik świerkowo – modrzewiowy (zimujące stadia – larwy)

1,5%

Wczesną wiosną do momentu ruszenia wegetacji. Stosować raz przed danym sezonem wegetacyjnym.

Cis

misecznik cisowiec (stadia zimujące – larwy)

1,5%

Stosować w okresie spoczynku roślin, przed ruszeniem wegetacji. Stosować raz przed danym sezonem wegetacyjnym.

  • Wskazuje wysoką skuteczność, jeśli podczas opryskiwania jest ciepło (5-8°C) i słonecznie oraz, gdy kilka dni po opryskiwaniu temperatura nie spada zbyt raptownie do zera lub poniżej.
  • Brak negatywnego wpływu na jakość i wielkość plonu.
  • Rośliny opryskiwać tak, aby ciecz użytkowa spływała z pni i gałęzi.
  • Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.

Informacje

  • Jabłoń, śliwa, świerk, modrzew, cis – NIE DOTYCZY

  • H315 Działa drażniąco na skórę. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. P391 Zebrać wyciek.

    Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje umieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowne zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Sprawdź pozostałe produkty